Läsutmaning – ett sätt att öka lästid och läslust

Jag har alltid tyckt att elevernas läsning är det allra viktigaste i mitt arbete som lärare. Dels för att det har så stor betydelse för hur de ska klara sin utbildning men också därför att jag själv älskar att läsa så då vill jag ge eleverna möjligheten att upptäcka glädjen det kan ge att läsa. Har de upplevt känslan av att läsa en riktigt bra bok är de också mer motiverade att läsa på lektionerna. Jag har i flera år arbetat med bokcirklar och det har varit väldigt lyckat. Detta kan ni läsa mer om i min blogg Bokcirkel med engagerade boksamtal Eleverna har då ökat sin lästid, många har upptäckt vad det kan ge dem att läsa skönlitteratur och läsförståelsen har ökat tack vare boksamtalen. I år arbetar jag med årskurs 4 och det var tufft för dem att finna sig tillrätta under hösten och då kändes det som att en bokcirkel skulle vara en för stor utmaning för dem. Jag visste att det fanns en nationell läsutmaning och blev inspirerad till att starta en egen med bara mina klasser. Målet var att de skulle läsa ofta, arbeta med sin läsförståelse och få läslust, alltså få uppleva vilken glädje det kan ge att läsa skönlitteratur.

När jag nu ska sammanfatta mitt arbete med vår läsutmaning kommer de senaste resultaten från PIRLS som visar att läsförståelsen bland elever i årskurs 4 sjunker. Jag lyssnar på nyheterna och läser artiklar som handlar om hur vi gör och vad vi gör, men mest vad vi inte gör, i skolan. Det finns såklart många olika sätt att arbeta på, det viktigaste är ATT vi arbetar aktivt med elevernas läsförståelse. Vår läsutmaning blev denna gång mitt sätt att arbeta med elevernas läsning.

Vi pratade den första lektionen om hur läshastigheten förbättras av att läsa och hur viktig läsningen är för alla ämnen. Då kom vi även in på att diskutera hur stort ordförråd vi behöver och hur vi utvecklar det när vi läser. Eleverna var väldigt aktiva under diskussionerna och jämförde själva med hur det var på lågstadiet och hur mycket de redan har utvecklat sin läsning.

Eftersom jag hade gjort det till en utmaning var det viktigt med uppgifter som skulle göras och belöningar för bra arbete. Alla elever fick ett papper med klockor på, detta hittade jag på sidan för nationella läsutmaningen, där varje klocka var indelad i kvartar. Uppgiften var att fylla i en kvart varje gång de läste, vi skulle läsa varje dag, för att i slutet av vårt område se hur många timmar vi faktiskt hade läst. De fick även ett papper med klockor som de skulle fylla i hemma och jag skrev till föräldrarna och hoppades att de kunde ha en egen läsutmaning hemma. Förslagsvis kunde eleverna få välja fredagsmiddag eller lördagsgodis eller något liknande när de hade läst fyra fulla klockor. Jag hörde ganska snart av eleverna att det var flera familjer som anammade detta. Vårt mål i klassen var att alla skulle läsa ut två böcker och då skulle jag bjuda på fika. Jag hade också förberett genom att göra en egen hemsida för bokrecensioner. Det är inte så svårt som det låter men eleverna tycker det är riktigt roligt att deras bokrecension finns på en hemsida, det blev verkligen en morot till att läsa ut boken. Min tanke var även att de genom att gå in på sidan kunde läsa varandras boktips, eftersom jag undervisar i två klasser blev det många boktips att välja bland.

Redan första lektionen som vi började läsa var entusiasmen där. Det var alldeles tyst i klassrummet och alla läste, även jag. Eleverna observerar verkligen att även vi lärare läser när det är tid för läsning. De första veckorna läste vi alltid en kvart men sedan tyckte eleverna att det gick för fort så då utökade vi till 20 minuter och ibland 30 minuter. Nu ville jag ju även att läsförståelsen skulle öka och då behövde vi diskutera det vi läste. När jag har bokcirkel är klassen indelad i fem grupper och eleverna i samma grupp läser samma titel. Då gör jag uppgifter som passar alla böcker och eleverna gör samma uppgifter men utifrån sin bok. De får sedan tid till att diskutera frågorna i de grupper där alla läser samma titel och kan då bolla sina tankar med varandra och upptäcka att de ser saker ur olika perspektiv. I denna läsutmaning läser alla elever olika titlar och kan inte på samma sätt diskutera boken de läser med varandra. Nu gällde det att komma på frågor som fungerar på alla böcker och där diskussionen kring svaren fick de andra att vilja läsa just min bok.

När lästiden för dagen var slut drog vi slumpvis en fråga och beroende på vilken fråga det blev fick de antingen diskutera den i smågrupper eller svara på den skriftligt i ett dokument på classroom. Jag tycker själv att de muntliga diskussionerna gav eleverna mest. De fick respons direkt på det de läst och följdfrågor som handlade om deras bok. Jag hörde att de ofta blev nyfikna på varandras böcker genom att varje dag få höra något utifrån de andras böcker. De frågor som de svarade på skriftligt blev hos en del elever inte så utförligt besvarade eftersom de blev begränsade av att de skulle formulera sig. Fördelen var dock att jag fick inblick i allas läsning vilket ju är svårt när man ska hinna höra alla medan man går runt i klassrummet under diskussionerna.

Bokryggar i klassrummet

Efterhand som de läste ut sina böcker skulle de skriva en bokrecension. Vi hade genomgång kring varför och hur man skriver en recension som lockar andra att vilja läsa boken. Det blev också ett naturligt tillfälle att diskutera varför det är viktigt att skriva så andra förstår och att man använder skriftspråket på rätt sätt när många kan läsa det man har skrivit. Det märktes tydligt när de skrev att de tyckte det var viktigare än vanligt att det blev rätt, den skulle ju finnas på en hemsida som många kunde gå in på. De fick ett exempel på hur en recension kunde se ut att utgå ifrån. Det blev ett bra stöd för den som tyckte det kändes svårt. Ett par gånger i veckan gick vi in på sidan och såg vilka nya titlar som hade kommit in. Utöver recensionen skulle de också måla en ”bokrygg” och på den skulle det finnas boktitel och författare. Dessa satte vi upp i rad på tavlan så att det såg ut som en bokhylla. Även detta var ett sätt att utmana genom att raden av böcker växte.

Hur gick vår läsutmaning då? Det fortsätter jag att skriva om i nästa blogg.

Att diskutera:
1.  Hur arbetar du för att göra eleverna till engagerade läsare?
2.  Hur lägger du upp arbetet med boksamtal?
3.  På vilket sätt redovisar eleverna sin läsning?

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *