Lära genom faktatexter, Clio-online

I NO-undervisningen arbetar vi med att ta till oss ny kunskap ständigt. En varierad undervisning är ett måste av många olika anledningar. Våra elever lär på olika sätt och en enformig undervisning är oftast en tråkig undervisning. Samtidigt skapar det trygghet att vissa metoder kommer igen, att eleverna känner igen och vet hur det fungerar. Att arbeta med faktatexter är en viktig del av undervisningen. Inför läsårsstarten gick vi i Svedala över till det digitala läromedlet Clio-online. Som alltid när man börjar med något nytt tar det lite tid att hitta vad som passar för en själv som lärare och för de elever som man arbetar med. Det tar även tid att lära sig allt som nytt material har att erbjuda.

Clio Online är Danmarks ledande digitala undervisningsförlag och används av 85 % av Danmarks grundskolor. Clio Online erbjuder en helhetslösning för lärare och elever. Läromedlet är uppbyggt kring texter. Texterna finns organiserade i arbetsområden och det finns terminsplaneringar som man kan följa. Till varje text finns det olika läsguider som är tänkta att få eleverna bearbeta texterna med. Eleverna kan få texten uppläst och de kan även välja mellan en lättläst och en svårare version. De kan även välja mellan två olika typsnitt. Ett av typsnitten är mer “dyslexivänlig”. Det finns övningar och uppgifter för eleverna att arbeta enskilt och gemensamt med och även självrättande prov. När man väl som lärare har lärt sig hur Clio fungerar kan man göra anpassningar och lägga in egna övningar, länkar och uppgifter och skapa egna planeringar som man sedan enkelt delar med sina elever.

Det första arbetsområdet som vi arbetade med i höstas valde jag att följa Clios upplägg till fullo. Detta för att lära mig hur det fungerar och är uppbyggt. Det fanns helt enkelt inte tid för mig att först lära mig det och sedan arbeta med eleverna med det. Jag var tvungen att sätta igång innan jag helt hade lärt mig det. För varje arbetsområde som jag sedan har arbetat med har jag gjort på olika sätt och successivt gjort det till mitt. Nu använder jag främst texterna på Clio och har uppgifter på Classroom. Jag tänkte dela med mig av några olika metoder som jag använder för att lära genom att läsa faktatexter.  

  • Skriva anteckningar, välja ut vad som är viktigt. En funktion i Clio som jag har fastnat för är anteckningsfunktionen. När eleverna läser en text kan de skapa anteckningar bredvid texten. Att skriva anteckningar är en bra studieteknik som oftast är nödvändig att kunna i gymnasiet och på högskola. Dessutom är det oftast ett bra sätt för att lära sig. Läsa, fundera på vad som är viktigt och sedan formulera med egna ord vad som var viktigt att komma ihåg.
  • Svara på frågor. Detta är precis som det låter. Jag har skrivit frågor till texten som eleverna svarar på. En del frågor är lätta att hitta i texten medan en del kräver att eleverna använder sin argumenterande och reflekterande förmåga.
  • Skriva egna frågor till texten. Eleverna skriver egna frågor till texten. Ibland svarar de själv på sina frågor och ibland byter de med en kamrat och svarar på varandras frågor.
  • Skriva en sammanfattning av texten.
  • Göra läsguiderna som finns på Clio.
  • Vattentrappan. Eleverna har läst och bearbetat texten enligt någon av metoderna ovan. Sedan sitter de i grupper om fyra. De fyra eleverna sitter i en liten cirkel mot varandra. En grupp börjar. De diskuterar inom gruppen om saker från texten. Det kan vara något nytt de lärt sig, något de blev förvånade över eller bara något de fastnade för. De andra grupperna lyssnar och gruppen som pratar låtsas inte om att de andra är där. Jag sätter timer på klockan. 1 ½ minut brukar jag tycka är bra. 

När klockan ringer slutar gruppen prata och nästa tar vid. På detta vis rinner diskussionen vidare från grupp till grupp som vattnet i en vattentrappa. Det gör inget om man upprepar något som någon sagt tidigare. Detta gör att även de elever som är osäkra vågar säga något. Jag brukar utse en eller två som sitter bredvid och antecknar det som sägs. När alla grupper är färdiga sammanfattar de vad som sagts.

  • Göra en frågesport, kahoot. Eleverna gör i grupper en egen Kahoot eller Quizlet som klassen sedan testar.

Att diskutera:

  • Vilka metoder använder du för att eleverna ska bearbeta faktatexter?
  • Vilka fördelar ser du med digitalt läromedel?
  • Vilka nackdelar tycker du är viktig att vara uppmärksam på när man arbetar med digitalt läromedel?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *