Koll på Alla elever

I början av terminen fick vi uppgift av skolledning att sätta upp personliga åtagande. Det är tre enkla frågor som får mig att se mig själv i spegeln och reflektera över min roll som lärare.

  • Vad behöver jag göra i min undervisning / mitt arbete för att fler elever ska nå minst E nivå kommande läsår?
  • Vad behöver jag göra för att utveckla / förbättra / bibehålla relationerna med eleverna?
  • Vad behöver jag göra för att utveckla kommunikationen och samarbetet med mina kollegor så att fler elever kan lyckas?

Jag ser mig själv som en engagerad lärare där jag har stort fokus att få alla elever att lyckas, men när jag tittar på måluppfyllelsen på skolan, då räcker inte detta, jag måste göra något mer.

Ett av åtaganden som jag kom fram till är att jag ska skapa möjligheter för eleverna att få tätar återkopplingar om hur det går i skolan och hur de utvecklats. Jag har under sommaren läst Hjärnan i matematikundervisningen av Craig Barton. Jag återkommer ofta till boken, bläddrar, läser om och reflekterar över Craig Bartons tankar om sin undervisning. Något som han återkommer till om och om igen är att eleverna behöver ha täta återkopplingar för att de ska lyckas i skolan. Han menar att eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor ofta, inte bara vid få tillfällen vid omfattande inlämningsuppgifter eller prov. De eleverna som har behov av stöd har många gånger svårt att visa kunskaper och förmågor vid större prov. Craig Barton menar att de eleverna som inte uppnår kunskapsmålen kommer att lyckas bättre vid kortare avstämningar där vi pedagoger avdramatiserar provtillfället. Dessa elever får även möjlighet att visa vad de kan vid flera tillfällen och det blir ingen katastrof om de misslyckas ibland.

Utifrån dessa tankar introducerar jag snabbtest för mina elever. Dessa snabbtest genomförs varje fredag i slutet av lektionen. Testen består av några korta frågor där jag kollar av om min undervisning under veckan har gett resultat, har eleverna tagit till sig undervisning och har det utvecklat sina förmågor. Frågorna har oftast en nivåstegring, jag eftersträvar att alla elever ska klara av de första frågorna och att de sista frågorna är lite svårare för att utmana alla i klassrummet.

Snabbtesten ska vara enkla att rätta, eleverna ska få direkt återkoppling, de ska veta innan de går hem om de har lyckats med frågorna. Den direkta återkopplingen är en av nycklarna som Craig Barton talar om i boken. Eleverna behöver veta här och nu hur de går och om de lyckats.

Jag använder en rad olika metoder för mina snabbtest, det kan vara enkelt som att de ska svara på några frågor, uppgifter på papper. Jag skriver frågorna på tavlan, de skriver svaren på ett papper. När de lämnar in sina svar, då rättar jag, ger en snabb muntlig återkoppling. Är det något de missat eller missuppfattat, då får eleverna möjlighet att muntligt korrigera sitt svar. Vid andra tillfällen skapar jag frågor i Google-formulär, där finns en fördel att jag kan skapa frågor som blir självrättande. Eleverna får tillbaka sitt resultat direkt om hur det gått. I matematik använder jag även Matteappen.se som består av mer än 40.000 uppgifter som kan användas på olika sätt, allt ifrån provläget till snabbtest där eleverna får direkt återkoppling.

Men hur har det nu gått med snabbtesten? Ja, i början hörde jag en hel del protester från eleverna, de upplevde att det blev många test. Jag tänkte för mig själv att nu gäller det att hålla i och hålla ut, jag måste vara övertygande och visa att detta verkligen fungerar. Och ju länger tiden gick, ju mer positiva kommentarer fick jag från eleverna, strax före höstlovet var det tydligt att vi skapat rutinen med snabbtesten, jag valde att inte genomföra ett snabbtest på fredagen och eleverna blev mycket besvikna att de inte fick avsluta veckan med testet. Jag hade fått ett tydligt kvitto att snabbtesten var något positivt. Jag har även fått en mycket bättre koll på mina elever, jag vet vilka som behöver extra stöd under veckan, jag får inte längre en mindre chock när jag rättar proven och upptäcker elever som inte kan något. Alla elever har fått möjlighet att visa vad de kan och att de utvecklas.

Nu måste jag tillägga att jag har självklart prov, inlämningar och redovisningar som eleverna genomför. Jag kan inte bara göra mina bedömningar genom snabbtesten, eleverna måste visa på alla sina förmågor och de behöver skolas in i att avsluta arbeten, redovisa och olika provsituationer.

Att diskutera med dina kollegor:

  • Hur skapar vi uppgifter, bedömningar som ger oss bättre koll på elevernas kunskaper och utveckling?
  • På vilket sätt ger vi eleverna snabb återkoppling i hur det går i skolan?

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *