Matematik för föräldrar

På alla skolor och i varenda klass som jag har undervisat i har jag träffat många föräldrar som mer än gärna vill hjälpa sina barn i skolarbetet. Även om alla föräldrar har olika förutsättningar så har den övervägande majoriteten haft störst svårigheter i just matematik. För ett par år sedan valde jag därför att vid början av varje läsår erbjuda alla vårdnadshavare att komma på en föreläsning med namnet “Matematik för föräldrar.”

Att matematik är det ämne som flest föräldrar har svårt att hjälpa till med tror jag har flera olika förklaringar. En bidragande orsak är nog att matematik handlar mycket om förståelse. Att hjälpa till med att traggla glosor eller förhöra viktiga ord och begrepp i NO eller SO fungerar bra även med bristande förkunskaper och förståelse. I alla fall så länge instruktionerna är tydliga läromedlet är lättillgängligt.

Givetvis finns det mycket som behöver tragglas och nötas in även inom matematiken. Multiplikationstabellen och uppställningar av de fyra räknesätten är kanske de mest uppenbara exemplen. Problemet med det senare är framförallt att uppställning av division har lärts ut på flera olika sätt under de senaste årtiondena. De föräldrar som idag har barn i skolåldern lärde sig metoderna “trappan” eller “liggande stolen” när de själva gick i skolan. När deras barn nu istället lär sig “kort division” så kan det bli en del missförstånd hemma när de försöker lösa samma uppgift på två helt olika sätt. “Så fick vi inte lära oss när jag gick i skolan” har jag fått höra flertalet gånger.

Ytterligare en anledning upplever jag beror på att en hel del föräldrar med övertygelse tror att de själva inte kan lära sig matte. I flera olika sammanhang, både jobbrelaterade  men även privat, har jag hört många uttrycka sig som att förmågan att lära sig matematik antingen finns eller inte. Det kan vara sägningar som “jag har aldrig fattat matte” eller “hon har alltid varit ett sådant mattesnille men det är verkligen inte jag” och så vidare. Jag upplever att denna typ av statiskt tänkande kring förmågan att lära sig är vanligare för matematik än i något annat ämne.

Oavsett vad som ligger bakom svårigheterna så är syftet med föreläsningen att ge enkla och konkreta tips på vad föräldrar kan hjälpa till med hemma. Men även rekommendationer på vad som är mer lämpligt att enbart låta oss matematiklärare på skolan fokusera på. Det tips som utan tvekan har gett mest avkastning handlar om att lära sig multiplikationstabellen enligt Mattias Ribbings metod.

Mattias Ribbing är en författare, föreläsare och trefaldigt svensk minnesmästare som bland annat har skrivit böckerna “Fatta matte” och “Vägen till maxade betyg”. Jag rekommenderar verkligen hans metod att lära sig multiplikationstabellen. Framförallt till alla de elever som inte får den att sitta hur många stenciler de än har gjort. Metoden är dock inte helt enkel att få till på ett bra sätt i skolan utan passar betydligt bättre att göra hemma.

Kortfattat går Ribbings metod ut på att koppla samman olika objekt eller geografiska platser med vis multiplikation samt tillhörande svar. På unika platser i hemmet som t.ex. kylen, Tv:n och skrivbordet ska post-it-lappar fästas där det på den synliga sidan t.ex. står 8*8 och på baksidan står svaret. Så om kylen är 8*8 så får Tv:n bli 8*7 och skrivbordet 8*9 osv. Varje gång  kylen öppnas så ska eleven tänka 8*8 samt svaret. Det är viktigt att platserna inte ändras utan själva knepet är att ”hänga upp” svaren på ett specifikt objekt eller en viss geografiskt plats. Det är även fördelaktigt att t.ex. dedikera vardagsrummet till åttans tabell, köket till sjuans, källaren till sexans och så vidare.

Ett annat råd jag ger under föreläsningen, som har gett bra resultat, är att visa föräldrarna hur de tillsammans med sina barn kan mängdträna på uppställningar av de fyra räknesätten hemma. På föreläsningen går jag igenom de metoder vi lär ut i skolan och sedan få alla som vill med sig häften som deras barn kan öva på hemma. Till häftena har jag även gjort filmer som de kan kolla på ifall de blir osäkra på metoderna.

Ett annat råd jag ger till föräldrarna är att använda sig av “flödande vattnets princip” när hjälper sina barn med att räkna i boken hemma. Det innebär att inte sitta för länge med en uppgift de inte kan eller är osäkra på. Då är det effektivare att hoppa över dessa uppgifter och gå vidare till nästa.  Ungefär på samma sätt som vattnet i en flod går runt eller över alla hinder som finns för att komma vidare. På så sätt kan eleverna både få mycket gjort hemma men även undvika den  frustration som kan infinna sig av att köra fast och inte komma vidare. De uppgifter som har hoppats över kan ringas för att sedan bli förklarade i skolan. Ofta kräver dessa uppgifter någon form av förståelse eller resonemang och då är det bättre att enbart läraren förklarar. Annars finns det en risk att “hjälpen” hemifrån bara blir förvirrande och kontraproduktiv.

Både nu och i mina föreläsningar vill jag dock vara noga med att poängtera att jag enbart ger tips och rekommendationer. Ansvaret att ge eleverna den undervisning de har rätt till ligger enbart på den undervisande läraren. Men om vilja och intresse finns från hemmet att hjälpa till så är det ju bara fördelaktigt om den hjälpen blir så bra som möjligt.

Att diskutera:

  • Stämmer antagandet att matematik är det ämne som flest vårdnadshavare har svårt att hjälpa till med?
  • Vilka fördelar och nackdelar finns med att engagera vårdnadshavare på detta sätt?
  • Kan Ribbings metod, inspelade genomgångar och “flödande vattnets princip” används i fler sammanhang?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Matematik för föräldrar”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *