Engagemang genom värdeskapande eller kreativitet

”Jag tycker att engagemanget blir bättre. Eftersom att om man vet att någon annan ska se det som man har gjort så vill man ju att den ska tycka att det man gjort är bra och då kanske man jobbar bättre. Så därför tycker jag att ens engagemang blir bättre.” (Elev)

Hur påverkas elevernas engagemang genom värdeskapande pedagogik? Hur ska elevernas arbete kunna generera ett värde för någon annan? Detta var några av de frågeställningar som kom upp i samband med att vi började terminens första modularbete på Naverlönnskolan i Svedala. Modulen i fokus denna gång var Värdeskapande lärande i praktiken med det övergripande syftet att utveckla och stärka elevernas entreprenöriella förmågor, såsom nyfikenhet, initiativkraft, att ta ansvar och tro på sin egen förmåga. I detta inlägg tänkte jag skriva lite om hur en av mina klasser under ett pågående arbetsområde (bokprojekt) lät någon annan ta del av deras resultat i syfte att skapa värde. Även om det är värdeskapandet i sig som står i fokus i detta inlägg, visade dock elevernas utvärdering av uppgiften att värdet nödvändigtvis inte låg i ”att skapa värde för någon annan”, utan snarare i det kreativa inslaget i uppgiften.

I början av denna termin skrev jag ett inlägg om ett bokprojekt som mina elever i årskurs 7 påbörjade efter höstlovet -16. Den gemensamma planeringen av detta område inkluderade även filmskapande utifrån den bok de läst. Efter jullovet var det så dags. Film stod på schemat!

Upplägg

Vi tog oss an vårt filmskapande i centrala begrepp och nyckelord som hade med film att göra. Eftersom ord såsom ”vinklar” och ”perspektiv” även finns inom andra ämnesområden fick vi ett ypperligt tillfälle att vidga vår förståelse av begrepp. Vi diskuterade vinklar inom matematiken och vad det innebär att resonera utifrån olika perspektiv inom samhällskunskapen; vad eleverna kunde slå fast var att vinklar och perspektiv innebar olika saker i olika sammanhang. Härligt! Då har vi stärkt den språkliga medvetenheten en aning.

Därefter tillämpade vi vår nya kunskap på kortfilmer från Friends för att utifrån ett filmtekniskt perspektiv diskutera hur vinklar, perspektiv, filter, ljud och dramaturgisk kurva förstärker budskapet i filmerna. Dessa kortfilmer blev sedan utgångspunkten i elevernas eget filmskapande där de i grupper skulle filmatisera en scen i den bok de läst. Eleverna kom sedan själva på att värdeskapandet skulle uppfyllas genom att skicka filmerna till författaren, vilket vi sedan gjorde.

Till hjälp i arbetet använde vi oss av Filmrikets pedagogiska filmer om just filmskapande. Efter att ha skapat ett filmmanus, var det så dags att filma de olika klippen. Eleverna avslutade med att redigera sina klipp och sätta ihop sin film med hjälp av Splice, iMovie eller valfri app. Hur blev då resultatet som skulle skapa värde?

Resultat

Klicka på länk nedan för att ta del av två filmer som eleverna skapat.

Elevernas tankar

Efter att vi var klara med denna uppgift fick eleverna fundera dels kring hur deras engagemang påverkades av att någon annan tog del av deras resultat, dels hur det påverkades av att uppgiften i sig var kreativ. Många av eleverna skrev i utvärderingen att det är roligt när någon utanför klassrummet får se resultatet, eftersom man gärna lägger ner lite mer tid för att få ett bra resultat. Det faktum att författaren fick ta del av resultatet gjorde också att eleverna tog uppgiften mer seriöst, vilket nämndes av några. Flera skrev också att de ville att personen som såg filmerna skulle gilla filmerna.

Att uppgiften bestod av ett kreativt inslag visade dock ha en nästan större betydelse för elevernas engagemang. Flera skriver att det bryter mot allt skrivande som görs i skolan, att hjärnan får arbeta på ett annorlunda sätt och att man får vara mer aktiv på lektionerna. En flicka skrev att när skolarbetet blir roligt vill

”man frivilligt arbeta med det. I vanliga fall känner jag mig mer tvingad att göra skolarbeten och det är inte alls lika roligt, vilket får mig att förlora motivationen.”

Några elever skrev dock att engagemanget påverkas negativt då det dels får en att känna en viss press att vara tvungen att prestera, dels att det är jobbigt att arbeta kreativt om man inte har några idéer.

Mina tankar

Först och främst är det väldigt upplyftande att se hur medvetna många av eleverna är kring sin egen inlärning och att de kan sätta ord på det. Samtidigt blev detta filmprojekt intressant ur ett pedagogiskt perspektiv då det delvis visar att typen av uppgift kan ha lika stor betydelse som värdeskapandet i sig. Många elever kommenterar exempelvis att det är alldeles för mycket skrivande i skolan och att det saknas fler kreativa inslag. Bara en sådan sak får en att tänka till hur vi kan möta detta behov hos eleverna. Är det genom att lösgöra tid med fler ämnesövergripande arbetsområden eller genom att se över den egna undervisningen för att hitta en balans i de färdigheter som övas? Eller är det genom att ha en större insyn i elevernas vardag och vad de arbetar med i olika ämnen?

När det gäller frågan att skapa värde för någon annan är jag positiv till att det ska finnas en mottagare till det eleverna gör. Vem denna mottagare är kan dock skilja sig från en elev till en annan. I detta filmprojekt märkte jag genast att majoriteten av eleverna stärktes av att visa sina filmer enbart för sina klasskamrater; de var stolta över sitt resultat. De fick presentera sina tankar för klassen och de andra eleverna fick inspireras och se hur man på olika sätt tolkat sin scen ur boken och genom detta löst uppgiften. De elever som tror på sig själva och sina förmågor får genom sin mottagare en bekräftelse på det arbete de utfört.

Det fanns dock de som inte ville presentera sitt arbete och om eleven inte är tillfreds med situationen blir det ”värdeskapandet klivet” alldeles för stort. Hur gör vi då? Jag tror att vi då behöver ta ett steg tillbaka, analysera situationen och börja i en annan ände, där fokus istället ligger på självtillit, ett accepterande klassrumsklimat och att få eleven att tro på sig själv . Bygga från grunden, alltså! Fredrik Ahléns titel på sin bok ”Hellre små steg än stora kliv” gör sig här gällande. Börja i det lilla, och sluta i det stora.

För vidare läsning:

Cornelia Falkentofts blogginlägg kring samma ämne, Värdeskapande undervisning – oftast i små steg, ibland i stora kliv!

 

Att diskutera:

  1. Hur arbetar du med entreprenöriella inslag i din undervisning?
  2. Hur får du eleverna att skapa värde för någon annan i din undervisning?
  3. Vilken skillnad i engagemang ser du när eleverna arbetar med mer kreativa inslag, vilket bryter mot allt skrivande som görs i skolan?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *