Kreativ teknik

 För 2 år sedan gick jag en fortbildningskurs i teknik, 7,5 hp och  där  fick jag lära och prova på att bygga egna tekniska konstruktioner och göra egna modeller där man visar hur tekniska produkter och system fungerar. På min skola har jag teknikundervisning i elevernas vanliga klassrum, vilket gör att det behöver fixas en hel del material och att det lätt blir lite rörigt när vi har ett kreativt teknikprojekt. Däremot är arbetsglädjen och lärandet stort så det får överväga. Jag tänkte lite kort dela med mig av några olika praktiska teknikprojekt som  mina elever  gjort  eller som jag fick med mig från kursen.

Vindkraftverk

 

Händelsebana
Vi håller just nu på med ett kort arbetsområde med “de enkla maskinerna”. Vi har arbetat med dess historia, hur de underlättar vår vardag och vi har beskrivit hur de fungerar.  För att inkludera både skissteknik och bygga egna enkla tekniska konstruktioner valde jag denna gång att låta dem bygga “händelsebanor”. Genom att använda de enkla maskinerna skulle de bygga en bana där slutet gärna fick vara en överraskning t ex vattna en blomma, smälla en ballong eller knäcka ett ägg. Eleverna fick ut uppgiften i god tid, jag använder mig alltid av pre-homework, där de fick möjlighet att börja fundera på hur de skulle gå tillväga. Här finns beskrivningen till uppgiften som eleverna fick: “Händelsebana”

Händelsebana med hjulet, lutande plan, hävstång och kil.

 

Rörliga konstruktioner med hävstång
Eleverna fick under en lektion reflektera kring och sedan rita hur de trodde att en pedalhink var konstruerad för att kunna fungera. Det är en av småuppgifterna som jag hämtade från häftet rörliga djurmodeller “Teknik tillsammans”.  Därefter hade jag förberett några olika rörliga konstruktioner med hävstänger med hjälp av påsnitar och kartong. Eleverna fick sedan göra ett rörligt djur i kartong med påsnitar och hävstänger.

Rörliga konstruktioner med elektrisk komponent
På min teknikkurs fick vi i uppgift att välja en saga och med inspiration från den bygga, i valfritt material, en rörlig konstruktion. Den skulle också innehålla prov på stabila konstruktioner och elektriska komponenter.   Jag valde en saga om en drake , vars stora problem var att hen inte kunde spruta eld.  Denna uppgift har jag tänkt mig att göra i ett samarbete mellan teknik och  fysiken  nästa läsår när mina elever går i årskurs 6 och vi kommer att arbeta med ellära.

Här finns en kort beskrivning om hur jag gick tillväga : “Konstruktion drake”

Sagan om ” Den olycklige draken”
Sagan om “Bockarna Bruse” ( Bild från annan kursdeltagare).

Tekniska produkter och tekniska system
Vi har arbetat både med tekniska produkter och tekniska system.  Vi började enkelt med den teknisk produkten saxen. Eleverna arbetade med skiss, funktion, material och förbättringsområde.
Därefter fick de arbeta med cykeln. Här lade vi lite mer tid på att var och en fick göra en skiss och beskrivning på hur de skulle kunna förbättra och utveckla cykeln. Det fanns så många tankar både när det gällde förslag på utvecklingen av materialval och olika funktioner. I detta arbete pratade vi mycket om vad en uppfinnare gör och vi fick lite inspiration av att titta på några avsnitt från serien “RAMP – höjdare, teknik och skapande”, en serie med 3 avsnitt som finns på www.sli.se.

Ett gemensamt tidigare projekt jag haft med elever är elnätet som ett tekniskt system. Efter att ha läst ellära ville vi fördjupa oss i hur  elnätet i Sverige är uppbyggt för att bättre förstå de där två hålen i väggen. Vi byggde då i grupper en konstruktion av elnätet och till detta gjorde vi presentationer. Här finns en presentation: “Elnätet i Sverige”

Elnätets uppbyggnad i Sverige från energikälla till två hål i väggen.

Motivationens roll vid inlärning har stor betydelse och dessa kreativa inslag bidrar absolut till mer lärlust.  Eleverna är mycket aktiva på dessa lektioner och det påverkar mitt och deras förhållande positivt där jag hinner se och bekräfta alla. Att undervisa kreativt är ett sätt att möta framtidens behov eftersom det utvecklar flexibilitet och anpassning, båda egenskaper som är viktiga på framtidens arbetsmarknad. Kreativitet är en naturlig förmåga hos barn och i skolan är det viktigt att vi uppmuntrar och utvecklar denna förmåga. Det räcker inte med att man som lärare är kreativ i sin planering av undervisningen, eleverna behöver få arbeta kreativt!

Att diskutera:

  1. Hur uppmuntrar du kreativitet, idéskapande och initiativförmåga i dina ämnen?
  2. Vilka förändringar  och möjligheter ser du att teknikämnet i skolan fått sedan det fick 200 egna timmar i timplanen?
  3. Tar liknande kreativa projekt som jag beskrivit ovan för mkt tid eller tycker ni att de behövs för lärandet i teknikämnet?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *