Margareta Brönmark

Margareta
Margareta Brönmark

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2018

Jag heter Margareta Brönmark och arbetar på Marbäcksskolan, en F-5 skola i Svedala. Jag är legitimerad lärare i svenska och samhällsorienterade ämnen för årskurserna 1-7 samt naturorienterade ämnen, teknik och matematik för årskurserna 1-6. Jag har under nästan hela mitt yrkesverksamma liv vidareutbildat mig och för tillfället studerar jag till speciallärare på Malmö högskola. Jag har även rollen som arbetslagsledare på skolan.

Som lärare är jag nyfiken och vill ständigt utveckla mig själv och mitt sätt att undervisa. Jag strävar efter att möta varje individ på deras nivå och ge eleverna möjligheter att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. En förutsättning för detta är att se varje individ och att skapa en så bra relation som möjligt med eleverna. BFL (bedömning för lärande) försöker jag göra till en naturlig del av lärandet för mina elever.

Hösten 2014 tog jag emot en årskurs 1 som jag undervisar i svenska. Jag var nyfiken på ASL, att skriva sig till läsning, och mina elever och jag började arbeta med Ipad och att skriva tillsammans redan första veckan. Jag modellerar för eleverna hur texter kan se ut, jag läser och vi reflekterar kring texter, därefter arbetar eleverna i par och skriver egna texter tillsammans. De diskussioner som uppkommer när skrivarparen arbetar är språkutvecklande och jag upplever att det blir fokus på språket när texten växer fram. Mina upplevelser är att samtal, frågor och svar gör att eleverna får tag på sin förförståelse och blir mer nyfikna i sitt lärande.
Jag arbetar också gärna med utomhuspedagogik och ser fördelar med arbetssättet framför allt för de elever som av någon anledning befinner sig i svårigheter. De har lättare för att visa sina förmågor och kunskaper om de samtidigt får röra sig och uppleva med hela kroppen.


Mina inlägg

Aktiva elever

Yes, äntligen hörs från några elever i kapprummet på morgonen. De tittar in på tavlan och läser skoldagens planering. Första ...

Språket utvecklar matematiken

På våren i årskurs 3 är både lärare och elever väl medvetna om att de nationella proven börjar närma sig ...

Ett sätt att utmana elever vid utvecklingssamtal

Jag har under mina år haft många utvecklingssamtal med elever. Några har blivit bra och utvecklat eleverna medan andra, som ...

Konsten att studera detaljer

Att få sina elever att studera, rita eller beskriva olika saker de upplever så detaljerat som möjligt kan ibland vara ...

Under ytan

I läroplanen står att vår undervisning ska syfta till att främja en hållbar utveckling. Under mina år som lärare har ...

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter?

Under tre år har jag studerat till speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling. Nu närmar sig slutet och jag ska ...

Är det inte fusk?

Att lära är att utmana sig själv mot andras tankar och kunskaper. Ja, det låter klokt, men är det alltid ...

Utmana elever

Alla elever i skolan är inte alltid motiverade att lära eller så tycker de att något är för lätt eller ...

Läsa faktatexter

När ska vi jobba med faktatexter igen? Jag hinner inte komma fram till skolan och säga god morgon innan jag ...

Ute är inne

Efter några år då mitt fokus på undervisning legat mot svenskan har jag nu återvänt till matematikens värld. För mig ...

Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Det är säkert flera lärare som sitter och laddar inför uppstarten med sina elever. Jag ska ta emot nya elever ...

Att skapa inre bilder

Att få eleverna att använda inre bilder både när de läser och skriver är ett sätt att utveckla deras läs- ...

Att använda det aktuella i undervisningen

Många av mina elever har följt melodifestivalen med stort intresse. Några av dem var i Malmö när deltävlingen sändes därifrån ...

Att använda sagomattan för att utveckla elevers skrivande

Mina elever har kommit igång att skriva både på Ipad och för hand men jag upplever inte att de har ...

Att läsa och förstå faktatexter

I skolan arbetar vi mycket med att utveckla våra elevers läsförståelse. Då arbetar vi oftast med skönlitterära texter, att läsa ...

Läsförståelse, hur får vi tag i den?

Att förstå texter – det är en konst som alla kan lära sig men som inte kommer av sig själv ...

En start utan sommarprat

Att starta efter en lång sommar utan att eleverna blir uppmanade att berätta om sitt sommarlov är inte det lättaste ...

Grodyngel och språkutveckling

Många av mina elever som jag haft under åren som lärare har under månaderna april, maj varit med om en ...

ASL och cirkelmodellen för att utveckla elevernas texter

Cirkelmodellen, att arbeta tillsammans för att gemensamt lära och sedan få prova mer självständigt är utvecklande för alla, både de ...

Att ta emot nya ettor. Både inspirerande och utmanande!

Det är många nya möten och kontakter som ska knytas. Nya elever som kommer med helt olika intressen, mentaliteter och ...

 

Share Button

Undervisning och lärande