Kristin Adegran

KristinUppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2018

Det är jag som är Kristin Adegran! Min arbetsplats är Svedala kommuns härliga gymnasium, Nils Fredriksson Utbildning. Där undervisar jag i biologi, kemi, naturkunskap och naturvetenskaplig specialisering. Min snart 25-åriga tjänstgöring i Svedala kommun är ett av flera tecken på att jag trivs fantastiskt bra med mitt arbete. Jag är adjunkt och legitimerad i biologi och kemi  (grundskolan åk 4 – 9 + gymnasiet), geografi (åk 4 – 9 + gymnasieskolan) samt naturkunskap (gymnasiet). 2008 gick jag rekryteringsfortbildningen.

För att  beskriva mig själv och vilken lärare jag är lånar jag ord sagda av kollegor:

-Kristin är strukturerad, engagerad, lyhörd gentemot elever och kunnig. Johari-fönster kan vara spännande!

För mig är det väsentligt med trygga relationer I klassrummet. En god studiero är viktig för det kunskapsbyggande som dagligen pågår. Att vägleda eleven till förtrogenhet i hur han eller hon lär sig bra är en av mina pedagogiska hjärtefrågor. Gynnsamma studiestrategier ser olika ut för oss alla och att leta sig fram till varje individs kunskapsnycklar finner jag spännande.

Detta läsåret har jag och en kollega initierat SI-mentorskap för NA/TE åk 1 och 2 i matematik och kemi. Supplemental Instruction, SI, har som metod visat ge signifikant förbättrad måluppfyllelse på högskolenivå. Några entusiastiska NA-elever i åk 3 har nyligen fått gå utbildning via Nationellt centrum för Supplemental Instruction. Jag är mån om att denna samverkansinlärning elev till elev blir en permanent del i verksamheten på NFU.

Samarbete mellan kurser och ämnen är något som jag fokuserat på de två senaste läsåren.Eleverna bör ofta möta uppgifter som är ämnesövergripande, eller som kan användas som “stafett-pinnar” till kommande moment i andra ämnen. Det är viktigt att eleverna ser “kunskapshelheter”. Min erfarenhet är att det kollegiala samarbetet gynnar elevernas lärande.

Min uppgift som lärare är bland annat att visa på på de många kunskapsdörrar som finns, så eleven själv går  trygg igenom.


Mina inlägg

Intryck från 10th International Conference on Supplemental Instruction, Seattle

Vart annat år hålls internationell konferens om Supplemental Instruction, SI, och i slutet av maj flög ett litet gäng från ...

Great minds don´t think alike – they think together!

Att starta upp och få ruljans på samverkans-inlärning - Supplemental Instruction, SI När jag för något år sedan, mer eller ...

Att göra en vetenskaplig poster

Laborationsrapporter är för naturvetarklasser välbekant sätt att kommunicera kunskaper och gjorda iakttagelser. Detta har jag tagit upp i tidigare blogginlägg ...

Samarbetsorienterat lärande

Så här långt in på terminen kände jag att NA åk 1 var redo att genomföra kooperativt arbete för ett ...

Det hänger på håret

Att skapa utmanande uppgifter till elever kan vara knivigt för oss pedagoger. Samtidigt är det kreativt och roligt. De som ...

Tre elever i klassen- vilken lyx!

Det är tacknämligt att ha en liten undervisningsgrupp, 3 st (!), när uppdraget är att gå i mål med hela ...

Skriva i Wikipedia istället för att ha prov – är det görligt?

I kursen naturvetenskaplig specialisering har vi arbetat med en fördjupning inom ämnesområdet genteknik och stamceller. Parallellt med teoripass, övningar och ...

Kemihandledning och agera bollplank

En variant av kollegialt lärande mellan grundskola – gymnasiet I alla professioner krävs att vi kompetensutvecklar oss. Det är tur ...

Begripliga laborationsrapporter

Att skriva laborationsrapporter i de högre stadierna kan vara en utmaning för elever. Vardagligt språkbruk ska successivt växlas över till ...

Forskarsamverkan – en av aktiviteterna på friluftsdagen

I min planering för kursen biologi 1 har jag lagt in deltagande i projektet Höstförsöket 2016, där eleverna bland annat ...

Återkoppling från f.d. elever – en hjärtevärmare

En lärare kan ha betydelse och vänliga ord Nu är läsåret är slut. Skolavslutning, studentutsläpp, betygsutdelning, diplomering, kursutvärderingar, Den blomstertid ...

Blodstänk i klassrummet

Som lärare måste man emellanåt vara modig. Att utmana eleverna med uppgifter som är ansvarfulla och förpliktigar kan vara ett ...

Låt eleverna arbeta med forskare – två tips!

Skolans arbete ska ha forskningsgrund och vila på beprövad erfarenhet, det vet vi. Har vi reella mottagare till elevernas uppgifter ...

Möjligheter – elev då och nu

Efter att ha varit på resande fot på Island, tillsammans med 14 underbara gymnasieelever och tre kollegor, kretsar mina tankar ...

Givande litteraturseminarier – det rullar på!

Det pedagogiska utvecklingsarbetet är gynnsamt när kollegialt samarbete sker. Det brittiska institutet EPPI har visat att individuell fortbildning har låg ...

Metoden som gynnar långtidsminnen – Spaced Learning!

När vi lär oss något är biokemiska processer igång i våra hjärnor. Många faktorer kan påverka vad och hur vi ...

En liten Whiteboard till var och en är bra att ha

Elever uppskattar när undervisning och arbetsmaterial varieras. Talesättet säger ju att omväxling förnöjer. Pedagogiska verktyg och material kan innebära allt ...

Samverkansinlärning (SI) Gymnasieelev till gymnasieelev på NFU

Denna vackra, varma junidag sitter jag i min ljuvliga trädgård och summerar dagen. Årskurs 3 har tagit studenten! Det är ...

Kunskapande fortsätter efter provet

Två gånger per vecka denna termin har jag utöver lektionerna haft schemalagda supportpass. Elever har varit välkomna att komma och ...

När tala är silver och tiga är guld

Skriv istället ! En av mina gymnasieelever på NFU har lärt mig mycket om hur vi som pedagoger kan bemöta ...

 

Share Button

Undervisning och lärande