Långsiktiga mål och uthållighet – åttionde dagen

När vi planerade innehållet för terminens matematikundervisning, bestämde jag mig för att långsiktigt, uthålligt och på olika sätt fokusera på några områden, som jag upplever att barnen ibland kan ha svårigheter med. Jag satte upp långsiktiga mål för bland annat positionssystemet, likhetstecknets betydelse och tid.

Idag, 15/12, har klassen gått 80 dagar i årskurs 1.

När vi nått hundra dagar, kommer vi att ha en ”Hundrafest”. Barnen ser mycket fram emot den dagen.

Mitt blogginlägg idag handlar om vägen dit och målet att varje dag jobba med taluppfattning och tals användning. Att sätta upp långsiktiga mål och hålla ut, tror jag är ett sätt att lyckas.

Almanackan – antal och ordningstal

Varje dag, från och med dag ett, har vi räknat och markerat antal skoldagar i åk 1  på vår stora väggalmanacka. Det barn som på morgonen går igenom dagens schema, med tider och innehåll, säger också vilken dag i ordningen det är. “Hur många dagar har vi gått i årskurs 1”? “80, det är den åttionde dagen idag. “ På det här sättet tränar vi talraden 0-100 och omvandlar det till ordningstal. Många ordningstal är svåra att säga ex ”Idag är det den sjuttiosjätte dagen”, så vi tränar gemensamt och körläser. Jag skriver även talet på tavlan och tecknar det.

Hundrarutan

Under almanackan har vi en hundraruta, där barnen målar i dagarna allt eftersom. Min kollega införde det här en bit in på terminen och det har fallit mycket väl ut. På det här sättet har alla blivit bekanta med hundrarutan. Med hjälp av den räknar vi från 0-100, letar mönster, hoppar tiohopp, pratar om jämna tal, udda tal mm. Vi har även en stor hundramatta till golvet, så att barnen kan arbeta med den med hela kroppen.

Positionssystemet

Första skoldagen satte vi ett gult sugrör – ett ental, i den gula ”entalskoppen”. Diskussionen startade direkt. När ska vi sätta sugrör i de andra kopparna? Vad händer när vi gått tio dagar i skolan?

När dag tio var här fick barnen fundera själva och därefter diskutera med sin parkamrat. Vi enades därefter gemensamt om att vi skulle växla de tio gula entalen, till ett rött tiotal och placera det i tiotalskoppen. Vi växlade också enkronor till tior, tiobaskuber till en stav osv, för att åskådliggöra på olika sätt. Begreppet växla har barnen erövrat och använder det nu när de förklarar själva. Tiotalsövergångarna tränas ofta och i ett sammanhang på det här sättet.

Vad händer om man placerar sugröret fel? Vi satte det i den blå hundratalskoppen istället och undersökte vad vi fick för tal.

Här tränar vi varje dag positionssystemet och talens värde. ”Om det är den 39:onde dagen idag, hur många ental har vi?” ”Hur många tiotal?” “Vi räknar efter tillsammans.” Alla tränar talraden 1-10, samt tiohopp. En del dagar busar min kollega med barnen och sätter dagens ental fel eller glömmer växla, men barnen är med och kan förklara och motivera vad han gjorde tokigt och hur han ska göra istället. Barnen tränar på att föra och följa matematiska resonemang.

Linjalen

Vi använder inte bara sugrör, utan visar på olika representationer av tal och tar därför hjälp av tex meterlinjalen eller ett måttband som en linjär tidsaxel. Där kan vi också läsa av hur många dagar vi gått i årskurs ett.

Idag har vi gått 80 dagar och det är fyra femtedelar av 100 dagar. Vi har under terminens gång kommit in på bråk, genom att visa på att ex en tredjedel av dagarna gått eller att nu har vi hälften kvar osv. Vi har även ritat cirkeldiagram.

 

Vi integrerar arbetet i morgonsamlingen och har gjort det till en daglig rutin. Likaså vad gäller mitt mål att träna tid och klockan varje dag. Det är lätt att saker man planerar faller bort efter hand och då är det bra att ha en fast struktur, som hjälper dig att fortsätta och vara uthållig. Barnen  är motiverade och tycker det är kul. Alla är aktiva och får rika tillfällen till att öva under lång tid.

Diskutera
  1. Hur tänker du kring långsiktiga mål?
  2. Hur gör man bäst för att hålla fast vid dem, så att de inte faller i glömska?
  3. Fundera över något eller några mål, som du skulle vilja arbeta långsiktigt och uthålligt med för att uppnå en förtrogenhet.
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *