Långsiktig planering och några tankar om nuet!

Den här terminen har jag arbetat på ett för mig ovant sätt. Jag har varit till stor del ämneslärare och undervisat 4 grupper från år 3 i musik, bild och teknik. I tekniken hade vi tyvärr inte en så stor bank av läromedel, så redan när jag satte mig ner och började planera insåg jag att jag skulle bli tvungen att tänka om mot hur jag tidigare arbetat. Jag fick utifrån ett praktiskt läromedel, konstruktionsrör, bygga stora delar av min terminsplanering. Från att först ha känt mig aningen frågande blev jag sedan snabbt mer och mer positiv till idén. Jag valde att utgå från kravnivån;

”Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.”

Detta blev min grund och sedan vävde jag in fler kravnivåer från både NO, Matematik och Teknik i min planering. Jag startade med att låta eleverna bekanta sig med materialet (konstruktionsrör) och att lära sig begreppen konstruktion och ritning. Konstruktionsrör är i princip sugrör och medföljande kopplingar så att man kan konstruera en mängd olika konstruktioner. Jag har använt dem tidigare och vet att eleverna uppskattar att arbeta med dessa och att det föder både kreativitet och motivation.

Under terminen har vi sedan använt konstruktionsrören i arbete med geometriska former, kraft och rörelse, mekanismer och elektricitet. Detta har även varvats med annat ämnesinnehåll. Att eleverna hela tiden fått repetera arbetet med konstruktioner och samtidigt bygga på sin kunskap inom andra relaterade områden har gett bra resultat. När vi nu i slutet på terminen har startat vårt stora arbete, som eleverna hela tiden har vetat var slutmålet, nämligen att bygga elbilar, så har det fungerat väldigt bra. De gjorde snabbt och rätt en ritning, med tillhörande kopplingsschema, och även en lista över vad de skulle behöva till sitt bygge. Nu är de parvis igång med att konstruera sina elbilar utifrån sina ritningar. Lite förvånande var det dock för mig att alla grupper utom en valde att bygga utifrån en ”färdig” kaross (glassburk, chipsrör osv…), istället för att bygga med konstruktionsrör. Speciellt som de redan vid ett tillfälle byggt farkoster med hjul för att testa friktion och lära sig om mekanismer. Jag trodde nog att åtminstone några skulle välja att utgå från den konstruktionen. Nåväl, detta får jag undersöka när vi gör vår utvärdering.

Att använda samma praktiska läromedel för så pass många olika moment, har fallit väl ut. Dels har mängden av repetitionstillfällen gjort att det jag satt upp som mål för eleverna verkligen fastnat. Det har också underlättat att bygga på redan befintlig kunskap, när jag inte behövt ägna så mycket tid åt det praktiska. Eleverna har känt sig trygga i både arbetssätt och material. När vi nu diskuterar utifrån deras ritningar visar de prov på begreppsförståelse inom både kraft och rörelse, geometri och elektricitet. Så för min del har detta varit något att fundera över och att ta med mig inför framtiden.

“Några tankar om nuet”

Till sist några tankar om nuet. Att vår vardag förändrats och att det som händer i vår omvärld har skapat oro både hos oss och våra elever är ju odiskutabelt. Dock kan jag som ansvarig för digitaliseringen av vår skola, se att det faktiskt gett positiva effekter också. Visst känns det konstigt att prata positivt om något så negativt som en pandemi, men det gäller att se det som blir bra också. På skolan har förberedelserna inför en eventuell nedstängning gjort att samtliga kollegor snabbt och effektivt infört Google Classroom i sin undervisning och ser bra resultat av detta. Nu har vi också vissa konferenser via Google Meet och för min egen del känner jag att det fungerar bra. Positivt för miljön om inte annat. När vi stod inför det faktum att vi inte kunde träffas så många som vi gjort tidigare såg vi att både vårt Storsjung, där hela skolan samlas, och vår avslutning skulle bli svåra att genomföra. Detta gjorde att vi fick tänka nytt. Så vårt Storsjung blev digitalt. Nu har vi Storsjung via Google Meet, där musikerna sitter i ett rum och eleverna i sina klassrum. Men sjunger tillsammans det gör vi! Visst krävde det att vi fick skaffa och installera både externt ljudkort och inspelningsmikrofon, men vi får bara positiv respons från våra elever. Det var t.o.m. en av mina kollegor som tyckte att vi alltid borde göra så här. Enklare och tryggare för eleverna. Nu sitter vi i planering med att även göra avslutningen digital. Film kanske??? Det känns bra att vi trots vår oro kunnat se framåt och hitta nya möjligheter, som också kan utveckla vår skola!

Att diskutera:

  • Vilka fördelar (och nackdelar) ser ni med att planera långsiktigt runt ett specifikt läromedel och en specifik kravnivå?
  • Hur många repetitionstillfällen ger ni era elever när de ska lära nytt?
  • Har ni liksom vi sett något positivt som kommit ut ur allt negativt vi upplever just nu?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *