Lise-lott Nilsson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Lise-lott Nilsson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Lise-lott är områdeschef för grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Svedala kommun.

Mod, öppenhet och engagemang

Gästblogg av Lise-lott Nilsson

Jag heter Lise-lott Nilsson och jag arbetar sen tre år tillbaka i Svedala kommun. Den 1 januari utökades mitt uppdrag från att vara ansvarig för grundskolan till att även nu vara ansvarig för gymnasiet, vuxenutbildningen och grundsärskolan, som startar upp ht 2020. Ett väldigt spännande, roligt och utmanande arbete har jag och jag är oerhört stolt över att få arbeta och bidra till utbildningsväsendet i Svedala kommun.

Jag hävdar att lärare har Sveriges viktigaste jobb. Som lärare kan du förändra ett barns liv. Självklart genom att förmedla och lära ut kunskap men även genom att sätta gränser och visa empati. När jag utbildade mig som lärare för inte så många år sen så kunde jag ibland uppleva mitt arbete som ganska ensamt. Den skola som kom att bli min första arbetsplats hade inte så stor delakultur och det fanns mycket Jante kring uppdraget som lärare. Idag ser jag en stor utveckling inom delakulturen och jag är stolt och glad över att vi i Svedala medverkar till detta i vårt avlånga land.

Det krävs mod, öppenhet och engagemang att dela med sig i sina bloggar av sina tankar, funderingar och utmaningar som vi står inför i vårt uppdrag. Men det är också eller kan vara ett lärande, både för den som skriver och för den som läser. Våra bloggar väcker nyfikenhet och inspirerar genom att lärarna visar på både sina glädjeämnen men också sina utmaningar som de dagligen möter. Alla elever är unika men ändå så lika.

Det som också gör mig extra glad är att lärarna oftast skriver om kärnan som är undervisningen; det som är viktigast för elevernas lärande och det som gör skillnad. Som lärare måste du skapa ett tillitsfullt lärandeklimat och du måste ha tydliga mål och kriterier för lärandet. Under årens lopp har det skrivits många bra bloggar inom olika områden. Utmaningarna är stora inom skolan och det är det som gör yrket så spännande. Att det inte finns universallösningar på våra utmaningar. Ämnen som ligger mig varmt om hjärtat är elevhälsan som börjar i klassrummet. Att undervisa varje elev så att den kan nå sin fulla potential och kunna stimulera, väcka nyfikenhet, utmana och känna att hen gör framsteg. Jag har funderat många gånger på ledning och stimulans och extra anpassningar samt särskilt stöd. Hur kan skolan göra för att nå så många som möjligt inom ramen för den ordinarie undervisningen i klassrummet? Vi har som mål att utveckla den tillgängliga lärmiljön i alla våra verksamheter i Svedala och under de två senaste åren har det pågått ett intensivt arbete på alla skolor inom detta arbete. Många bloggar handlar just om tillgänglighet för alla elever utan att man kanske använder just begreppet tillgänglig lärmiljö i sitt skrivande. Det skrivs om metoder och arbetssätt som gynnar alla elevers lärande och som möter alla elevers behov för lärandet. Detta är just den viktiga kärnan som jag skrev om ovan.

Våra förstelärare som skriver bloggarna träffas några gånger per termin i något vi kallar Mind The Gap som är en form av kompetensutveckling. Fokus på träffarna är att få kunskaper och ha kollegialt lärande i syfte att minska det gap som finns mellan forskning och praktik och som ligger i förstelärarnas uppdrag. Om detta har man också kunnat läsa om i bloggarna på olika sätt. Jag läser om lärare som har ett medvetet förhållningssätt till undervisningen, som även arbetar utifrån det utvecklingsarbete som sker på skolorna och i kommunen. Lärare som vågar agera och vara positiva förebilder för kollegor och elever.

Vill avsluta med ett stort TACK till alla lärares arbete som ni dagligen gör och som gör skillnad.

Lise-lott Nilsson

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *