Jessika Svensson

Jessika Svensson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2019-2021

Jessika Svensson heter jag och jag jobbar som lärare på Naverlönnskolan sedan hösten 2018. Jag undervisar åk 7-9 i svenska och SO. Lärare har jag varit i 20 år och jag tycker fortfarande att jag har världens bästa jobb. Det är nya utmaningar varje dag och det finns alltid något nytt att lära.

Jag är en förespråkare av ämnesövergripande arbete och jag vill ge mina elever ett holistiskt synsätt. En av många fördelar med att undervisa samma klasser i svenska och SO är just möjligheten till att jobba ämnesövergripande. Ännu bättre är det när även andra ämnen kan “kopplas på”.

Min grundtanke är att “barn gör rätt om de kan” och jag är en stark förespråkare av Ross Greene och Bo Hejlskov teorier och förhållningssätt. Ett lågaffektivt bemötande – rätt tolkat – är alltid att föredra. Trygghet och studiero är a och o. Alla elever måste känna sig trygga och sedda för att lyckas i skolan. Som lärare tror jag på en tydlig lektionsstruktur där det framgår vad som ska göras, målet för lektionen och vad som förväntas av eleverna och bildstöd och språkutvecklande undervisning är viktiga inslag i min undervisning.


Mina inlägg:

Glädje att se elever lyckas

Lärare ställs dagligen inför utmaningar, en del lättare än andra. Under året som gått har jag haft många nya elever ...

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig men bra ändå

Det är många tankar och idéer som gått om intet för många av oss sedan Corona bröt ut. En av ...

Ritual som skapar struktur

Jag har tidigare skrivit om boken Lektionsdesign av Helena Wallberg i en av mina bloggar och i den senaste bloggen ...

KU-dag med fokus på observationer

I mars påbörjade vi arbetet med observationer. Beslutet fattades efter önskemål från personalen om att det skulle ges tid för ...

Att förbereda en lektion

Vad innebär det egentligen att förbereda en lektion från början till slut där jag ser till att alla elever känner ...

Könsskillnader i skolresultat

Under höstens sista KU-dag jobbade vi på Naverlönnskolan med könsskillnader i skolresultat. Inför dagen hade vi som uppgift att läsa ...

Värdet av en “riktig” mottagare

Många gånger sker elevers arbeten inför stängd ridå. Allt för sällan kommer deras vardag till del för någon annan än ...

Studieteknik – en bra skolstart!

Efter ett långt och förhoppningsvis härligt sommarlov var det så dags för våra elever att börja en ny termin och ...
Share Button

Undervisning och lärande