Motivation? Anti-plugg? Stress?

-Jag vill inte och jag tänker inte göra det! -Jag orkar inte! -Vet du inte att på det här programmet så kan vi inte läsa teoretiska saker? Detta är några av de kommentarer jag ibland har mött från elever. Jag har funderat en del på vad det beror på att elever säger så.

I ett av mina tidigare inlägg så diskuterade jag hur vår hjärna fungerade och att vi trots digital teknik och utveckling fortfarande har en hjärna som är anpassad för savannen. När vi ställs inför någon form av intryck så har hjärnan tre sätt att hantera det om intrycket bedöms som ett hot; fly, slåss eller ”spela död”.  Hjärnan vill dessutom helst hushålla med sin energi och inte ”slösa” den på ”onödiga” saker, därför är vi mer villiga att välja alternativet ”spela död”. Här tror jag att en del av förklaringen till elevers inställning att jag vill inte-attityd kommer in. Vi lärare översätter det gärna till att eleven har en bristande motivation och/eller inte vill lära sig. Men kan det vara så att elevens reaktion beror på att hen inte förstår vad hen ska göra? Eller att upplägget känns främmande och osäkert, otydliga förväntningar från lärare/skola eller något annat?

Ibland möter jag elever som uttrycker att ”på detta program så kan vi inte göra teoretiska saker” på vårt program kan vi inte räkna matte.” Den föresatsen är svårare att bryta ner eftersom det är något som eleverna får med sig utifrån. Det verkar som det råder någon form av förförståelse av vad man kan och inte kan göra i skolan.

Vi har nog alla suttit på föreläsning efter föreläsning och känt att vår koncentration minskar i takt med att timmarna går. Vilket inte är så konstigt då vi inte orkar hålla motivationen uppe oavsett hur intressant ämnet är. En gymnasielev sitter på ett antal föreläsningar varje dag där det förväntas att koncentration, motivation och prestation skall vara på topp vid varje lektionstillfälle.

Nu har jag radat upp några problem med att få motivation till elever och visat på några delar som utgör hinder för eleverna att lyckas i skolan. Vad kan man då göra åt det?

I boken ”Lektionsdesign – en handbok” av Helena Wallberg ges ett antal tips på hur man skapar nyfikenhet och engagemang. Ett av dem är att ställa angelägna frågor i början på lektionen som ”tvingar” åhörarna att tänka efter, som vi vet så kan vi bara minnas det vi har tänkt. Eftersom frågorna knyter an till eleverna själva och stimulerar det affektiva nätverket i hjärnan skapar vi ett engagemang. Följer vi upp detta med en explicit undervisning som tydligt anger förväntningar och krav som eleverna förstår så undanröjer vi hindret att inte förstå vad som förväntas och minskar risken för att hjärnan vill ”spela död”.

Jag brukar fråga mina elever om de sysslar med någon form av idrott och ställa dem frågan om de kan allt inom den idrotten på en gång eller om de har behövt träna? Vi är oftast överens om att de behöver träna för att bli bättre, det är samma i skolan. Vi börjar med enklare uppgifter där eleverna tränar och har stor förmåga att lyckas och förstå vad det är som de behöver göra. Genom att göra så bygger vi sakta upp ett självförtroende hos eleven som undanröjer tankarna på att man inte kan pga att eleven går ett visst program eller har vissa talanger. Ges eleven även möjligheter att ta in kunskapen på flera olika sätt, att bearbeta dem på olika sätt och uttrycka och visa sin kunskap på flera olika sätt så ökar chansen att lyckas.

Att alltid behöva prestera på topp och visa sina kunskaper kan orsaka stress. Stressen kan även hänga samman med att det är oklart vad man ska göra och inte förstår vad syftet med lektionen/uppgiften är. När hjärnan blir stressad prioriterar den ner vår förmåga att tänka eftersom det tar för mycket energi. Ett sätt som jag använt för minska stress är att sätta mig med eleven och gå igenom och titta på vad det är som ska göras. Oftast så löser det upp och eleven kan fokusera igen.

Att diskutera:

1 Hur väcker man engagemang hos eleverna?
2 Hur minskar vi stressen hos elever?

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *