Låt det ta tid

TidTid är en bristvara i skolan vilket påverkar undervisningen. Det centrala innehållet är digert och kunskapskraven omfattande. Som lärare vill man ha ett gediget bedömningsunderlag och detta leder sammantaget till att man frestas att gå för fort fram.  Riskerna med det är stora. Eleverna behöver tid för att få djupare kunskap och får de inte det har de ingen stabil grund att bygga vidare på.

Eleverna skall utveckla förmågorna i ämnet och behöver tid för att kunna göra det. Jag skall här ge två exempel på när jag tycker att det lönat sig att låta undervisningen ta tid.
I NO skall eleverna utveckla sin förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning. Det innebär bland annat att kritisk granska källor. Tidigare har det för min del oftast inneburit att eleverna fått i uppgift att skriva om källornas användbarhet och tillförlitlighet efter avslutat skolarbete. Jag har försökt förklara vad det inneburit men inte lagt så mycket tid på det. Resultatet har blivit tunt och framförallt har jag sett att elevernas förmåga att kritiskt granska källor inte utvecklas från en gång till en annan. Så jag lät det ta tid. Jag letade fram två källor på nätet, i det här fallet sjukvårdsupplysningen samt ett forum som riktade sig till gravida kvinnor. Jag konstruerade några frågor som var relevanta, angelägna och rimliga med tanke på källornas innehåll. Eleverna fick sedan försöka hitta svaren på respektive hemsida och granska hemsidorna med hjälp av stödmaterialet för källkritik som finns på skolverkets hemsida. Vinsten med detta var att de först fick egna erfarenheter av hur användbar källan var och sedan träna på att avgöra om den var tillförlitlig eller inte. Slutligen fick de skriva en slutsats om källornas användbarhet och tillförlitlighet. Resultatet blev ett helt annat än vad det brukade bli och det höll i sig nästa gång de skulle kritiskt granska källor.

En annan förmågan i NO handlar om att kunna använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara. Jag hade länge funderat på en fördjupningsuppgift i NO som jag tänkte kalla “Fame or shame”. Den går ut på att eleverna skulle granska en naturvetenskaplig upptäckt för att avgöra om den har varit positiv för människans livsvillkor eller inte, dvs förtjänar upptäckten fame eller shame. Eleven måste använda begrepp och fakta för att sätta sig in vad den naturvetenskapliga upptäckten innebär för att sedan ta ställning och motivera (då kommer även den första förmågan in i bilden).
I slutet av vårterminen provade jag att ge uppgiften till elever i årskurs 8 och upptäckten handlade om freoner. Många elever har svårt med begrepp och läsförståelse och därför lät jag uppgiften ta tid. Istället för att eleverna själva letade fakta kopierade jag upp text från NE och gav till eleverna. Sedan läste jag högt samtidigt som eleverna fick stryka under begrepp de inte förstod. Det blev många ord och alla elever bidrog. Vi gick igenom orden, jag förklarade och eleverna hjälpte till när de kunde. Till slut fick de diskutera i grupp vilka för och nackdelar användningen av freoner har haft för människan för att sedan avgöra om det varit mest negativt eller positivt.
Diskussionerna blev mycket bra och alla deltog eftersom alla hade den förförståelse som krävdes.

Att låta saker ta tid är en enkel åtgärd men ofta svårt att genomföra. Men resultaten blir bra och det stärker eleverna.

Share Button

3 reaktioner på ”Låt det ta tid”

  1. Klokt Cristian! Jag tror att alla lärare känner igen sig i den stress du beskriver, men vad är det egentligen vi ska hinna med? En väldig massa ytlig undervisning som fråntar eleverna möjligheten att förstå nya saker, om jag nu tillåts spetsa till det lite.
    Din metodik för att träna eleverna i att granska källor tar jag med mig!

  2. Kvalitet kostar, i det här fallet kostar det tid. Kvalitet vs. kvantitet? Centrala innehållet vs. djupare förståelse och kunskaper?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *