Matematikspel och resonemang

Ibland brukar mina elever önska att de får spela spel på matematiklektionerna och när jag hittar lämpliga matematikspel så brukar vi lägga en del av tiden på det.. Några gånger så har jag testat att spela See Saw Logic, ett matematikspel som Ulrika Ryan tipsade om på en föreläsning om datoranvändning i matematiken hösten 2013 på Malmö högskola. Det går ut på att man ska gissa vilken figur som väger mest. I början är det väldigt enkelt och det går snabbt att komma vidare i spelet. Efterhand blir det klurigare och man måste ta sig mer tid för att tänka efter. Efter 20 banor har man klarat spelet och då är det dags för nästa uppgift!

Jag har spelat spelet ett antal gånger och när jag ser banor som jag tycker är lite extra bra har jag sparat dem med ett skärmklipp. När eleverna klarat spelet får de ta del av mina favoritbanor och deras uppgift blir nu att skriva matematiska resonemang, helt enkelt att förklara hur man ska tänka för att välja rätt.

Eleverna brukar bli lite frustrerade i början, de flesta har någon slags idé om hur de har tänkt men har svårt att få ner den i ord. Om de vill spela om spelet, brukar jag låta dem göra det och efter en stund brukar det lossna för dem. Nu kollar de in banorna på ett annat sätt än första gången, de letar efter samband och försöker föra resonemang.

Lektionen brukar uppskattas av så väl elever som av mig. Jag är ofta väldigt nöjd med de resonemang de fört och eleverna brukar vara väldigt nöjda med att vi spelat matematikspel.

Testa och se vilka matematiska resonemang dina elever för!

Seesawlogic

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *