“Lärare i roll” – spelar roll

”Lärare i roll” är en metod som jag använt mig av i undervisningen under lång tid, mina elever har främst mött historiska personer som t.ex Gustav Vasa, Nils Dacke, Guy Fawkes, HC Andersen. Ibland som en uppstart av ett arbetsområde, ibland kommer personen in under arbetets gång då eleverna får omsätta sina nyvunna kunskaper i mötet med personen.

Metoden är skapad av den engelska dramaläraren Dorothy Heathcote som med sitt nytänkade  utvecklade nya kreativa  vägar hur man kan arbeta ämnesövergripande med  dramapedagogiken  inom skolan.  Läraren gestaltar någon och sätter in eleverna i en dramatisk kontext som hjälper elever att tänka, handla och känna om det som de redan känner till och dessutom öka sin insikt och kunskap om ämnet.

Spelet formas utifrån den status läraren väljer på sin karaktär, ledare och motståndare har hög status, de väcker olika reaktioner och engagemang hos deltagarna. Motståndaren väcker ofta samarbete bland deltagarna som t ex när eleverna träffade Nils Dacke vilket jag ska återkomma till senare.

Mellanpersonen är en budbärare med viktig information.

Den hjälpsökande har låg status och låter eleverna få hög status genom att dela med sig av sitt kunnande till “läraren i roll”.

Läraren i roll vägleder eleverna in i spelet så att de känner att de tror på sin egen roll.

Lärandet som rollen stimulerar är det viktiga, du som lärare behöver inte vara en skådespelare för att använda metoden. Du gestaltar en person – blir någon annan en stund – genom att använda din röst och kroppsspråk, du kan använda något attribut – en sjal, en hatt. Själv gillar jag att gå “all in” med kläder för att komma in i rollen/rollerna. Du bestämmer utifrån din bekvämlighetszon vad som är rätt för dig.

Deltagarna lär känna sin roll utifrån det som händer i dramat och utifrån hur karaktären reagerar. Lärarens ställer efterhand frågor som hjälper deltagarna att ta ställning utifrån sin roll. Mina egna elever är vana vid kontinuerlig dramaundervisning och att gå in och ut ur rollspel/forumspel.  Att gå in i roller/skapa fiktiva karaktärer  är många elever vana vid från sitt dataspelande,  de flesta elever har nära till leken, det gäller att hitta vägen in!

Efter spelet går alla ut ur sina roller och det är dags för reflektion av det perspektiv på händelsen man upplevde i rollen.

Dorothy Heathcote menar att drama sker inom två ramar samtidigt:

  • de yttre handlingarna – de kroppsliga uttrycken
  • den inre förståelsen – en meningsskapande ram

Den yttre och inre förståelsen är helt beroende av varandra och fyller inte någon funktion utan den andra.

 “Den fiktiva situationen skapas både inom människan med hjälp av fantasin och får näring i den yttre verkligheten av att flera människor agerar tillsammans”  Sternudd 2000

Lärare i roll är en metod som ingår i ett längre dramaförlopp kallat processdrama. I somras såg jag äntligen till att fortbilda mig inom detta och deltog i en kurs vid Stockholms universitet. Vårt första möte genomfördes digitalt! Ja, det var en ny erfarenhet att delta i en dramakurs på ZOOM – och det gick förvånansvärt bra! Vi blev uppdelade i olika grupper och i dessa skulle vi diskutera kurslitteratur och även skapa ett eget processdrama. Våra möten skedde också digitalt. Det är ju annorlunda att inte ha träffats fysiskt på kursen och lärt känna varandra innan man ska vara kreativ och skapa ett spel.

Alla kursdeltagare fick lämna förslag på tema att arbeta med, sedan delade våra lärare upp oss i grupper efter intresse och ålder på de elever vi undervisar, alla stadier var representerade från förskola till gymnasium.

Jag visste direkt vilket tema jag ville arbeta med. I min blivande femteklass tänkte jag börja med Vasatiden. Frihetskämpen Nils Dacke är en person som vi i föregående klass studerade lite extra, vem var han egentligen? Han har genom historien mest skildrats ur Gustav Vasas perspektiv och då som en skurk och terrorist. Så vi försökte förstå båda perspektiven och eleverna hade sedan en slutdebatt där de fick argumentera för (och emot) om Nils Dacke var en hjälte eller terrorist.

Detta tema ville jag nu ta vidare och låta mina nuvarande elever undersöka genom olika metoder och övningar i ett processdrama.

Så jag och två studiekamrater i Stockholm planerade under ett antal digitala sommarträffar detta spel. De tyckte nog att jag var lite nördig och galen som initierat detta tema, men de hängde på! Jag introducerade dem allmänt i 1500-tals historia och specifikt om Nils Dacke.  De läste sedan flitigt på för att kreativt delta i den skapande processen.

Andra veckan i augusti var det dags för alla kursdeltagare att träffas, nu fick vi äntligen ses på riktigt i Stockholm. Första dagen träffades vi i grupperna för att testa vårt spel tillsammans. Det var verkligen spännande – hur skulle det bli IRL som vi teoretisk och digitalt jobbat fram?

Jag kommer att fortsätta ta er med på resan i nästa blogg där du får veta hur det gick när vi testade vårt spel och sedan utförde det med hela gruppen, vilka teman de andra grupperna hade och hur det blev på hemmaplan med klassen och med några andra klasser på skolan. Jag kommer också att förklara lite mer om hur ett processdrama fungerar och varför det är en sån tillgång att använda det i undervisningen.

Att diskutera:

  • Vad är dina erfarenheter av att gestalta olika karaktärer i din undervisning?
  • Har du någon favoritmetod för att skapa engagemang och intresse på djupet, berätta?

Inspiration:

Share Button

2 reaktioner på ”“Lärare i roll” – spelar roll”

  1. Härligt Anki!
    Jag har planer på en en-dags-dramakonferens i höst och då hade det ju varit suveränt om du kom och föreläste!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *