Lektionsplanering i Google Classroom

Med stor sannolikhet använder du och dina elever er av Googles Classroom när ni arbetar både i det fysiska och digitala klassrummet. Här kommer ett litet tips om hur flera av kollegorna i mitt arbetslag, jag själv och säkert flera med oss integrerar lektionsplaneringarna i Classroom för att det ska bli smidigt att hitta, både för eleverna och för oss själva och kollegor som vi samarbetar med.

Under fliken “OM” brukar vi lägga en Google Presentation som får samma namn som kursen eller gruppen. I den presentationen finns planeringen. Eftersom den ligger i just en Google Presentation kan man nå den både när man är inne på Classroom och när man inte är det. Den är också lättillgänglig när man vill göra förändringar och man kan låta den bli det levande dokument som är svårt att få till i mer fixerade system. Tillgängligheten är också stor för eleverna och om någon missar en lektion av någon anledning är det lätt att gå in och se vad gruppen arbetat med.  Denna enkla metod är också värdefull ur ett inkluderingsperspektiv då den hjälper fler att känna strukturen för  lektionen.

Det är väldigt lätt att länka från bilderna till till exempel till filmer eller pedagogiska planeringar, både när eleverna vill gå in på länkarna själv eller när man visar dem på helskärm för hela klassen.

Jag brukar ha en bild för varje lektionstillfälle och det är alltid den som möter eleverna när lektionen sätter igång. Överst står dagens datum (på målspråket om det är språklektion) samt när lektionen börjar och slutar. Det är en strukturellt bra start på lektionen att kunna gå igenom vad som ska hända närmaste timmen med visuellt stöd och det ger svar på många av de frågor som eleverna funderar på, till exempel Vad ska vi göra idag? När är lektionen slut? Sist på bilden brukar jag också lägga till eventuella läxor eller information inför nästa tillfälle.

Hela presentationen är alltid tillgänglig för eleverna och fylls på efterhand. Som på bilden nedan kan det se ut på tavlan när en lektion startar. Datum (måndag 29 augusti i det här fallet) och klockslag då vi börjar och slutar samt kortfattat vad vi kommer att göra under lektionen. Jag går även igenom vad som står muntligt.

planering i classroom2

Enkelt men värdefullt!

Att diskutera:

  • Hur gör du lektionsplaneringen tillgänglig/synlig för dina elever?
  • Ur elevens perspektiv, hur möter hon eller han lektionsplaneringar hos olika lärare/ämnen på din skola? Ser det likadant ut eller har olika lärare olika system vilket kan komplicera det för eleven?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *