Läsförståelse i matematik

”Vi är alla svensklärare”, fick vi höra många gånger när Lgr11 implementerades. Fem år senare tror jag att vi alla i skolans värld har tagit det till oss. Det tar en stund innan skutan vänder, men NU är vi alla på väg tillsammans och det med turbon insatt!

Ett sätt man kan arbeta med läsförståelse i matematiken är genom att bearbeta benämnda uppgifter  d v s sk läsuppgifter. Det har vi gjort genom att låta eleverna få i uppgift att läsa igenom läsuppgifter och därefter stryka den information som de inte behöver för att lösa dem.

IMG_1242

Eleverna tänker först själva och stryker den information de anser inte behövs. Därefter jämför de sina resultat med en kompis. Ofta kan jag höra hur de argumenterar för sin sak men om kamraten kan motbevisa, kan eleverna acceptera sin kompis lösning också.

Uppgiften är lite tvärtemot vad man kanske brukar göra när man löser benämnda uppgifter. I vanliga  fall brukar eleverna hitta ord som är typiska för olika räknesätt t ex tillsammans kopplas samman med addition, skillnad associerar till subtraktion osv. När man istället jobbar på detta sätt måste eleven läsa och tänka på varje mening de stryker och på så sätt inte hamna i fällan att göra typiska misstag där man ser tal och väljer ett räknesätt.

Nästa moment innebär att eleverna själva skriver uppgifter där det finns information som inte behövs eller uppgifter där det saknas information. De skriver själva ett facit för att jag ska kunna se att de har förstått sin egen uppgift. Därefter löser eleverna varandras uppgifter och jämför med varandra. Det blir många diskussioner och det känns som om eleverna får en annan förståelse för hur man angriper benämnda uppgifter i matematik. Jag ser att de letar ledtrådar som är viktiga för att lösa uppgiften istället för att bara titta på siffor och letar speciella ord.

IMG_1244

De uppgifter som är lite kluriga och som kan ha många olika svar, så kallade problemlösningsuppgifter, tar vi upp i helklass för diskussion, så att alla olika förslag synliggörs och bearbetas. Jag ser att när en elev kommer med ett annat perspektiv eller vinkel på svaret, kan andra elever bygga vidare och bredda diskussionen.

IMG_1245

 

Här kom eleverna på att det skiftar beroende på hur frågan ställdes och många olika förslag kom upp. Några förslag som kom upp var:

  • Hur många frimärken har Evelina och Oskar tillsammans? Då behöver man inte veta hur många frimärken Johanna har.
  • Hur många frimärken har barnen tillsammans? Då måste vi veta vem Johanna har dubbelt så mycket som.
  • Hur många fler frimärken har Johanna än Oskar? Då måste vi veta vem Johanna har dubbelt så mycket som.

IMG_1247

 

Det är underbart att höra och se hur aktiva eleverna är. Det enda jag känner är att jag hade önskat att vi hade mer matematik på timplanen. Det finns SÅ mycket kul och lärorikt att göra.

Barbro Bruce sa vid en föreläsning att vi aktivt måste lära språk i alla ämnen, man måste jobba för att förstå, det kommer inte självständigt! Därför är det så viktigt att vi ger våra elever verktyg och stöttor för att angripa språket och förståelsen för att kunna lösa olika uppgifter.

Att diskutera

  1. Hur gör du för att utveckla läsförståelsen i alla ämnen?
  2. Vilka fördelar ser du med att undervisa läsförståelse i alla ämnen?
Share Button

2 reaktioner på ”Läsförståelse i matematik”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *