Marbäckskampen – Värdegrundsarbetets Grand finale

Nu börjar det dra ihop sig. Femmorna på Marbäcksskolan arbetar febrilt inför årets Marbäckskamp. De har längtat efter att få vara värdar för detta stora evenemang. Det snickras långa skidor inför skidracet och det tjatas på lärare efter bilder från när de var små. Tio stationer ska planeras och förberedas.

På Marbäcksskolan har läsårets värdegrundsarbete under 20-års tid avslutats med en Marbäckskamp. Syftet med dagen är att öka Vi-känslan på skolan. Tanken är att tryggheten ökar ju fler barn och vuxna eleverna känner på skolan. De äldre eleverna är inte så skrämmande för en yngre elev när de väl känner varandra. Dessutom är det lättare för eleverna att be någon annan vuxen på skolan om hjälp när man har fått en relation. Efter några år på Marbäcksskolan har man hunnit med många lagkompisar och lagledare. Relationsnätet byggs ut.

Marbäckskampen är en dag då 20 åldersblandade grupper, från förskoleklass till åk 4, möts i olika samarbetstävlingar. Det är alltid skolans femmor som arrangerar detta. Varje lag har en eller två vuxna som lagledare. Det behöver inte vara pedagoger utan kan vara någon övrig personal såsom skolsköterska eller koordinator.  Laget har träffats vid två tidigare tillfällen för att förbereda sig. Under förberedelseträffarna lär alla i laget känna varandra genom olika lekar. Ett lagnamn röstas fram, hejaramsa filas på och plakat ritas. Vissa lag väljer också ut något gemensamt attribut för att stärka lagets gemenskap.

Stationerna går ut på att ha roligt och samarbeta. Det finns tio olika stationer och dubbel uppsättning av varje. Vid varje station finns en high-score lista. Poängen efter alla stationerna räknas inte samman utan de tre högsta poängen vid varje staionen skrivs upp där. På detta viset får alla vid något tillfälle hamna på listan. Eleverna i årskurs fem får välja en station som de ansvarar för före, under och efter kampen. De förbereder, skriver inköpslista och plockar fram. Under kampen instruerar och hjälper de lagen att genomföra stationen och efter är de ansvariga för att plocka undan. Varje år blir man lika imponerad över hur bra de utför sitt uppdrag.

Stationerna i år kommer att vara:

 • Hinderbana i idrottshallen.
 • Säcklöpning med utklädning
 • Roliga videoklipp (try not to laught). Den enda stationen som går ut på att inte skratta.
 • Bygga torn med ballonger. Tornet ska bli så högt som möjligt.
 • Ösa vatten med kåsor. Två hinkar är sammanbundna med ett rep. Ena hinken är fylld med vatten. På repet sitter kåsor. Eleverna ska flytta vattnet från den ena hinken till den andra genom att ösa från kåsa till kåsa.
 • Gissa  personal. Barndomsbilder på personal visas och eleverna ska gissa vem det är.
 • Stort pussel. Laget ska tillsammans bygga ett stort golvpussel och får under tiden varken prata eller nudda mark.
 • Vika presenning. Laget ska på en viss tid vika ihop en presenning så den blir så liten som möjligt utan att nudda mark.
 • Byta plats på mur. Laget står på rad på en mur och ska utan att nudda mark byta plats med varandra.
 • Stora skidor.

Lunchen består av korv med bröd på skolgården och rasterna har alla tillsammans. Det är underbart att se hur alla åldrar leker tillsammans på rasterna. De äldre tar hela dagen hand om de yngre. Förskolebarnen bärs på ryggen, skor knyts åt varandra och skratten är många. Dagen avslutas i idrottshallen där femmorna bjuder på glass och dansuppvisning innan alla går hem för dagen med nyfunnen vänskap och fina minnen med sig.

Att diskutera:

 • Hur arbetar ni för att öka vi-känslan på skolan?
Share Button

En reaktion på ”Marbäckskampen – Värdegrundsarbetets Grand finale”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *