Konsten att bygga förtroende

I filmen Tusen gånger starkare får tittarna bland annat följa hur klumpiga vi vuxna i skolan kan vara om vi inte medvetet och aktivt arbetar för att motverka oönskade normer. Filmen, stereotypisk som den är, provocerar och förstärker hur orättvist det skulle kunna vara i skolans värld. En perfekt utgångspunkt att möta min nya klass med.

Lärare behöver inte bara ha en god didaktisk kompetens och en stabil ämneskompetens. Lika viktig är förmågan att skapa och bevara relationer med sina elever. Vilken ände läraren börjar i när det gäller mötet med nya elever lägger grunden för både undervisningen i klassrummet och förmågan att nå sina elever individuellt under det vardagliga arbetet. Jag har detta läsår fått äran och utmaningen att undervisa i en för mig helt ny klass. Inte ovanligt i vår lärarverklighet kanske men bytet av lärare har skett när eleverna går in i det läsår som kanske kan betraktas som finalen. Nian…. Hur kan man arbeta initialt för att etablera förtroende med eleverna samt deras föräldrar? Ska man kasta sig in i det nya arbetsområdet eller ta två steg tillbaka och hitta ett sätt att så snabbt som möjligt bygga upp sitt förtroendekonto så att eleverna känner sig trygga inför läsåret? Hur visar jag att jag har sunda värderingar och en kunskapskompetens som är stabil? Hur får jag varje elev att förstå att de individuellt behöver samarbeta med mig redan på ett tidigt stadie. Att ansvaret för elevens utveckling ligger i både elevens och mina händer.  

Redan några veckor innan läsårsstart skickades en allmän information ut till elever och föräldrar angående lärarbytet från skolan. Även jag tog kontakt med föräldrar via mail och öppnade upp en direkt kommunikation kring just deras barn. Hjälp mig så jag kan hjälpa ditt barn löd budskapet i mailen. Många föräldrar hörde av sig. Eleverna gavs också en möjlighet att berätta om sig själva och sina tankar kring lärarbytet och kommande termin.

Elev: “Jag har svårt att bygga upp relationer med nya personer. Jag har svårt för att lita på personer men jag tror att vi kommer lära känna varandra bra och förstå varandra 🙂 “

Jag valde därefter att utgå från diskussioner kring filmen Tusen gånger starkare. Som tur var är det en pratglad klass som jag tagit över från min kollega Anna Palm som i och med bytet förlorat en härlig klass. Jag fick med hjälp av filmen en möjlighet att prata obegränsat kring vikten av en god lärare, förhållningssätt mellan killar och tjejer i klassrummet och allt som triggade elevernas funderingar kring deras egen verklighet. Att filmen även utnyttjades som inspiration till en skrivuppgift kring hur det är att vara kille och tjej i dagens samhälle var en bonus.

Min förhoppning är att eleverna redan nu har börjat förändra sin bild av mig från att ha sett mig i flera år som Magnus i korridoren till Magnus läraren. Nu börjar det individuella relationsbygget och undervisningen som förhoppningsvis kommer kännas meningsfull och lärorik under elevernas sista viktiga år.  

Elev: “Jag tyckte att det var lite jobbigt med lärarbytet (med tanke på betyg) men nu känns det väldigt bra och jag ser fram emot de kommande terminerna.”

Så skönt…

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att stärka dina individuella relationer med dina elever?
  • Hur utnyttjar du kontakten med hemmet för att stärka samarbetet kring dina elever?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *