Jenny Hansson

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2019-2021

Jag heter Jenny Hansson och är förstelärare och arbetslagsledare på Marbäcksskolan. Jag är legitimerad lärare i svenska, matematik och SO för åk 1-7, NO åk 1-3 och engelska åk 1-9.

Under mina år som förstelärare i Malmö var min huvudinriktning individualisering, och att utveckla och anpassa undervisningen så att alla elever får arbeta utifrån sina förutsättningar ligger mig varmt om hjärtat. I min undervisning syns exempel som olika svårighetsgrader, modeller och stödstrukturer, stor variation av metoder, språkutvecklande arbetssätt som Cirkelmodellen samt mållektioner i svenska och matematik. Digital färdighetsträning, spel och skapande av filmer är andra inslag som ökar motivationen och koncentrationen hos många elever.

Jag är intresserad av att utvecklas och prova nya saker, både i undervisningen och i de uppdrag jag har haft som matematikutvecklare, arbetslagsledare och förstelärare.  Jag försöker att utveckla min undervisning med hjälp av vetenskapligt beprövade metoder, bl a kring formativ bedömning, samarbetsinriktat lärande, språkutvecklande arbetssätt och tillgängliga lärmiljöer. Att se elevernas utveckling och glädje när de klarar något nytt är en stark drivkraft för mig. Engagemang, humor, struktur, tydliga mål och förtroendefulla relationer mellan lärare och elever anser jag är viktiga ingredienser för att få eleverna att trivas och anstränga sig för att lära.

Mållektioner i svenska- om läslust, skrivglädje och individanpassningar

När jag tar emot nya elever i årskurs 1 kommer de med väldigt olika förkunskaper och förutsättningar gällande sin läs- ...

Framgångsfaktorer inom klassrumsledarskap, del 2: Positiv förstärkning

I del 1 av denna blogg fördjupade jag mig i framgångsfaktorer för ett gott klassrumsledarskap, utifrån boken Handbok i klassrumsledarskap av Jonas ...

Framgångsfaktorer inom klassrumsledarskap: Del 1

Alla klasser har en ledare. Om inte läraren är en tydlig ledare tar ofta någon av eleverna den rollen. Det ...

Mållektioner i matematik- ett sätt att individanpassa

Ett individanpassat arbetssätt är en stor utmaning för oss lärare eftersom det i våra klasser finns elever med så olika ...

Att väcka skrivglädje med hjälp av stödstrukturer och variation

Att skriva sagor är inte så lätt i åk 1.  Vissa elever har massor av fantasi och skrivglädje, medan andra ...

Matematiska begrepp på olika sätt

I undervisningen i matematik ställs vi ofta inför utmaningen att lära ut nya ord och begrepp. För att engagera eleverna ...

Problemlösning med yngre elever

Att problemlösning är en central del av matematikundervisningen lyfts tydligt fram i kursplanen i matematik.  Här framhålls att undervisningen ska ...
Share Button

Undervisning och lärande