Ledarskap – om skolutveckling och lärares lärande

Inlägg inom kategorin “Ledarskap”

Bloggar om:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Skolutveckling och kompetensutveckling – teachmeets, kollegialt lärande, matematiklyft et c
  • Lärarens lärande –  lektionsobservationer, auskultation, videofilmning av undervisning et c

Inget klydd! En enkel regel.

För att skapa en god miljö och omgivning att leva i behövs regler, ramar och riktilinjer.  Detta gäller inte minst ...

Varför mötte jag inte någon som Urban under min lärarutbildning?

Under en förmiddag i januari i år fick vi på Roslättsskolan stifta bekantskap med en före detta officer vid namn ...

Alla goda ting är tre. Studierons tre förutsättningar!

Didaktik – Ledarskap – Relationer ⇒ Studiero På agendan för vårt systematiska kvalitetsarbete, SKA, står Studiero som ett prioriterat mål ...

Hörni – vad är egentligen studiero? – del 2

Nio av tio lärare i grundskolan svarar att det alltid eller ofta är studiero på deras lektioner. När frågan ställs ...

Så kan vi bygga bärande relationer

I min förra bloggtext skrev jag om hur viktiga relationer blivit i svensk grundskola och vilka faror och fallgropar jag ...

Bärande relationer – men vart bär de hän?

Relationell pedagogik. Relationen först! Varför pratas det så mycket om relationer i svensk skola? Goda relationer mellan lärare och elev ...

Varför digitala verktyg?

Idag är digitala verktyg en självklar del av skolan, eller? Det finns fortfarande en del skepticism till att det ska ...

Nyårstvivel och förnyade löften

Att vara lärare är betydelsefullt och viktigt. Läraren har ett finger med i spelet när det gäller att forma vår ...

Varför inte lågaffektiv?

Att tänka stort innebär oftast att tänka smått Debatten kring oordningen i skolan, stökiga klassrum och våldsamma elever är ständigt ...

Utveckla tilltro och nyfikenhet – En förutsättning för de långsiktiga målen

I det här blogginlägget kommer du att få läsa om hur jag under en matematiklektion i årskurs 2, arbetar i ...

Från klasslärare till ämneslärare – en reflektion

Jag har arbetat som lärare i nu ganska exakt 8 år varav jag varit klasslärare i årkurserna 1-3 i 7 ...

Väcka eller döda nyfikenhet

“Nu ska vi prata om geometriska objekt” eller “vad vet ni om geometriska objekt?”, två fraser som skulle kunna vara ...

Att skapa goda förutsättningar

I Skolforskningsinstitutets forskningssammanställning, som kom ut i september i år, kan vi läsa vad som främjar studiero i klassrummet. Det ...

Hur kan vi få fler pojkar att lyckas i skolan?

Pojkar presterar generellt sämre i skolan än flickor och har gjort det under en längre tid. År 2018 hade flickor ...

Knyt ihop lektionen och börja reflektera!

Under detta läsår har vi på Aggarpsskolan haft differentierad undervisning som utvecklingsarbete. Vi har då, som jag skrivit i tidigare ...

Framgångsfaktorer inom klassrumsledarskap, del 2: Positiv förstärkning

I del 1 av denna blogg fördjupade jag mig i framgångsfaktorer för ett gott klassrumsledarskap, utifrån boken Handbok i klassrumsledarskap av Jonas ...

Att väcka nyfikenhet och engagemang

I första kapitlet i läroplanen står det “ varje elev i skolan ska få utvecklas, känna växandets glädje och få ...

Framgångsfaktorer inom klassrumsledarskap: Del 1

Alla klasser har en ledare. Om inte läraren är en tydlig ledare tar ofta någon av eleverna den rollen. Det ...

Talking out of turn – Om besvärande elevbeteende i klassrummet

Ledarskapet i klassrummet är omdiskuterat och innebär ständiga utmaningar. Elever som avbryter lektionen, kommer sent eller inte dyker upp alls ...

VFU- what´s in it for me?

Under fyra veckor har jag handlett en student på sin verksamhetsförlagda utbildning-VFU.  Många pedagoger känner igen att det är under ...

Chilla Johan, det är inte du som är upprörd!

Ord som lätt skulle kunna komma från ett av mina klassrum, sagt (rakt ut givetvis) av någon av mina elever, ...

Skapa din egen klassrumskultur

Det är spännande att se hur en och samma klass kan bete sig helt olika beroende på i vilken miljö ...

Goda relationer spelar en avgörande roll!

Mattelektionen i årskurs nio har kommit halvvägs, vi har haft en bra genomgång av sannolikhet, träddiagram och hur vi kan ...

Lågaffektivt bemötande – En proffesionell metod

Den senaste tiden har olika former av kritik riktats mot Lågaffektivt bemötande (LAB). En proffesionell metod för bemötande och hantering ...

Feedback och effektiv återkoppling

I det senaste avsnittet av UR:s lärarprogram Lärlabbet, sändes den 16/10 i SVT1, behandlas feedback och effektiv återkoppling i undervisningen ...

Självsaboterande handlingar hos pojkar…

…och flickor, givetvis, hur ändrar man dem? Nyligen, på mitt medarbetarsamtal, fick jag frågan vad jag är speciellt nöjd med ...

Trygghet och studiero-inte så lätt som det låter

Terminen började med nytt arbetslag, nya elever och nya föräldrar. Samtidigt är skolan bara inne på sitt andra år. Många ...

Möblering för lärande?

På vår skola har vi under förra terminen gjort ett kartläggningsmaterial i samverkan med SPSM med syfte att ringa in ...

Bland popcornhjärnor och snabba impulser

När jag hörde ordet popcornhjärna första gången tyckte jag först att det lät ganska gulligt. Nu hotar jag min egen ...

Att göra anpassningar för en enskild elev eller för hela gruppen? Del 2

I min förra blogg skrev jag om att vi på skolan arbetar med inkluderande lärmiljöer. I det arbetet läser vi ...

En undervisning anpassad för alla

För några veckor sedan såg jag en bild som väckte många tankar hos mig. På bilden ser man hur en ...

Tillsammans är vi starka

samsyn och lektionsstruktur, utveckla elevers ansvarstagande del II "Efter höstlovet kör vi" Studieron och elevernas ansvarstagande behövde stärkas. Vi, arbetslag 7-8 ...

Framgångsrika möten mellan elever i olika åldrar

Vilka fantastiska ungdomar jag möter på fredagsmorgon under elevens val! Eleverna går i åk 8-9 på Naverlönnskolan. De kommer glada ...

Kollegahandledning med reflekterande team

Under detta läsår går jag tillsammans med andra kolleger i Svedala kommun ledarskapsutbildning. Vi läser litteratur och provar modeller för ...

Lagom är inte bäst!

Vid höstterminstarten i år genomförde Svedala kommun en omorganisation av skolverksamheten eftersom den nya Aggarpsskolan (åk 4-9) togs i bruk ...

Nya tag med stöd av kollegahandledning

Det är måndag efter lunch, klockan är 13.00 och min lektion i svenska ska börja. Jag släpper in klassen i ...

Dagliga rutiner som uppmärksammar alla elever varje dag

På min arbetsplats följer vi klasserna från årskurs ett till årskurs tre, och i våras lämnade jag ”mina” treor vidare ...

Lärar-elevrelationen avgörande för skolans mest sårbara elever

I Svedala kommun arbetar man på samtliga skolor mot målet att "alla elever ska lyckas".  På den helt nybyggda Aggarpsskolan,  ...

Tyst i klassen!?

Skillnaden mellan tyst och tyst Jag sitter och jobbar ensam i arbetsrummet och klockan är några minuter i fyra. Sällskap ...

Att leda samtal

Vi lärare har många uppdrag som ligger utanför ramen för undervisning. Att hålla i samtal är ett av dem. Vi ...

Stressad Lärare

KNACK, KNACK, KNACK...  Det knackar rejält på fönstret och jag lyfter snabbt blicken då jag hör hur intensiva knackningarna är ...

Vilken tur att jag hade dig!

”Vilken tur att jag hade dig!” Ett mycket speciellt möte i somras med en före detta elev fick mig att ...

Första mötet bildar norm

Vi har gått och tittat på varandra ett tag, eleverna i min blivande elevgrupp och jag. Vi har sett varandra ...

Att låta unga leda lärande

Under läsåret har vi genomfört musikalen“13”,  ett skapande skola projekt om tonårslivets berg och dalbana. Elever ur årskurs 6 på ...

Att starta upp med en klass del 3: ”Utvärdering och vikten av relationer”

När vi, jag och min fritidspedagog, tog emot vår etta i höstas satte vi upp tre begrepp som en vision ...

En skola skapar sig profil – från vision till verklighet

Vi stod där med en nybyggd skola, nyanlagd skolgård, ny utrustning och nya läromedel.  Framför oss hade vi uppgiften att ...

Fördela ordet och begränsa samtalen

Jag undervisar nu återigen i en årskurs ett och alla vi som någon gång gjort det vet hur mycket barn ...

Olika är normen! Att skapa en inkluderande lärmiljö.

Vårterminens första arbetsdag ägnade vi på Röda skolan åt ett av våra utvecklingsmål. Eleverna hade studiedag och vi kunde i ...

Lågaffektivt bemötande – När och varför

Att vissa elever i skolan kräver ett extra bra bemötande för att inte hamna i bråk och/eller problemskapande beteende är ...

Tre steg framåt för ett bättre ledarskap i klassrummet

Vilka framgångsfaktorerna är för ett gott ledarskap i klassrummet har det skrivits en hel del om. För ett kort tag ...

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 2)

I mitt senaste inlägg här valde jag att belysa grunderna i PhD. Ross W Greenes modell CPS (Collaborative Proactive Solutions - Problemlösning ...

Utmaningar i det professionella kollegiala lärandet

På Marbäcksskolan driver vi just nu ett utvecklingsarbete inspirerat av Helen Timperleys tankar om hur fortbildning för lärare bäst bör ...

Det funkar! Funderingar kring framgångsfaktorer

Jag har jobbat i Svedala kommun i snart tre år.  Slumpen(?) har gjort att jag nu har min tredje femteklass ...

Att göra det av en anledning – handledning av lärarstudent

Att handleda en lärarstudent är något jag länge lockats av. Jag tycker om att dela med mig av hur jag ...

Internet en parallellvärld i vuxnas värld

- om betydelsen av att lyssna och utvecklas med eleverna Vad innebär det egentligen att de unga jag möter i klassrummet  ...

Alla ska lyckas… men hur?

Svedala kommun har som slogan för skolan som lyder “alla ska lyckas”. När man arbetar i en kommun med detta ...

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 1)

I augusti fick jag möjlighet att lyssna till Ph.d Ross W Greenes föreläsning Collaborative & Proactive Solutions (CPS). En föreläsning ...

Vi kan tänka lite mer som Pettson!

I början av terminen fick vi möjlighet att lyssna på en föreläsning av James Nottingham. I hans bok Utmanande undervisning ...

Framgångsrika lärare – tre faktorer

För ett tag sedan läste jag om att man i Norge bedriver forskning om vad det är som göra att ...

Demokrati på riktigt och svåra ämnen

- När demokratins värden krockar Vi närmar oss slutet på partidebatterna för årskurs 9 i kommunhuset. Debattfrågorna har läraren/jag valt ...

Detta läsår ska mina elever lära sig att bli mer ”resilenta”.

Det finns ingen riktigt bra översättning för det engelska adjektivet ”resilient”. Alla möjliga varianter dyker upp ”elastisk, spänstig, motståndskraftig, ihärdig, ...

Att starta upp med en klass!

Redan i våras när vi, jag och fritidspedagogen jag delar klass med, började landa i att vi skulle ta emot ...

Bob är en tjej!

eller hur viktigt det är att sätta sig in i elevernas värld för att skapa relationer… Vikten av goda relationer ...

En lärares bikt

Skolavslutningen är avklarad och eleverna har gått på sommarlov. Dags att utvärdera mig själv och min undervisning. När jag utvärderar ...

Tid för reflektion – vad har jag lärt mig under läsåret?

Här sitter jag och tittar ut över havet. Vad har vågorna att göra med min lärarroll? Under ett läsår händer ...

En modifierad historia – Om tillrättavisningar, utskällningar och straff.

Detta inlägg handlar om straff, tillrättavisningar och utskällningar. ”Ickeverktyg” som inte har visat sig ha någon positiv effekt hos den ...

1000 etiska ställningstagande om dagen?

Viktiga val i vardagen skapar varaktiga värden! I vår lärargärning måste vi ständigt ta etiska ställningstaganden, inte bara i förhållande till ...

Marbäckskampen – Värdegrundsarbetets Grand finale

Nu börjar det dra ihop sig. Femmorna på Marbäcksskolan arbetar febrilt inför årets Marbäckskamp. De har längtat efter att få ...

Har du koll på tiden?

En elev på vår skola hade under en period ett timglas på sin bänk. Mellan varven kunde jag i ögonvrån ...

Ledarskap – en förutsättning för lärande!?

I tidigare inlägg har jag belyst mitt arbete kring elever med beteendemässiga problem i skolan med fokus på ett lågaffektivt bemötande. Det är ...

Vad är viktigast: att jag lär känna eleverna eller mig själv?

Jag hör ibland och säger det väl själv oftare än jag tror ”Den klassen är så orolig” eller ”Oh, vilken ...

Lektionsobservationer – vägen mot kollegialt lärande del 2

Som jag skrev i mitt förra inlägg, Vägen mot kollegialt lärande, har vi på NFU, sedan 2014, arbetat mot målet ...

Hen har det!

Vad gör en bra lärare? Vad gör en bra elev? Det har redan skrivits mycket om mindset och Carol Dweck ...

Barn lär sig av att lyckas, inte av att misslyckas

Med utgångspunkt i att alla barn är unika. Unika med unika förmågor, styrkor, svagheter, känslor, tankar och personligheter behöver jag ...

Vägen mot kollegialt lärande

2014 påbörjades arbetet mot ökat kollegialt lärande på NFU, med syftet att öka samsynen på hur vi ska bedöma elevernas ...

Förtroendefulla relationer och tydligt ledarskap på samma gång

Genom förtroendefulla relationer kan man få motiverade elever. Arbetsglädjen sprider sig i klassrummet och det blir en positiv stämning. Finns ...

Du blir aldrig bättre än den som sitter bredvid

- Om att det inte går att göra något bra utan duktiga kollegor Jante, tänker du nu? De som arbetat ...

Mental träning – en viktig del av lärprocessen

Det finns ord som är förbjudna i mitt klassrum. Nu kan man lätt tro att detta ska handla om värdegrundsarbetet ...

Formativt förhållningssätt – stön? Nej, tips, råd och rön!

I mitt förra inlägg skrev jag om Anna Tebelius Bodins undersökningar om hur elevens hjärna fungerar i ett klassrum. Jag ...

Kommunikation i klassrummet

När jag hade jobbat i skolans värld i ett par år samarbetade jag nära en specialpedagog i en särskild undervisningsgrupp ...

Att skapa studiero

Vi får till stor del de elever vi själva skapar. Elever är formbara och de vill lyckas. Men det är ...

Att lära sig arbeta i grupp

För första gången har jag blivit ombedd att skriva ett inlägg om ett speciellt ämne. Jag satt i en diskussion ...
/ / Årskurs F-3, Baraskolan, Grupparbete, Ledarskap

I huvudet på en elev – gärna mer om hjärnan!

I mitt förra inlägg Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer nämnde jag som hastigast I huvudet på ...

Vinster med att handleda lärarstuderande

I ett läraruppdrag ingår många olika saker och i mitt ingår bl a att handleda lärarstuderande. Jag har gjort detta ...

Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

I varje klass sitter en eller flera individer som brottas med livet, slår och fäktar för att klara en kärlekslös ...

Att skapa ramar i åk 1

Att ta emot en ny etta är något alldeles speciellt. Den som har provat vet precis vad jag talar om ...

Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer

Tittar man snabbt in i ett klassrum idag, kan det te sig som för hundra år sedan. Det mesta är ...

Dublin t&r

127 kilometers vandring och elva dagar senare har planet landat i Köpenhamn och vi, Magnus Larsson och Linda Sonesson,  kan ...

Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Det är säkert flera lärare som sitter och laddar inför uppstarten med sina elever. Jag ska ta emot nya elever ...

The do´s and don´ts of teachers life

Nu stundar snart skolavslutning på min skola. Ett sommarlov väntar. En tid för njutning och vila. Tid till det jag ...

Reflektion över läsåret som gått

Nu är terminen i stort sett slut och det är full aktivitet med betygssättning och kringarrangemang inför avslutningen. Det är ...

En kort reflektion om det framgångsrika i framgångsrik undervisning

Just nu är det ett eller noll som gäller och man pendlar mellan 100% terminsavslut med allt vad det innebär ...

Skolan är något för dig!

Du vet vilka jag talar om. Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig ...

Kollegialt lärande i ett ägg

I detta inlägg kommer jag att berätta om hur förstelärarna på Naverlönnskolan organiserade skolans senaste kompetensutvecklingsdag. Vi har ansvarat för de ...

Inkluderande undervisning

I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika kognitiva, fysiska eller emotionella svårigheter. När jag ...

En resa mot trivsel och lärande

I januari hade jag varit föräldraledig i ett år och även om jag fått signaler om att klassen jag skulle ...

Pop up school – Don´t try, do

Det här inlägget är är ett gemensamt projekt skrivet av två av förstelärarna på Spångholmsskolan i Bara. Några dagar i ...

Uthållighet

Hur ska vi lärare göra för att stödja elever och göra dem uthålligare? Jag stoppade in frågan i slutet av ...

Givande litteraturseminarier – det rullar på!

Det pedagogiska utvecklingsarbetet är gynnsamt när kollegialt samarbete sker. Det brittiska institutet EPPI har visat att individuell fortbildning har låg ...

Fortsättning av Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd.  

Den 10 november 2015 skriver jag så här: En del av innehållet som det här inlägget skall handla om ligger ...

Hur kan vi arbeta för att elever ska bli ägare av sitt lärande? – utveckla ansvar

Ger min undervisning elever möjlighet att utveckla ansvar över sin egen arbetsmiljö och sitt eget lärande? Vad som fick mig att ...

Vår professionella yrkesroll möter beteendeproblematik

Hur gör vi lärare när vi hamnar i situationer då elever uppvisar beteendesvårigheter? Det är en fråga som dyker upp ...

Kommunicera gärna, men bra

Under höstlovsveckan var jag på en utbildningsdag i Lund. Utbildningen vände sig till personer som är i kontakt med människor ...

Vårt professionella lärande fixar vi själv

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning" heter en artikel i Lärarnas Nyheter den 1 juni 2015. Det är Helen Timperley som ...

Nu är det bevisat – humor hjälper vid språkinlärning!

I nyhetsflödet möts man ibland av rubriker som hänvisar till forskningsrapporter som liksom states the obvious, till exempel att barn ...

Elevinflytande och delaktighet i klassrummet

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket ...

Har föräldramötet i skolan spelat ut sin roll?

Det är i början av läsåret och i de flesta förskolor och skolor är det dags för föräldramöte. Vad ska ...

Det klassrum som möter mig varje dag är en spegelbild av min egen attityd.

Då var det dags att möta nya utmaningar. Varken lärarens eller elevens utvecklingspotential får slå sig till ro, för då ...

Ett pedagogiskt möte med Timperley

Helen Timperley är professor i pedagogik på pedagogiska fakulteten vid University of Auckland i Nya Zeeland. Helen Timperley har ett perspektiv ...

När problemlösning blir rutinuppgift

Jag har under två läsår, tillsammans med några kolleger på skolan, deltagit i matematiklyftet. Vi har arbetat med ett matematiskt ...

Kollegialt lärande på Klågerupskolan åk 1-3

Terminens sista blogginlägg blir ett försök att summera en del av vårt kollegiala lärande det här läsåret. Jag tänker då ...

Motivation och inställning till lärande

Motivation I mitt förra inlägg - "Förväntningar och beröm - när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt" skrev jag om ...

Pedagog och person, lärare och människa, elev och individ

Detta inlägg är inspirerat av Cornelia Falkentofts text ”Ett Inbjudande Klassrum - Att fånga Studieatmosfären” som handlar om hur vi ...

Ett inbjudande klassrum – att fånga studieatmosfären

Vad har Seneca den yngre (ca 4 f Kr. – 65) gemensamt med Friedrich Georg Jünger (1898-1977)? Säkert en del ...

Notera – ett sätt att öka kvaliteten

Att arbeta med noteringar som verktyg var en av de allra första metoderna vi mötte i Mattelyftet. Då tyckte jag ...

PISA 2015 och ALLA SKA LYCKAS

Vi arbetar med det på kommunens alla skolor just nu, att implementera strategin Alla ska lyckas.  I Svedala betyder Alla ...

Att lyckas som lärare

Det snurrar i min skalle.... Ja visst gör det det, Sara Bruun, förstelärare, författare och inte minst inspirerande föreläsare på ...

Handledarskap och positiv feedback

Under våren har jag återigen fått möjlighet att stå bredvid den ordinarie undervisning och istället inta rollen som handledare. Och jag ...

Lärarens professionalism

I mitt förra blogginlägg F…igen!? beskrev jag hur mina lektionsplaneringar och mitt agerande i klassrummet hade påverkat studieklimatet, så att två ...

Coniuncti forte – tillsammans starka

Höstterminen 2014 fick jag många nya uppdrag. Ett av dem var att planera och leda lärarforum, som  under vårterminen skulle ...

Vilka normer råder på mina matematiklektioner?

Under höstterminen ville vi på ett medvetet sätt arbeta för att etablera ett didaktiskt kontrakt på våra mattelektioner. Jag och ...

När normen är varje man för sig själv

Kaos! Jag ska byta skola! Kul! Jag behöver nya utmaningar och få uppleva hur det gungar när man lär sig ...

Så in i Norden nordiskt!

I somras hade jag förmånen att bli uttagen till en kurs med lärare från hela Norden. Under några dagar strålade ...

Nytt läsår, nya möjligheter!

Så har ett nytt läsår dragit igång, igen....... Ett nytt läsår innebär alltid nya möjligheter, möjligheter att förändra och förbättra ...

Dags att göra bokslut

Utvärdering av undervisning Lärare: Joakim Nilsson Läsår: 2013/2014 Ämnen: Svenska och SO Årskurser: 3 och 4 Personliga mål som uppnåtts ...

Tankar från matematiklyftet

Idag har vi vår sista träff med matematiklyftet.  När den är avklarad har vi arbetat oss igenom två moduler, taluppfattnings-modulen och algebramodulen ...

Dela idéer

Innan påsklovet besökte jag Sandeplanskolan i Vellinge kommun för att delta i den här terminens upplaga av TeachMeet Syd. En ...

Elev på min egen lektion

Enligt Hatties ”Visible learning” är det få saker man kan göra som lärare som ger större positiv effekt på elevernas ...

Den dag jag inte längre är nyfiken ska jag sluta jobba som lärare.

Av en händelse mötte jag en kille i ettan när han satt och skulle räkna matte. Jag skulle hämta ett mikroskop ...

Att se hela perspektivet

Efter att ha jobbat med diverse utvecklingsprojekt i matematik både på Klågerupskolan och i kommunen har det som alltid varit ...

Elevernas engagemang – min uppgift!

Det är lätt att säga att skolan är viktig. Alla kan hålla med om det. Hade vi inte tyckt så, ...

Att vara stolt eller skryta?

Sitter och bläddrar igenom en del bloggar som jag gärna följer. De flesta texter skummar jag igenom, får en liten ...

När man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig

BETT i London - fantastiskt. När jag tackade ja till erbjudandet visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig ...

Tittar vi på fel ställe?

Det har länge varit min bestämda uppfattning att den stängda klassrumsdörren är en av skolans mossigaste traditioner och en viktig ...

Förväntan

Imorgon är det dags för avresa. Jag och ett gäng från Svedala åker till BETT-mässan i London. Vi åker med Lin ...

Synligt lärande – en obekväm, men ärlig kompis

En sommar av reflektion kring BFL och läroplanen Efter att förra terminen ha sett Dylan Wiliams föreläsning på youtube och läst ...

Lärare i Svedala berättar om sin BFL-resa

Om den rävsax vi sitter i och om en som har förstått Även om jag försöker hänga med och lära nytt ...
Share Button

Undervisning och lärande