Linda Petersson

LindaP
Linda Petersson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2016

Mitt namn är Linda Petersson och jag arbetar på Klågerupskolan årskurs 6-9. Jag har arbetat som lärare i Svedala kommun sedan 2001. I min  grundutbildning är jag utbildad SO-lärare årskurs 4-9 och på senare år har jag vidareutbildat mig och tagit Specialpedagogexamen/ Magisterexamen med huvudinriktning specialpedagogik.

Jag arbetar med specialundervisning och genom det arbetet kommer jag i kontakt med barn och ungdomar med varierande funktionsförmågor. Mitt arbete består av undervisning av elever i olika svårigheter i sitt lärande, handledning och skolutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Jag utför pedagogiska utredningar, upprättar åtgärdsprogram samt bedriver elevhälsofrämjande arbete. Mina arbetsuppgifter ger mig en god förståelse för komplicerade  inlärningssituationer på organisations-, grupp- och individnivå. I  mitt arbetet som specialpedagog jobbar jag i många olika pedagogiska miljöer och jag samarbetar med andra i  och utanför skolan med syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer.

Jag är mycket intresserad av att arbeta med skolans värdegrund, barns rättighet till utbildning och med hur kommunen kan erbjuda en tillgänglig skola för alla elever. Alternativa lärverktyg arbetar jag med och det är spännande att följa med i den tekniska utveckling som sker inom området. Att se möjligheter och bidra till att elever utvecklar goda studiestrategier för framtiden engagerar mig.


Mina inlägg

Extra anpassningar… Något nytt?

Det här med extra anpassningar… Är det egentligen något nytt? Är det något vi på Klågerupskolan 6-9 inte gjort tidigare? ...

Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik

Hur gör vi lärare när vi hamnar i situationer då elever uppvisar beteendesvårigheter? Det är en fråga som dyker upp ...

Är jag en viktig vuxen?

Det inträffar gång på gång katastrofer och kriser runt om i världen. Ett trauma kan drabba ett helt land men ...

Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i ...

Specialundervisning för alla elever

Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik? ...

Alternativa verktyg i skolan

Hur får jag elever i behov av alternativa verktyg, som t ex rättstavningsprogram eller talsyntes för uppläsning av text, att använda ...

 

Share Button

Undervisning och lärande