Måste man sänka sig i sjuan?

För mig har det senaste året inneburit många förändringar. Jag har bytt skola och provat att undervisa på andra stadie än jag är van vid. Efter att ha i ca 10 år arbetat uteslutande med årskurs 4-5 så har jag nu provat att arbeta i årskurs 2-3 och 6-7. Det har varit mycket intressant och har utvecklat min syn på bedömning. Det pratas mycket bedömning i skolan och ofta får man höra att de(eleverna) kunde ingenting när jag tog över dem i fyran, eller man kan ju undra vad de sysslar med i fyra och femman med tanke på vad eleverna kan när de kommer till oss på högstadiet i sexan. Och visst kan man undra, men är det inte bättre att vi tar reda på det? Var en elev befinner sig när den möter en ny lärare säger inte alltid så mycket om hur elevens resa har sett ut genom åren. Men för att få reda på det måste vi bli bättre på att samarbeta om elevernas lärande redan från förskolan och uppåt. Jag har under det senaste året lärt mig att bli mycket bättre på att titta både uppåt och nedåt. Det var något som jag trodde jag redan gjorde, men där jag behövde gå djupare.

Jag tycker mig arbeta medvetet med eleverna för att de ska kunna nå målen och att var och en av dem ska kunna nå så långt som möjligt. Jag har lusläst läroplanen i mina ämnen och funderar mycket över syfte, mål och bedömning när jag planerar mina lektioner. Jag tyckte att jag var bra på att få eleverna att förstå hur de skulle nå de högre betygsstegen.

När jag nu började ha huvuddelen av min undervisning i årskurs 6 och 7 fick jag nästa direkt höra av både elever, föräldrar och lärare att många elever sänker sig mellan sexan och sjuan. Vissa hävdade till och med att eleverna fick räkna med att sänka sig eftersom det är helt nya kunskapskrav nu när de bedöms efter kunskapskraven för årskurs 9. Och visst är det nya kunskapskrav till viss del. Som jag tolkar dem så är det en abstraktionshöjning. Eleverna utvecklas och det är klart att eleverna med stigande ålder ska kunna:

“skilja fakta från värderingar”

när det tidigare räckte med att

“ställa frågor och framföra och bemöta åsikter”,

 

“dra slutsatser med koppling till modeller och teorier“

när det tidigare räckte med

“resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på”

och det ska vi bedöma att de gör, på en årskurs 7 nivå. Jag säger inte att det inte sker ett ökat krav på kunskaper från sexan till sjuan för det gör de. Men kraven ökar även från fyran till femman och från femman till sexan osv. Om eleverna måste sänka sina betyg mellan sexan och sjuan menar jag att jag gjort något fel som inte förberett dem tidigare på hur de kan möta och nå de krav som årskurs sju innebär, för vi arbetar ju med samma förmågor oavsett vilket stadie vi arbetar på. Jag tror att oavsett vilket stadie vi arbetar på måste vi titta både uppåt och nedåt och hjälpa varandra att underlätta för eleverna att klara stadieövergångarna och undvika att det blir trappor för eleverna. Om jag vet hur det ser ut tidigare har jag bättre möjligheter att bygga vidare på det som eleven behöver öva mer på. Om jag vet vad som kommer sedan kan jag börja redan nu, visa på nästa steg. Vi hjälper inga elever genom att fokusera på vad de borde kunna när vi tar över.

Vi har arbetat mot kunskapskraven för årskurs 6 i 3 år. Eleverna förstår dem och vet hur de når dem. I hösten i sjuan när nya kriterier tillkommer (om man inte börjat arbeta mot dem innan hösten i sjuan) är det kanske inte så konstigt att det är svårt att visa att man klara dem lika bra som de man jobbat med i tre år. Vems fel är det då? Vet de ens hur det ser ut på en årskurs sju nivå? Om man börjar i årskurs sju hinner man då både öva och sedan visa att man kan själv? De som verkligen vill driva sig vidare måste få tydliga svar redan från början om vad som krävs, men då måste också vi som arbetar i årskurs 4-6 ha en tydlig bild av det. Har vi det?

Att diskutera:

  1. Hur insatt är du i kunskapskraven på de stadie du inte arbetar på?
  2. Hur arbetar du för att eleverna ska klara stadieövergång?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Måste man sänka sig i sjuan?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *