Marie Karlsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Marie Karlsson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Marie Karlsson är legitimerad F-6 lärare i svenska, matematik, SO, NO, teknik och engelska och arbetar på Marbäcksskolan i Svedala kommun.

Inspiration och kunskap på bloggen

Gästblogg av Marie Karlsson

Samma år som Förstelärare bloggar startades påbörjade jag min första lärartjänst i Svedala. Som ny lärare kände jag mig osäker vad gällde planering av undervisningen. Då hittade jag inspiration och kunskap på bloggen.

Hanna Fred Åhlanders inlägg Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O där hon beskriver hur hon planerar upp terminen kom i precis rätt tid för att hjälpa mig få ett sammanhang i min undervisning.

Jag började på Marbäcksskolan i januari förra året, där jag jobbar som ämneslärare i svenska. Detta vållade mig lite ångest då jag tidigare arbetat som klasslärare och undervisat i alla ämnen Återigen kunde jag då ta stöd av inläggen på Förstelärare bloggar. Min kollega Frida Celander bloggade om hur hon använder litteratur i undervisningen för att skapa en röd tråd i arbetet och uppmuntra elevernas läsintresse. Detta hjälpte mig få perspektiv på min nya roll och upplägget av min undervisning.

Det är inte bara jag som enskild lärare som har tagit nytta av bloggen, på en tidigare arbetsplats använde vi utvalda inlägg i det kollegiala arbetet. Vinsten är dessutom att vem som helst kan ta del av inläggen och föra en fördjupad diskussion med personerna bakom dessa.

På Förstelärare bloggar finns många läsvärda inlägg och en bredd av ämnen, där alla årskurser är representerade. Varje månad ser jag fram emot att få läsa nya inlägg från gamla och nya kollegor. Att läsa inlägg från kollegor från min skola ger en extra dimension till det kollegiala lärandet. Av dessa anledningar tvekade jag inte när jag blev tillfrågad om att skriva ett inlägg till jubileumsbloggen.

Jag rekommenderar alla varmt att följa Svedala kommuns Förstelärare bloggar och där ta del av allt lärande som tydligt vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet, med hänvisningar till litteratur om läsarna vill läsa in sig på något.

Marie Karlsson

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *