Mattebokens vara eller icke vara, det är frågan!

När jag kom ut i arbetslivet som nyexaminerad lärare var läromedel i allmänhet och matematikbok i synnerhet något väldigt fult. Detta fick jag veta på lärarhögskolan, praktiken och när jag kom ut i arbetslivet. Mina första år som lärare arbetade jag i stort sett all min vakna tid med att producera arbetsmaterial för mina elever. Arbetsmaterial som jag idag med 16 års lärarerfarenhet kan se inte är i närheten så välarbetat som arbetsmaterial från
de flesta läromedelsförlag. Jag blir därför förvånad när jag fortfarande idag ser och hör folk förakta läromedel.

En av de saker som jag uppskattar mest med läraryrket är den stora frihet som lärare har att planera och utforma sin undervisning. Olika undervisningsformer passar olika lärare. Efter många år har jag hittat ett undervisningssätt som passar mig och där jag tycker att jag lyckas med mitt uppdrag. Jag är väl medveten om att det finns massor av duktiga lärare som har hittat andra metoder som de tycker fungerar bra. Med detta blogginlägg vill jag ge er en liten inblick i hur min matematikundervisning ser ut. Jag känner mig numera trygg med att använda en mattebok som en del av min undervisning. Jag kan se och uppskatta hur välarbetat materialet är och hur mycket tid som har lagts ner för att kvalitetssäkra materialet. Tid som jag som lärare kan använda till andra saker för att ge mina elever en bra utbildning. Däremot har jag svårt att se att man kan få med alla viktiga delar om man enbart använder en mattebok . En varierad undervisning är enligt mig det bästa.

När jag tar emot en ny elevgrupp arbetar vi den första tiden med väldigt fyrkantig och strukturerad undervisning. Då är undervisningens huvudsyfte att få arbetsro, träna upp arbetsuthålligheten och att ge eleverna insikt i sin egna lärprocess. För att nå dit har vi mycket enskilt arbete.  Till detta arbete kan en mattebok vara en bra grund. När gruppen har svetsats samman, det har skapats lugn i gruppen och alla har hittat sina roller lämnar vi stundtals denna struktur och ger oss ut på lite mer okänt vatten. Då arbetar vi med problemlösning, grupparbete och diskussionsuppgifter. Här kan du läsa om hur jag arbetar med problemlösning.

Inom matematiken finns det många förmågor och moment som eleverna ska tränas i för att nå målen. Färdighetsträning är en stor och viktig bit. Till materialet som vi använder finns det kompletterande digitala uppgifter där elevernas färdigheter blir befästa. Detta på ett roligt och effektivt sätt. Vi har sällan läxor utan arbetar istället på beting. Eleverna ska vara färdiga med vissa moment vid en viss tidpunkt. Jag uppmuntrar där det behövs elever att komma på läxhjälpen eller att ta hem och arbeta. Många elever kommer  självmant och frågar om jag tycker att de behöver göra något extra.

Till vår bok finns det välarbetade prov med tillhörande bedömningsmatriser. Provet rättas och bedöms utifrån både förmågor och betygskriterier liknande de nationella proven. Även här erkänner jag mig besegrad av läromedelsförlagen. Uppgifter, matriser och bedömningskommentarer som har prövats och omarbetats under flera år av kompetenta läromedelsförfattare är svårt att konkurrera med.

Att diskutera:

  • Hur är din inställning till att använda mattebok?
  • Vilka fördelar ser du och vilka nackdelar tycker du att man behöver vara uppmärksam på?
  • Hur lägger du upp din matematikundervisning?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *