Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i form av inlästa läromedel. Eleverna har sedan januari kunnat lyssna på sina läromedel i olika ämnen på ett nytt sätt. Vilket lyft för elever med lässvårigheter! Att enkelt kunna låna en bok och lyssna direkt via webben, ladda ner den eller lyssna via app i mobil, uppskattas verkligen av många elever.

Några exempel på hur Inläsningstjänst används:

  • De inlästa läromedlen hjälper elever att hänga med i undervisningen fastän de inte läser så snabbt.
  • Elever med koncentrationssvårigheter upplever det som lättare att fokusera på innehållet när de lyssnar.
  • Elever som känner sig stressade i skolarbetet berättar att de blir avlastade och får en skjuts framåt genom att lyssna på texter.

Hur många gånger mina kollegor och jag visat olika elever hur Inläsningstjänst fungerar vet jag inte. Jag vet bara att det är många gånger den här terminen! Ofta räcker det med en kort introduktion så är eleven igång men ibland behövs flera genomgångar eller lite längre tid. Dessutom krävs det emellanåt påminnelser om att lyssna och motivationssamtal kring lyssnandet kan också behövas. En positiv sak i införandet av denna nya tjänst är att så många elever varit villiga att hjälpa varandra. Eleverna har under terminen upptäckt olika finesser och varit snabba att delge andra. Den här tjänsten funkar för alla och det gör att elever vill och vågar hjälpa varandra. Eleverna på högstadiet där jag jobbar har kommit så långt nu att de lånar böcker väldigt snabbt och lyssnar på dem. De kan bläddra mellan sidor och kapitel. Att höja och sänka hastigheten för att få den som de själva vill ha det fungerar också.

Att träna upp förmågan att lyssna på ljudböcker är trevligt för alla och nödvändigt för elever med läshinder. Att elever med lässvårigheter lär sig lyssna på sina läromedel är, enligt min mening,  att lära för livet. Förutsättningarna att lyckas med sina fortsatta studier lär öka på lång sikt. På kortare sikt innebär möjligheten att lyssna på böcker att eleverna  kan lyssna på resan, i hängmattan och på gymmet. Är det skönlitteratur eleverna lyssnar på används Legimus på liknade sätt. I skolans läroplan Lgr 11 står det att ”alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” Vidare kan man läsa att ”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar…” Skolan ska vara tillgänglig för våra elever.

Nu när i princip alla elever, på högstadiet där jag jobbar, vet att Inläsningstjänst finns och de som behöver tjänsten kan använda den, återstår såklart nya utmaningar. Den största utmaningen för våra elever är att få möjlighet att lyssna på inlästa läromedel, skönlitteratur och prov i alla sammanhang när det finns behov av det. Att säga till en elev i årskurs 6 som är en van lyssnare att ”nu är det prov så nu får du inte lyssna” är inte rätt. Det strider, enligt min mening, mot föresatserna i Barnkonventionen.

Utmaningar inför nästa termin:

  • bild blogg 3Att kunna underlätta för våra nyanlända elever genom att använda Inläsningstjänsts ”studiestöd på modersmål”.
  • Att kunna köpa in fler Iäsplattor så att elever utan mobiltelefon kan ta del av Inläsningstjänsts app.
  • Att fortsätta utbilda elever i att lyssna på läromedel.
  • Att utbilda föräldrar i de tjänster som erbjuds deras barn.
  • Fortsatt arbete med att lyssningsläsning blir en naturlig del i klassrummen.

God lyssning i sommar önskar jag er alla!

Att diskutera:

  • Vilka fördelar finns det med inlästa läromedel och inläst skönlitteratur?
  • Vilka utmaningar finns på vår skola när det gäller elever som är i behov av att lyssna?
Share Button

En reaktion på ”Lyssningsläsning – hur går det?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *