Matteprat – utmanar elevernas föreställningar om olika begrepp

Alla områden inom matematik har sina kritiska aspekter och eleverna har ibland föreställningar om begrepp som de missförstått. För att komma åt vilka missuppfattningar som eleverna eventuellt har och för att uppmärksamma eleverna på de kritiska aspekterna inom de olika matematikområdena använder jag mig av ”mattepratsbilder” inspirerade av Concept cartoons.

Eftersom Concept cartoon-bilderna har för svårt innehåll för mina elever konstruerar jag egna “mattepratsbilder”.

 

Utifrån bilden diskuterar vi hur de olika barnen kan ha tänkt och varför de svarar som de gör. Vi kan då prata om att Erik nog tror att dubbelt betyder +2 som är en vanlig föreställning hos eleverna. Vi kan också diskutera att Alex kanske tror att dubbelt betyder att det ska vara fler, även det en vanlig föreställning.

I princip går det ut på att fiktiva elever tänker på olika sätt och synliggör de missuppfattningar, kritiska aspekter och även det korrekta svar som man vill belysa. Man kan också välja att låta de fiktiva barnen ha tre olika strategier för att lösa ett problem. Då kan man låta eleverna diskutera och resonera kring de olika strategierna och visa på att det finns flera möjliga lösningar på ett problem. Öppna frågor lämpar sig också bra för att tydliggöra att det kan finnas flera olika rätta svar på en uppgift.

Ibland om vi pratar utifrån ett begrepp som eleverna börjar bli säkra på  lägger jag  till ytterligare en pratbubbla med en åsikt som får oss nyfikna på ett nytt begrepp. Då får jag en uppfattning om elevernas förförståelse.

Jag har samma lektionsupplägg för alla lektioner med “mattepratsbilder”. Vi börjar med att gemensamt titta på bilden på smartboarden och jag läser högt vad det står. Därefter får eleverna ställa frågor om det är något de undrar över. Det kan till exempel vara ord de inte förstår som behöver förtydligas.

Därefter får alla en stund att tänka själv på de olika barnens påstående. När tiden är ute är det dags att prata med sin kompis som sitter bredvid. Då diskuterar eleverna  och för resonemang om hur de olika barnen kan ha tänkt och varför de svarar som de gör. En annan variant är att varje elev ska ta ställning till vilket barn de tycker har svarat rätt. Då måste varje elev fundera och ta ställning och sedan får de argumentera för och förklara  sitt val med en eller två kompisar.

Exempel på frågeställningar som jag använt mig av för att fördjupa diskussionerna är:

  • Hur kan ni veta att Armin har rätt?
  • Tänkte ni på samma sätt som någon av barnen på bilden? Varför? Varför inte?
  • Är där någon åsikt ni blir nyfikna på? Någons tankesätt som ni inte förstår?

Vi avslutar lektionen med att lyfta exempel i hela klassen. Då låter jag några av paren redogöra för sina tankar och ser till att vi belyser de kritiska aspekterna.

Jag använder oftast mina “mattepratsbilder”  som uppstart av nya arbetsområde men de kan även användas som bedömningsuppgifter i slutet av ett område. Jag tycker att det ger eleverna ett bra stöd för att visa hur de resonerar och följer andras resonemang. Man kan också höra hur eleverna använder matematiska begrepp när de förklarar och som tidigare nämnt kan jag fånga upp eventuella missuppfattningar som lever kvar hos eleverna.  Jag upplever att eleverna tycker det är roligt att arbeta utifrån ”mattepratbilderna”. Jag tror att det underlättar att få prata utifrån någon annans åsikt och det blir inte så laddat om det är rätt eller fel.  Eleverna fattar lite tycke för den bild som inte tänker helt rätt och kan uttrycka – “Erik skulle behöva träna lite mer på dubbelt/hälften”. Det skapar engagemang och eleverna kan identifiera sig med barnen – “Åh, jag tänkte också som Alex men det var ju inte rätt!”

Jag tycker att det här sättet att arbeta ger eleverna goda möjligheter att utveckla de förmågor som står i kursplanen för matematik i Lgr11.

Att diskutera:

  • Hur gör du för att få syn på och utmana elevernas förställningar om olika matematiska begrepp?
  • Har du provat att arbeta med Concept Cartoons? Vilka för- respektive nackdelar ser du?
Share Button

En reaktion på ”Matteprat – utmanar elevernas föreställningar om olika begrepp”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *