Lärar-elevrelationen avgörande för skolans mest sårbara elever

I Svedala kommun arbetar man på samtliga skolor mot målet att “alla elever ska lyckas”.  På den helt nybyggda Aggarpsskolan,  där jag arbetar har vi nu efter ett par veckor börjat lära känna vårt elevunderlag och märkt vilka utmaningar vi har framför oss. Det jag tänkte skriva om i denna blogg är de elever som har har svårare än andra att fungera  i undervisningen, där vi behöver arbeta extra med att bygga upp relationer, få vårt ledarskap  att fungera och anpassa undervisningen i klassrummet.

Elevgruppen
Det handlar om elever som har många misslyckande i skolan bakom sig och som inte har något förtroende för oss vuxna som arbetar där.  De har en dålig erfarenhet av skolan, lärare och ofta vuxna överlag.  Allt detta visar sig i att de stör lektionerna. i mellanrummen händer det mycket kring dem och flera lektioner kommer de inte till.

Lära känna och bygga en relation
Med dessa elever får man låta undervisningen komma i andra hand i början. Det som fungerar mindre bra tror jag är att ha samtal med dem där fokus ligger på att de inte kommer nå målen och inte få godkända betyg om de inte skärper sig.   Det får istället handla om att skapa en relation och bygga upp en tillit. Eftersom eleverna jag undervisar i årskurs 6 har ämneslärare i alla skolans ämne märker jag att det ofta är fullt fokus på att arbeta mot  respektive ämnes kunskapskrav  och att faktiskt lära känna varandra och tycka om varandra inte hinns med. Från min sida behöver jag därför anstränga mig så mycket som möjligt för att lära känna dessa elever.  I klassrummet behöver jag  ofta ha både kortare och längre stunder med samtal så vi lär känna varandra.  I mellanrummen när jag möter eleverna behöver jag stanna till och prata särskilt med dessa elever om vardagliga saker. I matsalen , på vår skola har vi schemalagda luncher tillsammans med eleverna,  där jag får tillfälle att sitta hos dem och delta i samtal utifrån deras intresse. Det är extra viktigt att elever med stora svårigheter känner sig sedda, förstådda och omtyckta av sina lärare.

Lektionerna och arbetsron
Dessa elever har  många  problem som inte  hänger inte samman med kunskapskraven utan de har svårt att planera sitt arbete, hålla reda på olika saker och att strukturera arbetet – alltså att få allt runt själva lärandet att fungera. Därför behöver man tillsammans i kollegiet  lägga tid på att på hur man kan hanterar elever som har svårt att hålla reda på sina saker, beräkna tid och planera i olika steg, koncentrera sig, styra sitt känsloliv och liknande.

Dessa elever utmanar ofta ditt ledarskap och stör arbetsron på lektionerna.  Här  måste man  tänka till ännu mer och utveckla en  strategi, en genomtänkt lösning för att skapa och upprätthålla  ett gott klassrumsklimat för alla. Alla lärare måste här hitta sin egen strategi att hantera störande beteende. Dock tror jag att det är viktigt att udvika bestraffningar och agressivitet om man vill få med sig dessa elever. Ett problemskapande beteende uppstår alltid under samma förutsättningar, när förväntningar och krav överskrider en elevs faktiska förmåga. Läs mer om detta i min kollega Johan Sanders bloggar om lågaffektivt bemötande.  Istället måste jag få eleverna att se att jag är engagerad i mitt uppdrag som lärare och för att jag ska kunna utföra det  behöver det fungera på ett visst sätt i klassrummet.  Exempelvis är det positivt om eleverna vill prata mycket ,men det måste vara en i taget och att man lyssnar på varandra.

En annan viktig sak är att vara prestigelös och att inte  göra det till en kamp mellan dig och eleven som stör.  Då tar dessa elever detta som en maktkamp som de precis som du kommer vilja vinna.  Prata istället med eleverna om att det blir svårt för dig att nå ditt uppdrag – att eleverna ska lära sig (alla ska lyckas) om lektionerna är stökiga.
Hör också med dina elever om vad de tycker att du kan tänka på angående ditt ledarskap och undervisning, samt var villig att förändra. Mina elever har ofta sagt att de inte tycker om för långa genomgångar, då blir det ofta stökigt och detta behöver jag tänka på.

Uppmärksamma minsta lilla positiva
Både eleven och deras föräldrar är vana att vi lärare vill prata och hör av oss om allt som inte fungerar och inte varit bra. I största  möjligaste mån behöver vi vända detta och istället ta kontakt vid varje tillfälle som fungerat och där eleven gjort något bra.  Ge eleven beröm för det som fungerat på lektionen. Jag försöker även att ha en tätare kontakt med dessa elevers föräldrar och  där framföra minsta lilla som varit bra, så att eleven känner att vi tillsammans ser detta och lyfter det.

När det vänder
Det man behöver i mängder för att lyckas med dessa elever är tålamod.  Det andra som måste till är tid. Det kommer vara en berg och dalbana, men om man tar sig igenom den tillsammans och får elevens tillit ,  då  kan det börja fungera . En sak som jag tycker är extra viktig är att varje gång man möter dessa elever vid ett nytt tillfälle måste man se det som ett nytt blad och inte förvänta sig ett visst beteende.  Det gäller att  börja varje möte med dessa individer på ett blankt positivt sätt.

Att diskutera

  • Hur kan du arbeta rent konkret för att bygga upp en positiv relation med elever som utmanar din undervisning?
  • Hur kan du utforma dina lektioner och ditt ledarskap för att inkludera elever som utmanarextra?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *