Landet Matematica – en språkutvecklande häxkittel

Matte+svenska = sant

Eftersom jag i själ, hjärta och enligt lärarlegitimationen är mest svensklärare, tänker jag alltid på hur jag kan få in språket i alla ämnen.

Texterna i matematik innebär utmaningar för eleverna. Det förekommer olika slags textgenrer och vi behöver aktivt arbeta med dem för att fördjupa elevernas kunskaper, när det gäller det matematiska innehållet och matematikspråket.  För mig var matte rena grekiskan i grundskolan. Det var inte förrän i gymnasiet som jag började förstå matematik och det var tack vare en duktig pedagog. Jag insåg att det fanns ett språk i matematik, vilket jag faktiskt kunde förstå. Ingen hade tidigare satt ämnesorden, begreppen och symbolerna i ett sammanhang. Även före detta ma/no-kollegor, som jag har delat klass med, har lärt mig otroligt mycket och fått mig intresserad av att jobba med matematik, likt jag jobbar med övriga ämnen. Även i matematik har jag cirkelmodellen i ryggen. På Skolverkets lärportal och i Läslyftets modul finns bra texter och filmer om språkutvecklande arbetssätt genom cirkelmodellen i matematik.

Gemensam berättelse

När vi jobbar med storheterna tid, volym, massa och längd använder vi oss bland annat av historien om häxan Grizelda i Landet Matematica. Landet Matematica är en fiktiv värld med berg och dalar, kullar och ängar befolkad av häxor, troll, trollkarlar, filimurer och andra sagoväsen. Huvudpersonen är häxan Grizelda, som råkar ut för en mängd äventyr med matematiska problem, problem som hon behöver hjälp att lösa. I den inledande berättelsen hittar Grizelda en gammal kista på vinden och i den ett magiskt trollspö och en karta över landet Matematica. En mystisk vers på kartans baksida talar om att Grizelda ska kalla på hjälp med sitt trollspö, när hon stöter på problem.  Man behöver inte vara ett inbitet dramafan för att gilla upplägget. För mig funkar det bra med en häxhatt och ett litet trollspö, för att bli Grizelda! Det är ett arbetssätt som engagerar både mig och eleverna.

Temat inleds med en berättelse, där häxan Grizelda beger sig till olika delar av landet Matematica. Vi följer resan på kartan. I de olika byarna stöter hon sedan  på problem. Vi brukar göra en praktisk övning tillsammans först och senast när vi jobbade med massa laborerade vi i par med olika sorters vågar och viktenheter.

De ämnesspecifika orden

Det är många ämnesord inom matematik, vi möter andra texttyper och det är ett nytt språk för eleverna att erövra. Ett skolspråk, som skiljer sig från vårt vardagsspråk. I vardagsspråket har vi informella ord, i matematikspråket även formella ord och symboler. Vi behöver förstå alla dessa delar av matematikspråket, för att lära oss matematik.

Vi behöver jobba gemensamt med språket och integrera andra ämnen. Jag vill stärka elevernas matematiska läsförståelse.  Vi har tex alltid en begreppsordlista med förklaringar på tavlan, eleverna har vars en begreppsbok där vi skriver, ritar och förklarar och vi laborerar med ord och begrepp likt vi gör när vi lär oss nya ord i svenska. Användandet av vårt nya bildstöd Widgit online kommer att stötta begreppsförståelsen än mer! Jag är glad att vi satsar på det i kommunen. Här under finns andra övningar vi gör för att träna begrepp.

Hitta alla lika

Gruppera begreppen du vill öva ex tre och tre och skriv dem på olika lappar tex kg, kilogram och personvåg. På tre andra lappar skriver man ex brevvåg, gram och g. Dela ut lapparna i gruppen och låt eleverna gå runt och diskutera sina lappar och gruppera sig. Grupperna får sedan motivera varför de grupperat sig på ett visst sätt.

Fråga, fråga, byt

För att öva begrepp kan vi tex göra övningskort med en fråga på ena sidan och svar på den andra. Sen använder vi dem i övningen ”Fråga, fråga, byt”, som är en kooperativ inlärningsmetod. Barnen har ett övningskort var. De går runt i salen och stannar vid en kamrat. Den ena ställer först sin fråga och kamraten svarar, därefter gör den andra likadant. Om båda svarar rätt byter man kort och går vidare runt i rummet till andra kamrater. På det här sättet övas specifika begrepp.

Mina/dina ord

Eleverna får ett blad med två spalter ”mina/dina ord”. De skriver ner alla ord de förknippar med ett område ex summa, term, addition osv och sedan går de runt till sina kamrater och fyller på listan under ”dina ord” med ord som kamraterna har ex plus, tillsammans, addera, är lika med osv.

Grizeldas uppdrag

I temat får barnen sedan olika valbara uppdrag. De kan även välja om de vill genomföra dem enskilt, i par eller i grupp. Det kan exempelvis vara att göra en handbok till folket i byn, för att de ska förstå måttenheterna, göra en viktutställning av vikter och föremål som väger lika mycket, läsa om viktenheter förr och nu och på olika platser i världen eller rita olika vågar och starta en ”vågaffär”.

Uppdragen engagerar och valfriheten uppskattas. Omfånget i arbetsuppgifterna är varierade och man väljer utifrån förmåga och intresse. Eftersom flera uppgifter är ”öppna”, kan svårighetsgraden varieras. Man behöver inte extrauppgifter, utan när man är klar med ett uppdrag väljer barnen ett nytt. Det är ett elevaktivt arbetssätt.

Vi får en historia och en gemensam upplevelse att hänga upp ämnesorden och innehållet på. Ord som för eleverna ibland uppfattas som abstrakta och svåra att sätta i rätt sammanhang. Har man glömt vad massa är kan vi alltid koppla tillbaka till historien om hur folket i Fiskeby, skulle väga sina fiskar. Att någon vägde med snäckor, medan någon annan vägde med stenar och då är vi på banan igen.

Att diskutera
  1. Hur tänker du kring språket i matematiken?
  2. Planera ett arbetsområde utifrån cirkelmodellen. För mer kunskap om cirkelmodellen kan du läsa ett av mina tidigare inlägg “Genrepedagogik och cirkelmodellen  – att utmana och stötta”
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *