Konkretisera din bedömning

I den ständiga jakten på att försöka få eleverna att förstå kunskapskraven och dess progression har jag gjort många försök att förklara och förtydliga för mina elever. Jag gillar att jobba med matriser eftersom dessa i bästa fall ger eleverna insikt i var de står i sin utveckling och vad de behöver utveckla i sitt eget lärande för att nå högre omdömen.

Konkretisera och skapa progression

I ett tidigare blogginlägg där jag utgick från Johan Alms bok om ”lärandematriser” har jag redan skrivit om vikten av konkretiserade kriterier och tydlig progression. Först och främst måste vi konkretisera det som står i läroplanens kunskapskrav för eleverna (och för oss själva). Hur ska eleverna annars veta vad de ska visa för läraren för ett högre omdöme om de står inför kravet:

”kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation” (kunskapskrav i svenska för åk6)

Vad ska eleven egentligen använda för verktyg för att innehållet ska vara tydligt? Vad är signifikant för en väl fungerande struktur? Och vad skiljer en god språklig variation från en som bara är förhållandevis god, som skiljer C från A?

Som lärare måste du plocka fram förståeliga kriterier som eleverna förstår och kan jobba utefter. De behöver också vara iakttagbara så att du som lärare kan göra en klar bedömning. Det måste även finnas en tydlig och konkret progression för att eleverna ska förstå vad som krävs av dem för att ta sig till nästa nivå.

Förtydliga och ge exempel – gör eleverna medvetna

I en tydlig matris ska eleven alltså själv kunna avgöra vilket utvecklingssteg hen är på. Men även när jag gjort ovanstående uppstår det frågor hos eleverna som utmanar. 


Det händer att elever tycker att de borde få bättre omdöme i ett arbetsområde trots att matrisen talar sitt tydliga språk.

”Men Mattias, jag kan det här. Du vet att jag är bra på det här.”

“Jag är ju mycket bättre än flera andra som är godkända”

Det händer också att elever tycker att det känns hopplöst och inte har en tro på att sin egen förmåga att utvecklas och prestera.

”Jag kommer aldrig att klara av att få ett högre omdöme”

”Jag är inte bra på det här ämnet”

I båda dessa fall ska det vara lätt att titta på matriserna och förklara vad som fattas eller vad som behövs för att ta sig till nästa nivå, men det är alltid kul att utmana eleverna och ge dem tankeställare och exempel så att de får fundera och skaffa sig  nya perspektiv.


Följande uppgift har jag testat med elever och jag tycker att de fått nya perspektiv på matrisbedömning. Tanken här är att de ska förstå att det ibland kan handla om små insatser för att ta ett kliv vidare.

Uppgift – Cyklisterna

A) Titta på filmklipp

Titta på följande filmsnuttar av cyklister som jag letat upp på YouTube. Du behöver inte titta på hela klippen utan egentligen bara så att du får en uppfattning av de två cyklisterna och hur bra de är på att cykla.

Klipp A – Nybörjaren

Klipp B – Stormästaren

B) Läs av matrisen

Vid frågan om vem som är bäst på att cykla skulle nog de flesta svara stormästaren i klipp B och ingen kan väl säga emot detta faktum. Men om vi tittar på min ”hittepåmatris” nedan får man en nyanserad bild. Har stormästaren följt instruktionerna som jag angett i matrisen?

matris

C) Bedömning av cyklister

Teknik

Okej. I filmklippen får vi inte bevis för allt i matrisen, men vi antar att Stormästaren kan cykla säkert och obehindrat över en kilometer i trafik – högsta steget i matrisen!

Nybörjaren skulle vi inte vilja släppa ut på riktigt i trafiken. Hon cyklar ju bevisligen t om på fel sida av vägen i klippet vid något tillfälle! Kliva på cykeln och cykla 50m är dock inget problem så godkänd är hon.

Säkerhet

Även här får Nybörjaren godkänt. Hon kan bromsa och använder hjälm men är så liten att hon inte ens känner till att det finns trafikregler. Hon vill bara cykla och vi var överens om att inte släppa ut henne i trafiken. Visst?

Stormästaren är förutom en fena på att cykla även mycket vältalig och kan med lätthet förklara cykelkonstens tecken i trafiken och jag anar att hon hade klarat av att sträcka ut handen för att visa att det är dags för sväng utan att tappa balansen. Men…

Stormästaren använder INTE hjälm och blir alltså inte godkänd.

Sammanfattning

Nybörjaren får alltså godkänt när jag bedömer henne enligt min matris.

Stormästaren däremot uppfyller inte alla krav och blir inte godkänd i cykling trots att hon är mycket bättre på att cykla!

Det här kan ju kännas alldeles tokigt men – här kommer poängen – det behövs ju inte så stor ansträngning av Stormästaren för att gå från att inte vara godkänd till att få ett riktigt bra omdöme! På med hjälmen bara och visa att du använder den! Ta reda på vad du kan göra för att utvecklas och jobba sedan på det!

Intresserad av matriser?

Läs mitt tidigare inlägg ”Lärandematriser – ett verktyg för elevernas lärande”

Läs även Andreas Ekblads ”Matriser – ett sätt att få eleverna att förstå”

Att diskutera:

  • Hur kan man förtydliga kunskapskraven för eleverna?
  • Finns det andra bra sätt för att konkretisera bedömning?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Konkretisera din bedömning”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *