Inspirera till skapande med eller utan fysiska föremål

Att inspirera sina elever utgör en av grundpelarna till det utförda arbetets kvalitet. Om arbetet dessutom är så pass omfattande att man ska jobba över tid med sin uppgift, blir resultatet lätt sämre än vad det kunde ha blivit om förutsättningarna var rätt redan från början. Om eleven i ett slöjdarbete kommer på en bättre idé eller design när han/hon jobbat ett tag, ja då kan det vara för sent att göra förändringar. Kanske sjunker då också motivationen för det fortsatta arbetet. Jag kan tänka mig att dessa tankar troligtvis är applicerbara även i bildämnet och annan skapande verksamhet.

foto: Bengt Christensson

Ett exempel (och för stunden tar jag mig friheten att generalisera ganska grovt):  Gruppen får i uppgift att tillverka en modell av ett valfritt fordon. Jag tar fram ett exempel genom att visa upp en röd bil som modell. Följden blir då inte sällan att hälften av elevgruppen fastnar i idén med att göra en bil. Dessutom fastnar häften av gruppen i att den röda färgen ser fin ut, alltså väljer de att måla sina alster röda.  Slutresultatet kanske landar i att 25% av elevgruppen gör röda bilar. Alltså har jag redan i inspirationsfasen låst upp många av eleverna i ett visst tänk. Och där eleverna jämför sina alster som ju då bottnar i samma idé. Någons röda bil ser ju oftast bäst ut och någons ser sämst ut. Elever är snabba på att jämföra resultaten med varandra.

Slöjden där vi inspirerar till fritt skapande – förvisso inom givna ramar – tappar mycket av sin kärna avseende kreativitet när vi redan från början föser in våra elever i en viss tankebana. Vi vill ju i detta fall att de ska komma på olika typer av fordon och använda sig av olika färger. Jobba fram ett slöjdobjekt som känns unikt och som bygger på eget tänkande och fantiserande.

foto: Bengt Christensson

Efter att ha prövat många olika sätt har det växt fram ett förfarande som jag tycker ger eleverna större möjligheter att tänka ut något själv.  Här kommer några av punkterna:

 

 • Jag presenterar ofta uppgiften verbalt utan att  inledningsvis tillfoga några färdiga bilder. Eleverna får tänka och börja skissa hur det skulle kunna se ut. På så vis tvingar jag eleven att själv först försöka hitta en form / en design i ”sitt eget förråd”, att bygga upp sina egna bilder i huvudet.
 • Jag tar ofta foton på tidigare elevarbeten. Jag använder både dessa och bilder jag hittar på webben för att skapa en powerpoint-inspiration. Efter en stunds eget tänkande visar jag ett koppel av bilder för de elever som så önskar. Inget tvång att delta i denna PP. Här är det en fördel att visa ett antal bilder och att varje bild inte exponeras under lång tid, detta för att eleven inte ska memorera detaljer och kopiera någon annans idé, design eller dekoration rakt av.
 • Efter ytterligare en liten stund av start-tänket så finns det ibland elever som fortfarande har svårt att komma någon vart. I det läget kan det vara rätt att plocka fram ”den röda bilen”. Det kan gälla elever som har grundläggande problem med fantasi och att föreställa sig hur ett föremål kan se ut. Då kan vara på sin plats att visa ett reellt föremål som blir konkret och som eleven kan vrida och vända på för att kunna studera i sin takt och på sina villkor. Detta måste i slutändan inte leda till ”en röd bil” eftersom denna kategori elever behöver tid på sig. Kanske var det just det faktum att eleven som fick en modell i sin hand kände att han/hon då ägde tiden och kunde tänka i sin egen takt. Resultatet av detta blev då att det gick lättare att även tänka utanför boxen.
foto: Bengt Christensson

Rent allmänt när det gäller inspiration så är jag mycket återhållsam med att eleverna ska göra ett visst föremål. I nästan alla arbetsområden står det eleven fritt att välja föremål inom det givna arbetsområdet, däremot finns det vissa ramar avseende storlek, svårighetsgrad och tidsåtgång. Jag tror det är lättare att motivera eleven när arbetsområdet gäller t.ex. en viss hantverksteknik, ett föremål som anknyter till högtid såsom juldekoration, eller annat där ramen är given men där föremålet kan variera. Lite jobbigare att undervisa så men mycket roligare tycker jag.

foto: Bengt Christensson

Ett fåtal elever kan trots allt ha svårt att komma på någon bra idé trots verbal inspiration, inspiration med bilder eller kanske t.o.m. med färdigt föremål. Här brukar jag be eleven hämta inspiration ”utifrån”.  Viktigt att föra tankarna utanför slöjdsalen.

 • Vad finns det för föremål hemma hos hemma hos farmor och farfar?
 • Hur ser det ut på en reklampelare?
 • Vilka häftiga idéer och design kan man hitta i stadsmiljö/på landet?
 • Hur såg det ut där du var på sommarsemester/vintersemester förr året?
 • Vilka bilder/former/färger möter du ute på nätet?
 • Vilken design har/hade ett hus, en motorcykel eller en telefon nu/förr i tiden? o.s.v.

Att hämta inspiration utifrån är mitt budskap till eleven som sitter och tittar på en slöjdsalsvägg och väntar på att en idé ska komma flygande.

Att diskutera:

 • Hur jobbar du med att inspirera till skapande avseende idé, formgivning, färgsättning m.m?
 • Hur gör du för att möta alla elever oavsett nivå, när du inspirerar?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *