Insändare; att låta elevernas egna tankar bli synliga!

”Farliga gäng!

Jag tycker inte det ska finnas farliga gäng som inte riktigt mår bra. Jag tycker att man ska försöka att prata med gängen så de förstår att det dom gör inte är ok och att oskyldiga människor inte ska behöva var oroliga för vad som kan hända dem!!!

SLUTA MED DET NI GÖR!!!”

”Att vara sig själv!

Att vara sig själv är superviktigt. Man ska aldrig försöka passa in och försöka vara någon annan. Om man försöker vara sig själv, men man ändå försöker passa in, kan man prata med någon och säga vad man tycker!”

(Texterna är skrivna av elever i år tre på Baraskolan)

Vi har i klassen under sista året, varje fredag tittat på Lilla Aktuellt Skola. Efter varje program har vi diskuterat veckans nyheter, ofta utifrån Lilla Aktuelltredaktionens frågeställningar. Det har fungerat bra och vi har haft många intressanta diskussioner. Dock har jag upplevt att tiden ofta inte räckt till och att alla inte kommit till tals. När jag funderade på hur jag skulle kunna ändra på detta, var min första tanke att vi skulle diskutera i en chat, men efter lite funderande till kom jag fram till att vi skulle arbeta med insändare och samtidigt arbeta med argumenterande texter utifrån genrepedagogik. Vi har redan tidigare arbetat med argumenterande texter när vi gjorde reklam för de föreningar eleverna var aktiva i, så de var relativt bekanta med genren.

Vi inledde med att gemensamt ta reda på vad insändare är och hur man skriver dem för att tillsammans bygga upp nödvändig kunskap. Det visade sig finnas ganska många forum för insändare på nätet, allt från olika skolors hemsidor till våra dagstidningar. Många av insändarna ledde till diskussioner och vi började titta på språket och vilket ordförråd man behöver, men även formen utifrån genrepedagogiks argumenterande texter. Att det fanns en skillnad mellan vuxnas och barns texter var ju ganska självklart, men en gemensam faktor vi hittade var att språkbruket styrde hur mycket man tog insändaren på allvar. Alltså tänk på hur man skriver och vilka ord man använder.

Efter detta gjorde vi en gemensam text utifrån formen; rubrik, åsikt, argument och slutsats. Det som visade sig vara svårast var slutsatsen och här fann vi att det fanns en skillnad mellan att skriva en insändare om något man höll med om och en insändare där man ville förändra något. När man ville förändra något fanns möjligheten att avsluta med hur vi ville att det skulle vara, detta blev slutsatsen. När man höll med blev det mer av en sammanfattning på slutet.

Nu var det dags för eleverna att producera egna texter och vi började med att skriva insändare utifrån innehållet i Lilla Aktuellt skola. Efter vi sett programmet fick eleverna några ämnen att välja utifrån och sedan fick de skriva på Padlet (se Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet ). Att vi hade alla texterna samlade uppe på Smartboarden gjorde att vi enkelt kunde titta på vilka frågor eleverna hade tyckt var intressanta och diskutera dem, men vi också kunde se hur vi skulle kunna utveckla vårt skrivande. Återigen visade det sig att slutsatsen var det som var svårast. Vi fick också en väldigt intressant diskussion om skillnaden mellan det språk som eleverna använder när de skriver på sina ”egna” forum och ett mer formellt språk. Kan man använda förkortningar och TVspels-referenser och ändå framstå som trovärdig?

Nästa steg var att skriva på Padlet igen. Nu fick eleverna själva välja ämnen, fortfarande utifrån Lilla Aktuellt, och vi öppnade kommentarsfältet i Padlet. Även här blev diskussioner! Hur ser ett bra svar ut och får man vara anonym? Nu började också lite längre insändare dyka upp och vi kunde fortsätta att arbeta vidare med vad som utmärker en argumenterande text.

Till sist ,eller kanske till sist så länge, så fick alla mina elever skriva en insändare med helt valfritt ämne i Dokument. Nu ökade jag kraven på både formen och innehållet. En sak jag sett i vårt arbete är att mina elever verkligen har uppskattat att skriva ned sina tankar. På Padlet kan de få respons direkt och se att fler tycker som dem och på så sätt få bekräftelse på sina tankar. När de fick skriva fritt dök det upp flera ämnen som jag kanske inte väntat mig. Denna text skrev en av mina flickor när hon fritt fick skriva om det som hon ville förändra.

        Cancer.

Jag tycker att Cancer är jättedåligt 

För barn ska inte drabbas av cancer när dom är små, som 1 till 19 år. Jag tycker att dom ska hjälpa mer barn och gamla människor. Men om man inte kan rädda någon så kan man inte göra mer. Då man ska inte känna sig skyldig att det var sitt fel.

Min morfar dog av cancer. Han låg många dagar på sjukhuset, men så kom en dag då hans hjärta stanna långsamt så dog han. Sen dess har jag brytt mig om det jättemycket.

Jag tycker att dom måste få  mer läkare och undersköterskor så det är fler som hjälper till. Och att bygga mer sjukhus i landet.               

                       Slut.”

 

Att arbeta med insändare har varit väldigt positivt. Det har förutom att vara bra skrivträning, gett oss möjlighet att diskutera inte bara intressanta ämnen utan även hur språkbruket påverkar vår möjlighet att föra fram ett budskap. Vi har också kunnat diskutera hur man i en demokrati kan göra sin röst hörd. Jag kommer att fortsätta att använda Padlet för att genom chat eller insändare låta alla komma till tals och på så vis kunna diskutera vår omvärld i klassen. Att låta eleverna skriva om sina egna funderingar i insändarform och har också gett mig fler ingångar till att kunna diskutera vår omvärld genom elevernas egna tankar. Jag kommer självklart att fortsätta att diskutera veckans nyheter i insändarform varje fredag efter Lilla Aktuellt Skola och även låta mina elever skriva fler insändare om vad de tycker är viktigt. Nu ska jag bara hitta någon form av forum där vi kan publicera några av dem – jag tar tacksamt emot tips! Till sist några kloka tankar från en f.d. fotbollsspelande elev!

”Spela inte fotboll!!!

Jag tycker inte man ska spela fotboll därför att alla skriker och börjar en massa slagsmål. Ingen ska behöva spela fotboll när en massa föräldrar skriker och slåss. Man borde ha ett galler för så att de vuxna inte kan komma närmare planen än vad de redan är. Oj, jag glömde ELSTÄNGSEL!!!”

 

Att diskutera:

  • Hur kan man mer göra för att låta elevernas tankar om sin omvärld bli synliga.
  • Vilka fördelar/nackdelar har insändarformen gentemot andra sätt att låta eleverna skriva om sin omvärld.
  • Vilka möjligheter har vi att ge våra elever en möjlighet att göra sina röster hörda?
Share Button

En reaktion på ”Insändare; att låta elevernas egna tankar bli synliga!”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *