Lilian Birath

Lilian
Lilian Birath

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2018

Jag heter Lilian Birath och är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och religion.  Min arbetsplats är Nils Fredriksson utbildning där jag undervisar elever på alla gymnasieprogram i både svenska, religion och svenska som andraspråk men min bas har jag på barn- och fritidsprogrammet.

I min undervisning är språket centralt, som uttrycksmedel, redskap och källa till kunskap. Det är genom språket vi lär oss nytt och kan uttrycka vem vi är. Ett flerstämmigt klassrum och språkutvecklande arbetssätt är det jag alltid strävar mot. För att nå dit är jag noga med att bygga relationer med mina elever. Min nyfikenhet på eleverna, vem de är, vad de vill, vad de redan kan och kan utveckla i kombination med ämnena vi studerar ligger till grund för min undervisning.

I klassrummet försöker jag vara en läsande, skrivande och tänkande förebild för mina elever. Jag läser och tänker högt inför mina elever och jag skriver tillsammans med dem, i både svenska och religion, för att synliggöra strategier och lärande. Alla ämnen är språkämnen.


Mina inlägg

Nationella prov – en möjlighet till fortbildning och kollegialt lärande, om det vill sig väl.

Nationella prov är ofta föremål för diskussion och det finns mycket att säga. I det här inlägget vill jag försöka ...

Lektionsobservationer och kollegialt lärande

Sedan en tid tillbaka har vi på min skolenhet arbetat med lektionsbesök som en del av det kollegiala lärandet. För ...

Att ge förutsättningar för läslust

Du som har läst mina tidigare inlägg om skönlitteratur vet att jag ofta undervisar i klasser med läsovana elever. Detta ...

Vetenskapen, religionen och existensen – ett seminarium.

I mitt sista inlägg för i år tänkte jag dela med mig av ett uppskattat moment i min religionsundervisning. När ...

Motstånd och motivation

Karin Stenlund disputerade i våras med avhandlingen ”Läsutveckling i mellan- och högstadiet: En longitudinell studie av läsfärdigheter hos elever med ...

Skolans digitalisering. Vad innebär det?

I februari i år skrev jag ett inlägg om BETT-mässan och den digitaliseringsplan för skolan som ska sjösättas 2018. Du ...

Hur stöttar vi elever med talrädsla?

Vi vet vem de är. Vi känner igen dem. De tysta eleverna. Vi vet att vi kommer att få jobba ...

Likvärdigt, effektivt och rättssäkert

På min arbetsplats är vi i full gång med planeringen inför de kommande veckornas nationella prov. Vi delar ut underlag ...

En skeptiker på BETT

Världens största mässa för utbildning och teknologi. Min första tanke var; vad gör jag här? För mig var det överväldigande ...
/ / BETT, Digitalisering, Gymnasie, Vuxenutbildning

Religionskunskap – svårt och viktigt

Att undervisa i religionskunskap är svårt och viktigt. Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har ...

Hjälp, jag måste förändra min undervisning!

Den här terminen undervisar jag en grupp elever i kursen svenska som andraspråk 1 på komvux. Eleverna har några gemensamma ...

Är alla ämnen språkämnen?

Elevers språkliga behärskning varierar. Det är ingen nyhet. Vi är många som på daglig basis kämpar med att möta de ...

Vuxnas lärande – om motstånd och möjligheter

För tio år sedan fick jag min första klass på komvux. Det var ett gäng högt motiverade barnskötare som behövde ...

Serieromanen, en väg till läslust, läsförståelse och inkludering.

För ett antal år sedan stod jag inför utmaningen att under ganska kort tid planera och genomföra ett litteraturhistoriemoment i ...

Vad kan Sapfo lära oss om kärlek?

Om struktur, återkoppling och utvärdering i min undervisning I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi ...

Dödssynden – Att förutspå, ställa frågor och reda ut oklarheter

Magnus Persson professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Malmö högskola ifrågasätter myten om den goda litteraturen och pekar istället ...

Kan lärarledd undervisning skapa självständiga elever?

Jag har genom åren kämpat för att mina elever ska värdera och tolka sina källor kritisk, skriva sakligt, objektivt och ...

Vad är framgång och hur når vi det?

Dagarna innan terminsstart skrollade jag igenom twitter och såg en länk till Johan Lindströms hemsida JLskolutveckling (www.jlsu.se) där han presenterade ...

Stödstruktur och språkutveckling i kursen svenska 2.

I våras tog jag över en klass som var halvvägs igenom kursen svenska 2. Eleverna går andra året på gymnasiet ...

Att tala inför andra – på riktigt

Att stå inför sin klass och hålla ett förberett tal kan kännas ovant och konstlat för många elever ”Ofta jag ...

 

Share Button

Undervisning och lärande