Lågaffektivt bemötande – En miniserie i två delar (del 1)

Under våren har jag besökt grundskolor och förskolor runt om i Svedala kommun med uppdrag att sprida kunskap och erfarenhet kring elever som utmanar skolan med utmanade och problemskapande beteende. Nya möten som inspirerat mig oerhört. Jag har även skrivit inlägg (läs här) där jag beskrivit mitt arbete i klassrummet, tillsammans med eleverna, med fokus på ett Låg-affektivt förhållningssätt. Men efterfrågan om mer kunskap, bemötande och arbetsmetoder är fortfarande stor och behöver ständigt föras vidare och lyftas fram. Vad är t.ex. Låg-affektivt bemötande och hur kan man tillämpa det? I detta och i nästkommande inlägg gör jag några nedslag kring förhållningssätt, arbete och metoder såväl utifrån forskning som inifrån mitt klassrum. 

Kunskap och förståelse är grunden till det mesta inom skola och utbildning. Likväl vad gäller Låg-affektivt bemötande. Kunskap och förståelse om hur affekter och stress smittar, måste ligga till grund för mitt bemötande och förhållningssätt. En grund för att sedan kunna förstå och förebygga problemskapande och utmanande beteende i skolan.

I problemsituationer är stressnivån av stor betydelse, vi människor använder oss av en rad olika strategier för att hantera stressfyllda moment och därtill behålla självkontrollen. I hanteringen av problemskapande beteende är min huvudsakliga uppgift att försöka sänka känslonivån i upptrissade och ibland även våldsamma situationer.  Jag ser det som min uppgift att ingripa, förebygga och hantera elever på väg in i ett problemskapande beteende. För beteendet och dess verkningar drabbar flera, främst eleven men även dess klasskompisar, mig som lärare och undervisningen, om jag inte tar tag i det. Likväl att ta reda de bakomliggande orsakerna till händelsen/beteendet för att kunna förhindra att samma situation uppstår igen, för allas bästa men framförallt för min/mina elevers skull.

Låg-affektivt bemötande handlar om att skapa en miljö som präglas av lugn, trygghet och positiva förväntningar.  Ett viktigt arbete för att avlasta och skapa en fungerande skolvardag men framförallt för att skapa förutsättningar för lärande.  Ibland kan dock arbetet bli mig övermäktigt. Stunder då mitt ledarskap brister, undervisningen bleknar och bemötandet sviktar.  Under dessa utmanande stunder behöver jag påminna mig själv, och bli påmind.

Barn gör rätt om de kan

Ett känt uttryck som jag tidigare har använt i mina inlägg och som jag “mantrar” för att inte glömma bort. Ett uttryck hämtat från Dr. Ross W Greene, doktor och forskare vid Harvard Medical School i Boston. Greene menar att elever med utmanade beteende är utmanande för att de saknar de färdigheter som krävs för att inte vara utmanande, dvs när allting stämmer så beter sig eleven rätt. Om eleven inte gör rätt saknar det troligtvis några av de färdigheter som behövs för att kunna hantera livets/skolas utmaningar på ett funktionellt sätt. Det bygger också på att elever gör sitt bästa, inte på att elever bara vill få sin vilja igenom, saknar motivation, vill ha uppmärksamhet, saknar gränser, manipulerar… osv. Ett helt felaktigt bemötande enligt Greene som han påvisar oftast beror på okunskap. Istället menar han att vi bör utgå från att eleven ­redan är motiverad, redan vet skillnaden mellan rätt och fel och redan har blivit tillräckligt bestraffat. Det är vår uppgift att ta reda på vilka tankefärdigheter eleven saknar så att vi vet vad vi behöver lära hen. Anpassa vårt sätt att arbeta efter eleven, och dess förutsättningar och behov. För alla elever som kan uppföra sig, gör det. Om en elev inte klarar av ”att uppföra sig” beror det troligtvis på att omgivningens krav och förväntningar överstiger elevens förmåga.

Det är ett svårt arbete att vara lärare men jag tror ibland att det är ännu svårare att vara elev. Min uppgift är att skapa förutsättningar för att alla ska lyckas. Att lära alla mina elever det man ska lära sig i skolan, en viktig faktor för hur det ska gå vidare i livet.  Därtill krävs ett stort och hårt arbete. I nästkommande inlägg beskriver jag mer kring hur jag arbetar i situationer då allt är på väg att bli kaos. Följ med här.

Att diskutera

  1. Vilka metoder använder ni för att förhindra att problemskapande och utmanande situationer sker?
  2. Vad behöver ni utveckla för att bemöta elever med problemskapande beteende.
  3. Hur skulle ni vilja arbeta för att alla elever ska lyckas?
Share Button

3 reaktioner på ”Lågaffektivt bemötande – En miniserie i två delar (del 1)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *