Läxor?!

Debatten om läxor i skolan är ständigt pågående. De finns de som har en tydlig syn på om läxor är av ondo eller godo och sen finns det de som vacklar fram och tillbaka. Jag tillhör den senare kategorin. Jag förstår båda sidor. Vi ska ha ha en likvärdig skola och det kan vara svårt att ha det med läxor.

Förutsättningarna för våra elever att göra läxor och att få hjälp hemma med läxorna skiljer sig väldigt mycket åt. En del elever har föräldrar som engagerar sig och lägger ner mycket tid på att hjälpa sina barn. En del föräldrar vill men tycker att det är svårt att hjälpa sina barn på rätt sätt utan pedagogiska kunskaper. Det finns företag som tjänar mycket pengar på att hjälpa familjer med läxläsningen. Långt ifrån alla familjer har ekonomiska förutsättningar för att anlita dessa företag. Å andra sidan är gymnasier och högskolor till stor del uppbyggda kring självstudier hemma och eleverna förväntas klara detta när de väl kommer dit.  

I år valde vi att arbeta så här: I årskurs 6 har vi inte haft några läxor förutom i moderna språk. Vi har istället lagt till en extra frivillig timme på schemat där man kan arbeta ikapp om man av någon anledning har missat något eller inte hunnit så långt som man bör. Vi har varit tydliga mot våra elever om vad vi förväntat oss att de ska hinna med i skolan. Om de av någon anledning inte har hunnit så långt har vi uppmuntrat dem att komma på den frivilliga timmen där vi varit och kunnat hjälpa dem. Vi har haft en del prov och bedömningar som man kunnat förbereda sig för. Det har alltid getts tid i skolan för att förbereda sig inför dessa prov och tillfällen. Detta har fungerat för oss och för våra elever.

Att diskutera:

  • Vilka åsikter har ni kring läxor?
  • Har ni läxor? Varför / varför inte?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *