Motivation del 2

Förra gången skrev jag om tre faktorer/strategier som jag tycker är viktiga för att hjälpa eleverna att bli motiverade.

  1. Använd elevers lek eller vardag till att hitta lärande.
  2. Låt elevernas tankar kring sin vardag spegla det vi vill lära ut.
  3. Låt undervisningen ta in samhället och låt eleverna arbeta med uppgifter inte om utan ur verkliga livet.

De här strategierna är till stor del yttre, så till vida att vi letar utanför skolans ram för att hitta elevernas motivation, vi vänder oss till eleverna och utnyttjar deras vardag och tankevärld för att skapa uppgifter/planering. Detta handlar om att fånga ögonblicket, att se tillfället. Som jag skrev förra gången är det här inte lätt, det tycker i alla fall inte jag. Man lyckas ibland, men inte alltid och många gånger känner jag att det kursplanerna tar upp är svårt att sätta in i dessa tre punkter. Jag har däremot hittat och använt några fler strategier som hjälper till att motivera mina elever.

  1. Skapa en lekfull och kreativ lärsituation. Genom att använda skapande; bild, film, drama, musik, teater, dans osv… skapar vi en lekfull situation som motiverar. Alla gillar att leka, så länge det är på rätt nivå.
  2. Sätt in eleven i det som ska läras. Låt inte eleverna stå utanför och hitta svar om något utan sätt in eleven i uppgiften och låt den (i fantasin) handla om dem själva.

Jag har vid olika tillfällen och i olika utstäckning använt de här strategierna, på olika sätt och naturligtvis med olika framgång. Jag tänkte att jag skulle några exempel och hoppas att någon av er läsare kan få inspiration till er egen undervisning.

Använd elevers lek eller vardag till att hitta lärande.

Förra gången skrev jag om elever som gjorde hopphagar på sin skola. Det exemplet hämtade jag/vi från min egen klass. Det var inte hopphagar utan King Out-rutor. Vi hade problem i klassen med konflikter kring skolans enda King Out-ruta. Jag och fritidspedagogen jag arbetade med lyfte detta på ett klassråd och klassen föreslog själv att de skulle göra fler. Här fanns hur mycket matte som helst. Vinklar, geometriska figurer, mäta, enhetsomvandlingar osv… När eleverna var aktiva med att fundera och arbeta smög vi runt och lyssnade och hörde våra elever diskutera matematik med varandra på en nivå och med ett allvar som man sällan hör i klassrummet – mycket lyckat. Jag har vid andra tillfällen använt mig av Lego i matematiken. Om mina elever pratat om Lego har jag låtit dem visa och bygga själv och lagt in matematiken i detta. Väldigt mycket mönster, taluppfattning och addition blir resultatet.

Låt elevernas tankar kring sin vardag spegla det vi vill lära ut.

Detta tycker jag fungerar väldigt bra för att bearbeta texter, antingen som eleverna läst själva eller texter vi har haft som högläsning.

– Men om det hänt dig?  Om det var du?

Är en fråga som ofta får igång elevernas tankar. Vi läser om stenåldern nu och hamnade i ett kapitel som handlar om en ung flicka som ska giftas bort. Det blev väldigt nära och lite skrämmande för mina elever när de insåg att de om de varit i flickans situation bara haft några eller något år kvar till sitt eget giftermål.

Låt undervisningen ta in samhället och låt eleverna arbeta med uppgifter inte om utan ur verkliga livet.

När vi arbetade med närområdet för något år sedan, inledde vi arbetet med att låta eleverna föra statistik om vilka sporter/hobbys som var populärast. Detta ledde sedan vidare till att eleverna fick chans att göra reklamblad för ”sin” förening. Deras reklamblad användes sedan så att andra elever kunde se vilket utbud som fanns i närområdet. Själva arbetet kom att handla om allt från att analysera reklam till klara av att läsa kartan. Detta ledde sedan naturligt vidare till bidrag, samhällstjänster, kommunala lokaler, skatt osv… Hela arbetet avslutades med traditionellt besök på brandstationen och kommunhuset.

Skapa en lekfull och kreativ lärsituation.

Peter Gärdenfors skriver i sin bok ” Lusten att förstå” att om lärandemomentet kan omvandlas till en lek på elevernas nivå, blir de naturligt motiverade. I arbetslaget jag arbetar i har vi praktiserat detta i stor skala. Vi har de senaste åren gjort musikaler om; miljön, djur, myter, barn förr och nästa år lär det bli kroppen. Att se elevernas engagemang och arbetsglädje är fantastiskt. Nu behöver man inte gå så långt som till en musikal för att hitta motivationen. I kursen jag går på Malmö Högskola lärde jag mig en utvärderingsmetod som bygger på samma tankar. Denna provade jag i min klass nu i veckan. Vi hade besök på morgonen av en pedagog som pratade om och visade saker från stenåldern. Efter lunch ville jag samla ihop och repetera det viktigaste och provade därför det jag lärt mig. Eleverna fick först skriva ner 5-6 ord som de tyckte var viktiga i det som de hört och sett på morgonen. Sedan fick de ringa in de tre för dem viktigaste orden.

Dessa skrev de sen meningar om. Därefter delade jag in klassen i grupper med 4-5 elever i varje grupp. Nu skulle de med hjälp av orden i sina meningar tillsammans skapa en kort berättelse/dikt (4 meningar) på 10 minuter. När alla grupper hade vars en dikt, lät jag dem byta dikter med varandra och de fick ytterligare 10 minuter på sig att gestalta den för dem nya dikten. Det blev rapp, beatboxing, teater, situationskomik osv… Det som de tidigare hört blev nu först skrivet och sedan gestaltat med hela kroppen.

Sätt in eleven i det som ska läras.

I boken ” Entreprenöriell Pedagogik …” av Lundqvist, Hallberg mfl, beskrivs ett arbetssätt som de kallar  ”Från Det till Du” där de flyttar fokus i uppgifterna från att arbeta med något utifrån till att placera sig själv i uppgiften. Istället för att t.ex. skriva fakta om en örn skriver man en berättelse om att vara en örn och blir då tvungen att samla fakta för att skriva sin berättelse.

I ämnesområdet jag arbetar med för närvarande i min klass provar jag en liknande strategi. Vi arbetar med forntiden och eleverna ska tillverka olika redskap med tidsenliga metoder och där det är möjligt även tidsenligt material. Det de tillverkar ska sedan vara inspiration och innehåll om i första hand skönlitterära texter där eleverna själva också ska figurera, men längre fram även texter från andra genrer. Mer om detta och annat blir det i nästa blogginlägg.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *