Johan Sander

johan sander
Johan Sander

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2015-2023

Mitt namn är Johan Sander
och jag arbetar som förstelärare på Aggarpsskolan. Jag är legitimerad lärare i matematik, svenska och svenska som andrasprå. I min tjänst ingår även att ta emot och handleda lärarstudenter.

Jag strävar efter att bedriva undervisning som är strukturerad, kreativ och elevnära. Undervisning som får eleverna att själva vilja driva sin utveckling framåt. Mina lektioner följer en tydlig pedagogisk agenda med elevernas förmågor i centrum. Jag värdersätter ett klassrumsklimat som genomsyras av trygghet, samarbete och arbetsglädje. Jag tror att förtroendefulla relationer är grunden för ett framgångsrikt och hållbart lärande.

Jag är intresserad av skolutveckling i allmänhet och pedagogisk/psykologisk forskning i synnerhet. Inspireras och lärs ständigt av Ross W Greene och Bo Hejlskov Elvén, kring deras studier av barn som utmanar skolan med problemskapande beteende.

Med utgångspunkt i de styrdokument som reglerar mitt uppdrag vill jag fortsätta att utvecklas samt sprida det jag kan till mina elever och kollegor. Idag ”tappar” vi många elever längs vägen pga. fördomar och traditioner, det vill jag vara med och motverka.


Mina inlägg

Pretest-precheck-läxförhör = Bättre stavningsresultat

Under stora delar av årskurs 4 arbetade vi med att utveckla elevernas förmåga att formulera sig och kommunicera i tal ...

Varför inte lågaffektiv?

Att tänka stort innebär oftast att tänka smått Debatten kring oordningen i skolan, stökiga klassrum och våldsamma elever är ständigt ...

Talking out of turn – Om besvärande elevbeteende i klassrummet

Ledarskapet i klassrummet är omdiskuterat och innebär ständiga utmaningar. Elever som avbryter lektionen, kommer sent eller inte dyker upp alls ...

Chilla Johan, det är inte du som är upprörd!

Ord som lätt skulle kunna komma från ett av mina klassrum, sagt (rakt ut givetvis) av någon av mina elever, ...

Lågaffektivt bemötande – En proffesionell metod

Den senaste tiden har olika former av kritik riktats mot Lågaffektivt bemötande (LAB). En proffesionell metod för bemötande och hantering ...

Feedback och effektiv återkoppling

I det senaste avsnittet av UR:s lärarprogram Lärlabbet, sändes den 16/10 i SVT1, behandlas feedback och effektiv återkoppling i undervisningen ...

Lågaffektivt bemötande – Som grund i mitt pedagogiska arbete

Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som fungerar. En stol faller. Ett skrik ...

Det finns inga mirakelformer i skolan – Det finns bara tid att förändra ditt eget förhållningssätt

Att ständigt vara tillgänglig, på tårna, närvarande och nära eleverna är en stor del av min lärarroll. Men för att ...

Lågaffektivt bemötande – När och varför

Att vissa elever i skolan kräver ett extra bra bemötande för att inte hamna i bråk och/eller problemskapande beteende är ...

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 2)

I mitt senaste inlägg här valde jag att belysa grunderna i PhD. Ross W Greenes modell CPS (Collaborative Proactive Solutions - Problemlösning ...

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 1)

I augusti fick jag möjlighet att lyssna till Ph.d Ross W Greenes föreläsning Collaborative & Proactive Solutions (CPS). En föreläsning ...

En modifierad historia – Om tillrättavisningar, utskällningar och straff.

Detta inlägg handlar om straff, tillrättavisningar och utskällningar. ”Ickeverktyg” som inte har visat sig ha någon positiv effekt hos den ...

Ledarskap – en förutsättning för lärande!?

I tidigare inlägg har jag belyst mitt arbete kring elever med beteendemässiga problem i skolan med fokus på ett lågaffektivt bemötande. Det är ...

Barn lär sig av att lyckas, inte av att misslyckas

Med utgångspunkt i att alla barn är unika. Unika med unika förmågor, styrkor, svagheter, känslor, tankar och personligheter behöver jag ...

Även en “tom” ryggsäck bär på ett innehåll – Perspektiv skola

Varje dag går, cyklar eller skjutsas barn till skolan. De allra flesta med en ryggsäck på ryggen. Ryggsäckar som är ...

Beteendeproblematik- Att synliggöra det osynliga

Jag har tidigare skrivit flera inlägg om, beteendeproblematik i skolan. Men det finns fortfarande mycket kvar att lära, genomföra och ...

Dramaturgi i undervisningen – Hur ska det gå?

Hos mina elever finns det en otrolig lust att skapa berättelser. Utifrån fantasi, verklighet och fakta bubblar de av ord ...

The do´s and don´ts of teachers life

Nu stundar snart skolavslutning på min skola. Ett sommarlov väntar. En tid för njutning och vila. Tid till det jag ...

Feedback för lärande?

På min skola har vi under en längre tid bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus på BFL, Bedömning För Lärande. Kollegiet ...

På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving

"Barn vill göra rätt om de kan". Det är en av mina grundpelare som lärare och människa. Uttrycket är hämtat ...

“Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå” – Problemskapande beteende

Dagligen går barn till skolan med känslan av att inte passa in, rädda för att bli missförstådda och lämnade utanför ...

Lågaffektivt bemötande – Metod och förhållningssätt.

Som pedagog i mitt klassrum möts jag ständigt av ”utmaningar”. Dess karaktär och form är oftast av olika art och ...

Preflight checklist – ökat kollaborativt lärande

Sedan en tid tillbaka har mina elever ingått ett “skriv-utbyte” tillsammans med en annan skolklass i Skåne. Ett utbyte som ...

Vi utvecklar språket genom att lyssna

Språket är vårt kulturella verktyg, det är det medel som gör att vi kan tänka och lära tillsammans. Det är ...

Normer, jämställdhet och genus

Denna bloggtext handlar om normer, jämställdhet och genus och är ett utdrag  från min vardag som lärare.  Det är också ...

Handledarskap och positiv feedback

Under våren har jag återigen fått möjlighet att stå bredvid den ordinarie undervisning och istället inta rollen som handledare. Och jag ...
Share Button

Undervisning och lärande