Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå!

Så här i början av läsåret funderar säker de flesta av oss lärare hur vi ska få fler elever att lyckas i skolan. När jag läser läroplanen och kunskapskraven som finns där tänker jag oftast ‘JISSES…hur ska eleverna förstå detta?’ Så inför skolstarten 2016 har jag själv funderat mycket på hur jag ska tydliggöra läroplanen och de krav som finns. Jag tänker att eleverna behöver möta enkla matriser där kunskapskraven tydligt finns med både i originaltext och i en text som är tydlig och konkret där eleverna enkelt förstår vilka krav vi ställer.

Jag tänker att eleverna måste möta tydliga matriser. Innehållet måste vara tydligt, språket måste vara enkelt och matrisen måste ha en layout som är lätt att överskåda.

Jag börjar att välja ut några kunskapskrav ur kursplanen (jag väljer till att börja med sådan kunskapskrav som jag tidigare arbetet med där jag känner mig trygg och säker). Jag funderar på vilka förmågor eleverna ska utveckla när de arbetar med uppgifterna i klassrummet. Jag väljer några krav, 3 – 4 stycken.

Jag funderar sedan på kriterier, vad är det eleverna ska visa för att uppnå kunskapskraven. Jag funderar över ett krav i taget, jag tittar i olika arbetsmateriel och uppgifter jag kan använda mig av inom ämnesområdet. Jag letar fram flera kännetecken som visar på att eleverna kan.

Jag tittar sedan på progressionen. Vad krävs för godkänt resultat och hur ser elevernas prestationer ut för att nå en högsta nivå? Här är jag mycket konkret. Progressionen är tydlig.

Jag formulerar sedan kriterierna så att eleverna förstår. Jag beskriver tydliga handlingar, vad eleverna ska göra i klassrummet. Jag använder mig av korta texter. Jag försöker läsa formuleringarna med elevernas ögon. Det är svårt att skriva enkelt, vara konkret och hålla texterna relativt korta.

Sedan sätter jag in texterna i matrisen. Layouten måste vara enkel, eleverna ska direkt se vad som är viktigt och vad som hör ihop. Matrisen måste ha en tydlig rubrik, progressionen syns tydligt. Kunskapskraven ska finnas med men de skrivs med mindre text.

Här nedan ser du två exempel på mycket enkla matriser.

Jag…

Bråk

läser enkla bråk högt och skriver enkla bråk med siffror.

tex. 1/5, 2/6, 3/9

läser svårare bråk högt och skriver svårare bråk med siffror.

tex. 10/5, 3/12, 8/10

läser knepiga bråk högt och skriver knepiga bråk med siffror.

tex. 15/75, 10/90, 24/12

använda symboler och formler och matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang god anpassning till syfte och sammanhang

Jag…

Multiplikation

klarar tabell 3 – 9 under två minuter med högst 10 fel. klarar tabell 3 – 9 under en och en halv minut med högst 5 fel. klarar tabell 3 – 9 under en  minut med högst 3 fel.
göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat gott resultat mycket gott resultat

Ja, så här tänker jag mig enkla matriser för mina elever, matriser som jag ska börja använda med eleverna denna terminen.

Arbetet med matriser är utifrån Johan Alms bok ‘Lärandematriser – att få eleven att förstå’, Gothia Fortbildning 2015


Att diskutera och reflektera över:

  • Hur gör du kunskapskraven tydliga för eleverna?
  • Hur ska en bra matris se ut, vad måste finnas med och vad behöver inte vara med?
  • Är det rätt att skriva om kunskapskraven till enklare och tolkade texter?
Matriser - ett sätt att få eleverna att förstå
Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

En reaktion på ”Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *