Kollegialt lärande i ett ägg

ägg2I detta inlägg kommer jag att berätta om hur förstelärarna på Naverlönnskolan organiserade skolans senaste kompetensutvecklingsdag.

Vi har ansvarat för de senaste KU-dagarna på skolan och det har varit uppskattat bland våra kollegor. Tidigare dagar har handlat om betyg och bedömning, formativ bedömning och workshops runt tidigare bloggar.

Utifrån våra kollegors önskemål vid utvärderingar från tidigare KU-dagar skapade vi form och innehåll för den dag som jag ska berätta om här. Tidigare har vi fokuserat på bedömning ur ett ämnesövergripande perspektiv men den här gången hade kollegiet starka önskemål om att arbeta ämnesvis. Eftersom vi även har ett pågående modularbete som vi jobbar med ämnesövergripande kändes det också viktigt att vi den här dagen fick arbeta tillsammans med ämneskollegor.

Målet med dagen var att stärka kollegialt stöd vid bedömning och betygsättning, att ha givande diskussioner och få individuell utveckling. Vi ville också att genomförandet skulle vara i lite roligare form!

Inför dagen delade in våra kollegor och oss själva i små, dynamiska och heterogena grupper. Varje grupp fick tilldelat en sal och i salen väntade fyra kuvert med olika uppgifter. I kuverten fanns också instruktioner om vem som skulle vara gruppledare för diskussionen (t ex hen med längst långfinger- bara att mäta). Instruktionerna skulle vara lätta att följa och bygga på varandra så man under dagen skulle känna sammanhang.

Under förmiddagen arbetade grupperna med de tre första kuvertuppgifterna och under eftermiddagen med bedömning runt konkreta elevuppgifter (t ex från nationella prov) som de tagit med sig eller som finns på bedömningsportalen. Vi såg till att samtliga hade tillgång till bedömningsportalen.

Vad innehåll kuverten?

Det roliga med kuverten (förutom att spännande uppgifter väntade) var att det blev lite hemligt, man visste inte vad uppgiften var direkt. Det som fanns i kuverten var en artikel eller film samt diskussionsunderlag. Tanken var att man skulle se sig själv och sina tankar om bedömning i ett större sammanhang, ur olika perspektiv och att få stöd och inspiration i varandra. När lärare bedömer är de nästan alltid överens om rangordning utifrån kvalitet men bedömer ändå inte alltid lika när det är dags att sätta betyg. Varken inom kollegiet eller i jämförelse med externa bedömare, till exempel vid nationella prov.

Här hittar du alla diskussionsunderlag samlade i ett dokument.

Kuvert 1: I detta kuvert fanns diskussionsunderlag  kopplade till en film om Gudrun Erickson och olika typer av bedömning och elevers medverkan vid bedömning. Vad inbegrips i begreppet “bedömning”? På vilket sätt är eleverna delaktiga?

Kuvert 2: Här fanns diskussionsunderlag utifrån en (kanske provocerande) artikel om Per Måhl där han menar att lärare ibland sätter för låga betyg eftersom de inte är helt säkra på betygssystemet.

Kuvert 3: I detta kuvert fanns teorin om att lärare i olika bedömningssituationer blir duvor eller hökar, ser styrkor eller svagheter och därför gör olika bedömningar av samma produktion. Vad beror det på och vilka konsekvenser får det? Man kan läsa mer om detta och forskning runt sambedömning här.

Kuvert 4: Här fanns den sista uppgiften som skulle göras efter dagens arbete. Vi kallade den Kollegialt lärande i ett ägg och det handlar om att ge feedback utifrån dagens diskussioner och praktiserande runt bedömningsfrågor. Eftersom detta tillfälle låg i anslutning till påsklovet tyckte vi att just ägget passade bra för denna form av feedback. Uppgiften gick ut på att alla skrev ett personligt meddelande till var och en av dem man arbetat med under dagen. Meddelandet skulle handla om, i positiva ordalag, hur man uppfattat kollegans arbete om bedömning och vad man tar med sig från honom eller henne. När alla skrivit klart  lämnade det man skrivit till oss.

Vi var beredda när alla lappar med meddelanden kom i och placerade dem i påskägg. Alla deltagare fick sedan ett påskägg fyllt inte bara med godis men också mentalt godis i form av fler positiva och personliga omdömen om ens bedömarförmåga.

Vi bad också om en utvärdering av dagen i Padlet – den kan man titta på här.

Är ni sugna på en lyckad kompetensutvecklingsdag – testa vårt koncept!

Hälsningar förstelärarna på Naverlönnskolan,
Cornelia, Lisbeth, Sandra, Richard, Suzanne och Ulrika

Foto: Lisbeth Bern

Att diskutera

  • Vilka erfarenheter har du av KU-dagar?
  • Vad ser du för framgångsfaktorer och riskfaktorer för uppskattade och givande KU-dagar?
Share Button

2 reaktioner på ”Kollegialt lärande i ett ägg”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *