Löjligt enkelt!

UR

Det händer att jag i min lärarroll blir ifrågasatt, som t ex i slutet av förra terminen i sexan, när klassen jobbade med ett arbetsområde som vi kallade för “Gott och blandat”. Loggan till temat fick bli påsen med godis från Malaco. Du vet säkert precis vilken. Klassen fick maila mig om vad de ville lägga i påsen, m a o vad de tyckte vi skulle behandla under de sista svensklektionerna. Mitt bidrag till gottepåsen var serien “Pluggkoden” från UR.

De fyra avsnitten på cirka 30 minuter vardera ger olika tips och strategier om ökat självförtroende och motivation i skolarbetet. Jag vill påstå att budskapet om att anstränga sig mer och sätta ett högre mål, det som Dylan Wiliam skriver om i ” Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken” går som en röd tråd genom programmen. Han skriver att lärandet i skolan skulle förbättras ordentligt om eleverna förstod idén “Det beror på mig själv och jag kan göra något åt det”. Hela serien slår hål på myten att de som lyckas i skolan endast gör det för att de har talang och begåvning. Att serien gick hem, står utom all tvivel. Eleverna tycks ha fått en aha-upplevelse och jag blev som tidigare nämnts ifrågasatt varför jag dröjt så länge med att visa programmen.

”Pluggkoden” tror jag kommer som ett direkt svar och hjälp till att reparera resultaten på de senaste PISA-undersökningarna. När t o m OECD:s utbildningschef förklarar landets skolresultat med att Sveriges elever tycks tro att goda resultat främst beror på tur eller talang, medan dåliga resultat beror på otur eller brist på talang, då är det hög tid att göra något åt villfarelserna.

I serien får eleverna om och om igen höra att det är “löjligt enkelt” att bli bättre i skolan.  Det är ingen slump eller otur om t ex ett prov eller redovisning går dåligt. Det gäller att klättra uppför prestationstrappan, ett steg i taget, ungefär som i den trappa Branebäck beskriver så fint i sin blogg.

Klassen avslutade serien med att individuellt svara på frågan “Vad skulle vara löjligt enkelt att tänka på för dig?” Några av svaren hittar du här:

“Jag skulle planera mer hur jag skulle göra, till exempel om vi skulle ha prov skulle jag kolla när det var och plugga. Jag skulle lägga bort mobilen eller säga att mamma eller pappa ska ha den så att jag inte störs av den. Sedan skulle jag försökt att göra så som de sa på filmen att göra lite varje dag. Mamma skulle kunna förhöra mig innan provet och så skulle jag läst mer om vad jag var osäker på.”

“Jag tror att det hade varit enkelt för mig att förbättra mitt fokus för jag inte har så enkelt att fokusera att jag tappar fokus väldigt enkelt. Jag kan ju enkelt förbättra mig med att stänga av alla grejar runt omkring mig som kan störa mig när jag ska plugga eller läsa en text.”

“Jag skulle kunna lägga ifrån mig mobilen och andra distraktioner. Jag har märkt att det ibland stör mig om man får sms och sånt för då kollar man det och tappar fokus. Ibland också om man till exempel väntar på ett sms tillbaka så tänker man på det och det man läser glömmer man direkt. Också brukar jag jobba mycket sista dagen innan ett prov istället för lite varje dag, så det skulle också kunna hjälpa.”

“Jag skulle kunnat skriva lappar om det var engelskt glosor. För då hade jag kunnat träna överallt.”

“Det jag ska förbättra är min attityd till skolan, fast jag vet att det kommer bli svårt för att det känns som om min hjärna inte hänger med utan att den får för mycket information på en och samma gång i skolan. Sen ska jag även ta bort alla distraherande saker så att jag ska kunna konsentrera mig på det jag håller på med.”

“Om jag inte förstår något så kan jag hoppa över det och fråga mamma eller pappa sen och göra det då så att jag inte fastnar på något och inte kan komma förbi.”

“Tänka på vad jag kan/ vad jag har lärt mig och sluta kolla på vad alla andra kan.”

Att plugga mindre, men lära sig mer, tyckte sexorna var ett kanontips. De begrep också att ansträngning i skolan leder till goda resultat. I alla fall förra terminen! Ganska märkligt att det ska vara så svårt att förstå. Det är ju t ex självklart att tjejen som spelar fotboll på hög nivå eller är tävlingssimmare övar och övar. Hela tiden slipar hon på sin teknik och hon ger sig inte.

Nu står en ny termin för dörren och jag ska börja den med att repristitta på” Pluggkoden”. Kopplingen mellan framgång och ansträngning måste bli övertydlig!

Att diskutera

  • Under vilka lektioner tycker du man ska prata om studieteknik, vikten av att anstränga sig, prestationstrappan osv?
  • Hur jobbar du med studieteknik i ditt ämne?
Share Button

6 reaktioner på ”Löjligt enkelt!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *