Linda Allansson Wester gästbloggar på Förstelärare bloggar

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Linda Allansson Wester (M)

Linda Allansson Wester (M) är kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter

Gästblogg av Linda Allansson Wester

Svedala, skolutveckling, reflektioner och erfarenheter. Kunskap, att lära av andra, att dela med sig av det som funkar, att ibland dela med sig av det som är svårt.

För mig är det ord, egenskaper och erfarenheter som detta, som jag kommer att tänka på när någon nämner Förstelärare bloggar.

Grattis till jubileet och alla inblandade på bemärkelseveckan. Själv är jag inne på mitt tionde år som kommunstyrelseordförande i Svedala. Under denna tid har jag kunnat följa utvecklingen och intresset för bloggen. Men jag har också kunnat följa utvecklingen och intresset för arbetet i våra skolor.

Trygghet och kunskap är två av de viktigaste grunderna vi kan ge våra barn. De som också är våra framtida kollegor, de som på olika sätt ska hjälpa oss en dag när vi behöver hjälp eller service, eller som ska utveckla dagens teknik till morgondagens behov. Vad är då viktigare att ge dem än en bra start i lärandet.

Svedalas skolor har befunnit sig på en spännande och viktig utvecklingsresa det gångna decenniet. Idag har vi skolor med goda resultat, en för många andra kommuner avundsvärd hög andel legitimerade lärare och framförallt har vi tagit stora kliv framåt. Vi möjliggör genom en bra skola att våra elever ges goda förutsättningar till att förverkliga sitt bästa jag.

Ni som är förstelärare har förutom ert dagliga arbete i klassrummet även tagit på er uppgiften att leda andra till utveckling genom att dela med er av ert arbete och era slutsatser kopplat till detta. Från mitt perspektiv så tror jag att just detta är en av de mest betydelsefulla pusselbitarna och orsakerna till att våra skolor har det goda rykte och den goda kvalité, som de idag har.

En bra lärare vill arbeta jämte den bästa kollegan och genom att ni delger av era egna erfarenheter så visar ni på det goda arbete som görs i våra skolor. Således bör detta vara ett av skälen till varför riktigt duktiga pedagoger väljer att byta arbetsgivare och arbeta i Svedala. Och på så sätt fortsätter en stark och god utveckling av Svedalas skolor.

Själv är jag utbildad grundskollärare med inriktning skolår 1-7 matte, NO och engelska. Jag är tjänstledig från min tjänst som skolledare i Lomma kommun. Så givetvis läser jag inte bara bloggarna utifrån perspektivet att få en inblick i er vardag, utan jag är genuint intresserad av det arbete ni gör och de reflektioner ni drar.

Jag ser fram emot att fortsätta förkovra mig bland era slutsatser och tankar. Jag hoppas att ni fortsätter att dela med er så välformulerat av era erfarenheter. Så fortsätter vi tillsammans i våra olika roller bidra till utvecklingen av Svedalas skolor – i en kommun som ger möjligheter för hela livet.

Linda Allansson Wester

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *