Lärare i roll – spelar roll – på rätt kurs med Doctor Drama

Välkommen till andra delen i denna bloggserie som handlar om processdrama som är en genre inom dramapedagogiken där man jobbar utifrån ett tema som man vill utforska ur olika perspektiv via olika infallsvinklar och dramametoder.

En av metoderna “Lärare i roll” , skapad av  den engelska dramaläraren  Dorothy Heathcote, beskrev jag lite mer ingående i min förra blogg. “Lärare i roll” – spelar roll. Läraren gestaltar en karaktär och sätter in eleverna i en dramatisk kontext som hjälper elever att tänka, handla och känna om det som de redan känner till och dessutom öka sin insikt och kunskap om ämnet/temat. Eleverna får  använda sin fantasi för att improvisera  kring till exempel en historisk händelse.  Efter rollspelet går lärare och elever ut ur sina roller och det är dags för reflektion av det perspektiv på händelsen man upplevde i rollen.

Man kan genomföra hela processdramat vid ett tillfälle, men det går också bra att dela upp det, läsa mer och fördjupa  kunskaperna om spelets tema som ofta är ämnesövergripande. Viktigt är att det är en sammanhängande upplevelse över tid, där elever upprätthåller en eller flera roller och undersöker ett speciellt tema.

Starten är naturligtvis viktig, att deltagarna engageras från första stund, ofta i en kollektiv roll där gruppkänslan stärks. Valet av metod – dramakonvention – är viktig.  Man närmar sig gärna temat indirekt. Heathcotes kollega Gavin Bolton menar att man ska skydda deltagarna in i dramat så att de känner sig trygga i situationen och sedan vågar gå in i spelet och engagera sig på djupet, för utan känslomässigt engagemang sker inget lärande.

Andra metoder – dramakonventioner – som man kan använda i ett dramaförlopp är frysta bilder/statyer, dans, gruppimprovisation, forumspel, intervju, berättarsekvenser, skriva i roll  m.fl.

Ljud, bilder och ljus hjälper också till att förstärka och fördjupa de olika konventionerna i förloppet, målet är inte att göra en föreställning. Det finns inget manus, metoderna görs  tydliga så att deltagarna tillsammans får skapa en gemensam fiktiv värld.

Jag har under sommaren deltagit i en kurs i processdrama arrangerad av Stockholms universtitet. Vårt första möte i juni skedde digitalt. Vi kunde ändå genomföra våra första processdraman tillsammans, lett av våra  kursledare Eva Hallgren och Elin Callmer.

Med Eva Hallgren fick vi delta i  ett spel om Sälkvinnan Selkie, det bygger på en  Irländsk myt och är skapat av Cecily O’Neill, vidareutvecklat av  Eva . Det handlar om  frihet att skapa ett eget liv, hedersproblematik och civilkurage. Detta  processdrama studerade Eva Hallgren på plats i en engelsk skola ( eftersom det i  England  finns en lång tradition av att jobba med processdrama), och är en del  i hennes doktorsavhandling  “Ledtrådar till estetisk engagemang i processdrama, samspel i roll i en fiktiv verksamhet.” Hon framlade sin avhandling i april 2018 och kan nu titulera sig “Doctor Drama”!

Med Elin Callmer fick vi prova spelet “Huset”  –  ett framtidsspel om att leva år  2051 –  om motstånd och civilkurage. Naturvetenskapen betyder allt, religion är förbjudet enligt partiet Ateisterna som bestämmer. Alla deltagare i spelet är grannar i samma lägenhetshus.  De styrande har koll på befolkningen genom ett chip alla har fått inopererat i vänsterhanden. Partiets poliser patrullerar staden. Några kristna grupper genomför olagliga demonstrationer, alla i huset håller låg profil. En natt hörs stöveltramp i trappan….. Elin hade bearbetat spelet “Kristallnatten” som  gjorts av Anita Grunbaum och ingick i vår kurslitteratur Lika unika, dramapedagogik om minoriteter.

Andra veckan i augusti skulle vi träffas IRL på universitetet, så på självaste födelsedagen begav jag mig till  huvudstaden. Jag hade samarbetat med två kursare från Stockholm, nu gällde det för oss att finputsa vårt processdrama som vi fått i uppgift att skapa under sommaren. Elins feedback efter handledning var att hon rådde oss att lägga in någon mer fördjupande uppgift och driva på spelet lite mer. Som jag berättade i förra bloggen var vårt tema “Nils Dacke – terrorist eller hjälte?” och spelet hade vi skapat under våra egna digitala sommarträffar.

Varje spelgrupp hade totalt en timme på sig att genomföra sitt processdrama med resten av gruppen, 15 minuter av dem skulle bestå av reflektion. Nu gällde det att välja ut varierade övningar och ändå  skapa ett tydligt sammanhang för deltagarna. Även dela upp övningarna mellan oss så att vi fick prova att leda på olika sätt, dessutom sköta ljud och bild som förstärker de olika övningarna. So far so good, men så meddelar vår ena gruppmedlem att hon ska ta C19 spruta nr 2 nästa dag. Blir det biverkningar kan hon inte vara med på redovisningen, och så blev det. Vi gjorde om fördelningen, men vår redovisning blev förskjuten en dag och då var hon tillbaka, och då fick vi ställa om och gå tillbaka till ursprungsplanen igen! Det var lite nervöst men allt gick bra och spelet blev mycket uppskattat av deltagarna.

Vad handlade då de andra kursdeltagarnas spel om? Jag presenterar dem här. Ålder på tänkta deltagare är från  gymnasiet på de första till förskolan i det sista.

Resan till Dystoplastica

Inspiration från boken: Minnet av vatten av Emmi Intäranta 2020

Hur vår plastanvändning kan påverka miljö, djur och människor och vad vi kan göra åt problemet. Utvalda kemister/forskare har kallats till rymdstyrelsen vilka har lyckats konstruera en tidsmaskin för att göra ett hopp bakåt i tiden och sedan ett hopp framåt i tiden innan de kan återvända hem och presentera sitt lösningsförslag för vilka typer av plaster som man framförallt måste undvika för att undgå en enorm naturkatastrof.

Rug of war

Baserat  på boken Flyga drake av Khaled Hosseini.

En flykting frågas ut av en handläggare på migrationsverket i en återkommande scen och en strukturgivande ramberättelse som väver ihop av hans berättelser från Afghanistan och varför han var tvungen att fly.

Rymd Robinson 2021 Ett framtidsspel – Hur är det att leva om 100 år?

Om hållbar utveckling, klimatförändringar, biologisk mångfald, en demokratisk världsstat har bildats och de har gemensamt  kommit överens om att man måste söka efter en ny planet att bo på för att överleva.

Medeltidsdrama

Gemenskap eller utanförskap, genusperspektiv för mellanstadiet

Breven från Kim

Ett värdegrundsspel om vänskap och utanförskap för lågstadiet

Godisplaneten

Ett spel för förskolan om hållbar utveckling

I nästa blogg kommer jag att berätta  hur det gick  på hemmaplan med vårt  processdrama om Nils Dacke, dels i min egen  klass men också med några andra klasser på skolan.

Att diskutera:

  • Hur skulle du och din klass kunna använda er av processdrama kopplat till något av de centrala innehållen i ditt/dina ämne/s kursplan? Vilket centralt innehåll eller område skulle passa?
  • Skulle du kunna använda dig av processdrama i din undervisning
  • Vad skulle vara den största utmaningen, anser du?

Litteratur:

Eva Hallgrens avhandling: Ledtrådar till estetiskt engagemang i processdrama

Anita Grunbaum  Lika unika, dramapedagogik om minoriteter   

K.Heggestad 7 vägar till drama    

P. Bowell, S.Heap  Planning process drama 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Naverlönnskolan | AnneChristine.Samuelson@svedala.se

Jag är legitimerad mellanstadielärare och dramapedagog, undervisar detta läsåret i svenska, engelska och drama.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *