Konsten att skapa engagemang i klassrummet

Bildresultat för freedom writersLång, kort, tjock, smal, mörkhyad, ljus, mycket hår eller inget alls. Vad är det som får oss att döma varandra eller sätta en stämpel i pannan innan vi egentligen känner varandra? Ms Gruwell som vi får lära känna i filmen The Freedom Writers  är frustrerad över den stämpel eller etikett som eleverna i hennes klass har. Lärare, andra elever och t o m föräldrar har i förväg dömt dem som misslyckade, som ungdomar som inte kommer att lyckas i skolan eller i livet. Och hur ska de kunna lyckas, när ingen tror på dem?

The Freedom Writers  är en av de filmer som jag verkligen vill att mina elever ska ha sett innan de lämnar grundskolan. En film som lämnar väldigt få oberörda, speciellt då eleverna får veta att filmen är baserad på en sann berättelse och att de dagböcker som deras lärare Ms Gruwell ber dem att skriva idag är publicerade.

I år valde jag att använda filmen som introduktion till terminens eller läsårets övergipande tema kring framtid, drömmar och motivation i engelska och svenska. Vilket lyckodrag! Inspirationen som den lämnat efter sig går fortfarande att ta på. Vi började arbetet innan filmen med att eleverna utifrån sig själva fick, såväl enskilt som i par och helklass (EPA), fundera kring vad som krävs för att de ska lyckas såväl i skolan som att nå sina drömmar utanför skolans väggar. Vilja, ansvar, tålamod och motivation, men också stöd och hjälp var några av de nyckelord som klassen enades kring. Efter filmen kopplade vi våra tankar kring det som varit viktigt för eleverna i filmen. Det som fått dem att faktiskt bry sig om sina studier och tro på sig själv. Mycket av det som vi i klassen redan pratat om var även viktigt för eleverna i Ms Gruwells klass, men framför allt var det det faktum att någon trodde på dem och brydde sig om dem som individer, som personer, någon som faktiskt såg dem, avgörande. Att bli sedd och trodd på tillsammans med en undervisning som tog avstamp i elevernas egen vardag, en undervisning som berörde dem och som gav dem förebilder som t ex Anne Frank och Zlata, förebilder som de kunde känna igen sig själva i och förstå, fick eleverna i Ms Gruwells klass att för första gången tro på sig själva och mot alla odds satsa på skolan och sina drömmar.

Filmen är helt enkelt en guldgruva, liksom boken The Freedom Writers Diary med tillhörande lärarhandledning, som vi nu i klassen har börjar läsa utdrag ur. Utdrag som eleverna verkligen vill läsa. Inte för att jag ber dem att göra det utan för att det för det första är unga, precis som de, som skrivit, men ocskå för att de eller vi i klassen faktiskt på något sätt tycker att vi “känner” dessa ungdomar och också i många hänseenden kan identifiera oss med dem och deras upplevelser.  Om det inte hade varit för skolans nötförbud hade jag i förra veckan precis som Ms Gruwell tagit med mig oskalade jordnötter till klassrummet för att illustrera innehållet i Diary 17, där eleverna får i uppgift att beskriva såväl insidan som utsidan på de jordnötter som finns framför dem.  De konstaterar att de alla är olika på utsidan, men ändå smakar fantastiskt, eller som eleven i Diary 17 skriver:

… I realized that a peanut is still a peanut even it the shell looks different. Some taste better, others look fresher, but in the end they’re all peanuts. Ms. G’s analogy, “Don’t judge a peanut by it’s shell, judge it by what’s inside of it” made perfect sense to me. As long as I know that I am a human being, I don’t need to worry about what other people say. In the end, we all are the same.”

Ämnena som lyfts The Freedom Writers Diary är otaliga och lektionsidéerna i lärarahandledningen likaså. Jag kan helt krasst konstatera att jag än så länge enbart skrapat lite på ytan. There is more to come, a lot more … Och kanske är det så att mina elever i slutändan också, precis som eleverna i Ms Gruwell’s klass, ser värdet med att på ett eller annat sätt dela med sig av berättelser från sitt eget liv.

Att diskutera:

  • Hur får du eleverna i ditt klassrum att känna engagemang och motivation?
  • Hur arbetar du för att skapa känslan av “viktigt på riktigt” för dina elever?

Källor och litteraturtips:
Filipovic, Zlata (1994) Zlata’s Diary: A Child’s Life in Sarajevo
Frank; Anne (1993) The Diary of a Young Girl
Gruwell, Erin and The Freedom Writers Foundation (2007) The Freedom Writers Diary Teacher’s Guide
The Freedom Writers with Erin Gruwell (2009)The Freedom Writers Diary

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *