Läxförhör istället för prov

För mig är det viktigt att mina bedömningar är rättvisande och  likvärdiga. Informationen från dem använder jag när jag planerar min undervisning, för att ge eleverna återkoppling och summativt inför att jag ska sätta omdöme.  I höstas när mina elever började årskurs 6 blev det mer aktuellt att de ska ha ett avstämmande summativt syfte och användas för att fatta beslut om betyg. Då behövde jag fundera på hur jag på bästa sätt kan ge eleverna denna bedömning inför deras första betyg och hur jag får tillräckligt med skriftligt underlag. Jag har under årskurs 4 och 5 bland annat använt mig av prov efter varje arbetsområde i SO. Det är bekymmersamt för de elever som av olika anledningar har svårt att läsa in mycket fakta, svårt att minnas eller att planera sitt arbete. Vi har endast digitala läromedel och för de elever som har lättare för att läsa och lära när de läser på papper, blev det ett extraarbete både för mig och eleverna att ordna material till dem. Det gav också upphov till stress bland många elever.

Jag införde då läxförhör varje vecka istället för prov och det har verkligen blivit skillnad både för mig och eleverna. Varje vecka har eleverna en text i läxa att läsa hemma. Denna läser vi först tillsammans, diskuterar och arbetar utifrån på lektionerna. På fredagen får de ett skriftligt läxförhör. Jag kan på det sättet snabbt reagera när eleverna inte klarar förhöret och dels förklara innehållet i texten igen men också låta dem läsa det ännu en gång hemma och sedan göra om förhöret. Många elever, men framför allt föräldrar, reagerade positivt på att det är kortare texter att läsa, även om det är varje vecka istället för en gång i månaden, men också att eleverna får nya chanser när det inte går så bra första gången. Fler elever läser läxan och fler läser texterna på djupet när de vet att det blir individuellt skriftligt läxförhör. De förstår också att det vi gör på lektionerna stöttar dem i deras läxläsning och det blir bättre fokus på lektionerna. Det känns också som ett mer rättvist sätt att bedöma deras kunskaper eftersom de har många olika tillfällen att visa sina kunskaper på. När de har ett prov att visa sina kunskaper på kan det påverkas av om det är en dålig dag. Eleverna är också mindre stressade eftersom de vet att det är mindre att läsa hemma varje gång och att det finns möjlighet att göra om det om det misslyckas.

Digitala läxförhör
Digitala läxförhör

Även om det är viktigt med ett brett bedömningsunderlag inför betygssättning vill jag ju inte att arbetsbelastningen blir för hög. Ett bra sätt att ha många läxförhör utan att ha massor att rätta är att använda Google formulär i quiz-läge. Då kan jag skriva frågor som är självrättande och några resonerande frågor som jag rättar för hand. Eftersom vi har förhör varje vecka blir inte dessa frågor så många varje gång. Vi använder ett digitalt läromedel som heter Clio på vår skola och där finns det många olika slags quiz och dessa använder jag också som läxförhör ibland. Jag upplever inte att rättande har tagit så mycket tid. Det var en större arbetsbelastning när jag hade stora prov. Då kunde jag dessutom bli stressad av hur jag skulle stötta de elever som skrivit på F-nivå då provet var avklarat och vi hade börjat på ett nytt arbetsområde.

När jag i julas skulle sätta elevernas första betyg hade jag ett bra skriftligt underlag att utgå ifrån, mycket mer än när jag hade ett fåtal prov. Jag har många andra underlag också eftersom jag, som jag skrev i början av bloggen, tycker det är viktigt med allsidigheten.  Fler elever än tidigare fick godkänt betyg och det kändes ju verkligen bra både för eleverna och mig. När vi började på ett nytt arbetsområde för två veckor sedan frågade eleverna om vi skulle ha prov eller läxförhör och när jag sa att det blir läxförhör som vi brukar hörde jag en suck av lättnad.

Jag ser olika vinster med detta arbetssätt. De svaga eleverna vinner på det kunskapsmässigt och de starkare eleverna vinner på det stressmässigt.

Att diskutera:

  1. Hur arbetar du för att få ett stort skriftligt bedömningsunderlag?
  2. Hur gör du för att eleverna inte ska känna onödigt mycket stress?
  3. På vilket sätt upptäcker du att elever håller på att blir underkända och hur stöttar du dem då?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *