Lämna klassrummet

IMAG0487Idag har jag varit med min son på skateboardskola i skateparken hemma i Stehag. Egentligen hade jag tänkt att jag också skulle delta men medelåldern på deltagarna (långt under mina 45 år) och en lätt oro för svåra skador gjorde att jag blev stående bredvid. Som obotlig NO-lärare kunde jag inte låta bli att tänka att en skatepark är en suverän plats för en fysiklektion. Våra omgivningar är fulla av s k informella lärmiljöer, det gäller bara att hitta dem och att utnyttja dem på rätt sätt.I forskarskolan CSIS är vi just nu upptagna med att studera hur skola och vetenskapssamhället interagerar med varandra genom informella lärmiljöer, t ex ett museum, science centers (som Vattenhallen i Lund, Experimentarium i Köpenhamn), botaniska trädgårdar, djurparker och nöjesparker mm.  Studiebesök är ganska vanligt men frågan är hur väl vi utnyttjar möjligheterna det innebär att flytta undervisningen utanför skolan.

Var och ens upplevelse av t ex ett museibesök (och vad man lär sig) påverkas av en rad olika saker (beskrivs bland annat i “The museum experience revisited av J.H Falk&L.D Dierking). Exempel på faktorer kan vara besökarens erfarenheter, förväntningar och intressen, kommunikation med andra i gruppen, personal, övriga besökare, hur själva platsen som man besöker är organiserad etc. Det gäller med andra ord att planera väl för undervisning som skall ske på andra ställen än klassrummet.

När man gör ett studiebesök är det inte ovanligt att man som lärare förbereder uppgifter som eleverna skall lösa på plats. Precis som under en vanlig lektion är det viktigt att tänka efter vilket syfte uppgifterna har. Skall uppgifterna täcka hela besöket eller kan eleverna koncentrera sig på någon del? Kan eleverna gå fritt eller måste de följa den ordning som uppgifterna kräver? Är uppgifterna knutna till platsen och kan bara lösas där eller är de mer öppna? Skall eleverna i första hand läsa sig till information eller skall de titta/uppleva/agera under besöket? Om man inte har en genomtänkt plan finns det en risk att man ger uppgifter bara för att man annars inte litar på att eleverna tar studiebesöket på allvar.

För ett par veckor sedan var jag på Tivoli i Köpenhamn och observerade danska elever som hade fysiklektion i nöjesparken. På Tivoli har man något som kallas “Faglige dage” där danska elever kan besöka Tivoli som en del av skolans pedagogiska verksamhet.  På Tivolis hemsida kan man läsa att De Faglige Dage er et tilbud om at rykke fysikundervisningen ind i Danmarks største klasseværelse for en dag for skærpe elevernes appetit på de naturvidenskabelige fag”.   På hemsidan kan man också ladda ner uppgifter inför besöket.  Innehållet i uppgifterna är blandat och handlar om rena faktakunskaper, att beskriva observationer/upplevelser och att samla in mätdata. En del av uppgifterna är det meningen att man skall jobba vidare med när man är tillbaka i klassrummet. Tivoli är ett tacksamt ställe att använda för att lära sig fysik, här får eleverna möjlighet att se, känna och pröva saker som de annars kanske bara hade läst om i läroböcker. Även Liseberg och Gröna Lund har liknande arrangemang.

I "Det gyldne tårn" Åker man ner snabbare än vid ett fritt fall. Håller man då en mugg vatten i handen kommer man själv ner snabbare än vattnet...
I “Det gyldne tårn” åker man ner med högre hastighet än vid ett fritt fall. Håller man då en mugg vatten i handen kommer man själv ner snabbare än vattnet…

Det var roligt att se hur eleverna tog sig an uppgifterna, stundtals med stor intensitet. Det var också tydligt hur viktigt det är med förberedelser och att läraren var till hands och stöttade eleverna. Många elever hade alldeles för många uppgifter som de skulle göra och många lärare ägnade för mycket tid åt logistik. Tivoli är trots allt en nöjespark och det är mycket som tävlar om uppmärksamheten. Ett välplanerat besök där man fokuserar på några avgränsade moment och där läraren finns tillgänglig och kan diskutera med eleverna ger bättre förutsättningar för lärandet.
Även om man inte varit på Tivoli kan man låta sig inspireras av idéerna och materialet (se länkar). Mina elever fick se en film som var filmad från första vagnen i berg-o-dalbanan “Rutschebanen”. Sedan diskuterade vi graferna nedan som visade g-krafter och höjd under turen.

Från tivoli.dk
Från tivoli.dk

 

En annan möjlighet är att man använder en lekplats i närheten av skolan och gör uppgifter kopplade till rutschbana, gungor, gungbrädor mm. Söker man  på internet på “playground physics” så hittar man mycket information. En skatepark kan ju också vara ett alternativ.

Tivolis hemsida
http://www.tivoli.dk/

Film från Rutschebanen
https://www.youtube.com/watch?v=StoaFuX8ggw

Att diskutera

  1. Vilka informella lärmiljöer i närheten av er skola skulle ni kunna använda?
  2. Vilka fördelar kan ni se med att använda informella lärmiljöer som komplement till klassrummet?
  3. Hur skulle ni planera ett besök på t ex Vattenhallen i Lund för att nå era mål med studiebesöket?
Share Button

En reaktion på ”Lämna klassrummet”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *