Litteratur som inspiration för arbete med texttyper

Jag har startat höstterminen med att högläsa en av mina favoritböcker Legenden om Sally Jones av Jakob Wegelius. Boken handlar om gorillan Sally Jones som föds en mörk natt i Kongos regnskog. Boken är en serieroman och jag valde den eftersom den är väldigt spännande och tilltalar många barn med sina fantastiska bilder och gripande intrig.

Jag undervisar årskurs 3 i svenska och planerade terminsstarten med en kort repetition av olika texttyper. Alla texttyper jag har valt är kopplade till bokens innehåll på något vis men till en början var det högläsning och textsamtal kring boken som var fokus i undervisningen.

Faktatexter

Sally Jones som är en gorilla möter orangutangen Baba på Istanbuls Zoo där de båda hamnat av olika anledningar. De trivs i varandras sällskap och fantiserar om Borneos regnskog varifrån Baba kom. Sally Jones planerar senare deras flykt och när de äntligen lyckas ta sig till Borneo ger sig Baba av och lämnar Sally Jones ensam i regnskogen omgiven av den svarta natten.

När vi hade läst och skrivit faktatexter om både gorillor och orangutanger förstod vi att Sally var ledsen eftersom gorillor lever i flock. Orangutanger lever gärna ensamma men samlas ibland i grupper under korta perioder. Alltså var det naturligt för Baba, det som vi alla blivit så upprörda över. Plötsligt förstod vi honom. Han hade ju uppvisat samma beteende en gång tidigare och då hade Sally följt hans exempel. Nu var det dock Sally som blev övergiven och det hade vi svårare att förlåta. Med våra faktakunskaper kunde vi fördjupa förståelsen av den skönlitterära texten. 

Bild till faktatext om regnskogen.
Bild till faktatext om regnskogen.

Barnen blev också väldigt engagerade i regnskogens bevarande och nyhetsrapporteringen både i TV och tidningar innehöll dagligen inslag om bränder från regnskogar både i Amazonas och på Borneo. Såklart ville vi lära oss mer. Frustrationen växte i klassrummet när en film vi såg visade hur avskogningen pågick. Fascination över artrikedom men även förståelsen för hur människoapornas livsmiljö försvinner gjorde avtryck hos barnen. 

Textsamtal

Vid ett tillfälle bad jag barnen fundera över textens budskap, vad tror ni att författaren vill att vi ska lära oss genom att läsa boken? Jag berättade att jag funderat mycket över den spådom om olycka som hängde över Sally Jones. Hade den besannats? Hade hon drabbats av många olyckor? Det hade hon, det var vi alla överens om. Hade hon drabbats av några “lyckor” då? Fanns det några lyckliga stunder? Engagemanget blev påtagligt och barnen kom på många stunder av lycka – som när hon i Singapores slumkvarter återsåg Chiefen som mer än en gång räddat hennes liv. Möten och vägar som korsas, barnens ögon som glimmade till när personer återkom på nya platser och i nya kontexter skapade högläsningsmagi. Boken är fantastisk och den överraskade barnen mer än en gång i sin finurliga dramaturgi. 

Diskussionen fick nytt liv när jag frågade om det var någon av barnen som drabbats av någon olycka eller lycka? Alla händer i luften! Då kanske boken handlar om livet. Att det innehåller bådadera. 

Dikt

En bild i boken visar en horisont och med den föddes idén till att skriva dikter. Vi har skrivit dikter på olika sätt tidigare. Den här gången startade vi med att läsa i Barnens versbok parvis. Barnen fick postitlappar att markera dikter som berörde dem. De läste upp dikter i klassen och inspirerades senare av dem i sitt eget diktskrivande.

Jag visade två modeller för diktskrivande men vi pratade också om att härma och byta ut ord, diktens fria form och möjligheter ledde till en uppsjö dikter! Här är två exempel från två duktiga poeter. 

du är dum Baba

du lämna mig  utan att

säga hejdå

du är dum Baba

dum dum dum 

 

Sally Jones kan segla förutan vind

Sally Jones kan ro utan åror

Men aldrig skiljas från Baba sin utan att fälla tårar 

Biografi och källkritik

En del i arbetet om Sally Jones bestod i att söka fakta om författaren Jakob Wegelius. Eleverna fick parvis söka i en sökmotor, och använda NE som de känner till sedan tidigare och även barnensbibliotek.se. I sina sökningar hittade de till  jakobwegelius.com som på förstasidan har en liten animation för att väcka intresset för ungdomsromanen Mördarens apa. Det blev rusning till skolans bibliotek men det visade sig att den boken var lite svårläst för nioåringar så det får bli ett senare projekt. Glädjande nog kunde vi läsa om att ytterligare en bok om vår kära apa är planerad att komma ut 2020. Barnen jublade spontant i klassrummet!

Avslutande ord

Min tanke var att vi kort skulle repetera olika texttyper som vi tidigare arbetat igenom noggrant med stöd av cirkelmodellen. Det har vi gjort och alla barn har nu gjort en egen liten Sally Jones bok som innehåller sammanlagt tre faktatexter, en biografi, en horisont målad med hjälp av en instruerande text som vi skapade tillsammans, en personbeskrivning av en gorilla, en fantastisk dikt samt en kort gemensam recension. En liten uppsjö texter alla sprungna ur den skönlitterära texten. 

Liten Sally Jones-bok

Elevernas engagemang och vilja att lära och förstå har varit en stark drivkraft i arbetet. Det är också härligt att se hur läslusten och intresset för böcker ökar när vi läser tillsammans. 

Att diskutera:

 1. Vilka möjligheter ser du att använda skönlitteratur i din undervisning?
 2. Hur skapar du engagemang och gemensamma upplevelser i klassrummet?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Marbäcksskolan | frida.celander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

4 reaktioner på ”Litteratur som inspiration för arbete med texttyper”

 1. Så glad jag blir att läsa om ditt läsprojekt med Sally Jones! Min absoluta favorit är Mördarens apa men den hade inte varit lika bra utan Sally Jones! Om jag hade haft klass hade jag velat prova att läsa och jobba med Sally som ni har gjort.
  Känner du till att det finns en berättelse före Sally Jones, om bilen som hon och Baba använder när de rymmer från Zoo?
  Den finns i Min Barnkammarserien, “Fordon”.
  Tack för inspiration!
  Annelie

  1. Tack Annelie! Jag ska leta upp texten och visa barnen! Vi har läst en intervju med Jakob Wegelius där han berättade att hon figurerat tidigare. Jag håller på och läser Mördarens apa i klassrummet när vi har lässtunder i våra klasser. (Barnen är supernyfikna.) På fredag ska vi ha en läsdag med olika läsaktiviteter. Då hoppas jag att jag kommer en bit till i den, den är så spännande! Några av mina treor har lånat den men den är i svåraste laget för dem. De har dock en god förförståelse tack vare Sally Jones.

 2. Hej Frida
  Kommenterade ditt intressanta inlägg i en av fb-grupperna så här (Marie Carlsson föreslog att jag skriva här också): Spännande läsning! På den första av de båda avslutande frågorna skulle jag vilja svara: oändligt många. En fråga som jag funderar på efter att ha läst den här texten är vilket som var undervisningens “kärna”, dvs Fridas primära syfte. Vad var det hon ville att eleverna skulle lära sig och förstå genom det här arbetet? Var det att öva sin förmåga att läsa och skriva i olika genrer? Var det att lära sig mer om regnskogen? Var det att lära sig mer om gorillor och orangutanger? Eller var det kanske att eleverna skulle inspireras att läsa mer skönlitteratur? Många svarar säkert att det ena inte utesluter det andra. Må så vara, men som lärare har man alltid ett primärt, grundläggande syfte med det man iscensätter i undervisningen och jag är faktiskt lite osäker på vilket detta syfte var i det här exemplet. Jag är medveten om att det ibland kan vara så att man som lärare har ett inledande syfte men att undervisningen tar sig en sådan utveckling och detta syfte förändras eller byts ut mot ett annat.

  1. Hej Jan. Tack för din kommentar. När jag har textsamtalslektion har vi fokus på texten och läsupplevelsen, diskussioner och samtal. När vi har skrivpass så har fokus varit på textskapande, gemensamt, parvis och enskilt. Kärnan som du efterlyser är att stimulera elevernas läs- och skrivintresse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *