Min avhandling är färdig

I januari 2015 startade forskarskolan CSiS – Communicate Science in School och jag påbörjade ett nytt liv som forskande lärare. Så här skrev jag i bloggen för fyra år sedan:

“Möjligheterna verkar oändliga samtidigt som man måste hitta sin egen nisch. Det gäller att vara realist, kunna begränsa, hitta litteratur, förankra i tidigare forskning mm. Projektet skall ge ny kunskap, vara relevant, viktigt och användbart. Sedan måste projektet vara genomförbart både tidsmässigt och praktiskt. Sist men inte minst måste det vara ett projekt som jag själv med oförminskad entusiasm och glädje kan ägna mig åt i fyra år. Det blir inte lättare av att för varje artikel, bok eller rapport man läser får man nya idéer, det finns så mycket spännande man kan göra. Som ni märker är detta en fantastisk situation att befinna sig i, alla problem (hittills i alla fall) är angenäma problem.”

Med facit i hand kan jag konstatera att möjligheterna var oändliga men jag fann min egen nisch, både till innehåll och metod. Min forskning har gett ny kunskap som förhoppningsvis kan vara användbar, jag har försökt att skriva på ett sätt som innebär att avhandlingen kan nå ut även utanför forskarvärlden. Jag har känt glädje i mitt arbete även om alla problem under vägen inte kändes angenäma, i alla fall inte just då.

Nu har jag lagt fram min avhandling, den har blivit granskad av opponent och betygsnämnd vilket innebär att jag är klar.

Min handledare Ann-Marie Pendrill inleder licentiatseminariet innan hon överlämnade till opponenten Niklas Gericke, Karlstad Universitet.
Betygsnämnden (Olof Sandgren, Malmö Universitet, Pernilla Granklint Enochson, Halmstad Högskola, och Clas Olander, Malmö Universitet) ställer frågor.
Tillsammans med mina båda handledare Ann-Marie Pendrill och Claes Malmberg.

Under de fyra år som forskarskolan pågått har jag författat två vetenskapliga artiklar som ligger till grund för avhandlingen, medverkat på flera konferenser och skrivit texter till kurser och seminarier. Jag har på olika sätt försökt att sprida mina kunskaper både inom Svedala kommun och genom denna blogg. Några saker återstår, en konferens och ett kapitel i en bok är inplanerade. Förhoppningsvis kommer det ges flera chanser att skriva.

Länk till avhandlingen.

Länk till artikel som bygger på den första studien, enkätundersökningen.

Jag hoppas att jag på detta sätt kan nå flertalet av er som på olika sätt har deltagit i mina två studier, antingen genom att besvara enkäter eller att bli intervjuade. Jag är er ett stort tack skyldig.
(Foto: Åsa Abrahamsson)

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *