Inkludering – om delaktighet och bemötande

Inlägg kategoriserade med innehåll “Inkludering”

Bloggar om:

  • Tillgänglighet, lärmiljöer och att anpassa  undervisningen till eleverna i gruppen
  • Trygghet, samhörighet och att skapa en positiv atmosfär
  • Elevinflytande och delaktighet
  • Att skapa motivation
  • Bemötande och respekt

Att skapa förutsättningar för alla elever att klara grundskolan

Att lyckas i grundskolan är en viktig skyddsfaktor för unga människor och en av de mest avgörande faktorerna för hur ...

Att införa en ny lärplattform

Oavsett vad vi tycker så är lärplattformen ett av en lärares viktigaste verktyg som bara måste fungera. Den måste vara ...

Skapa trygghet – snacka går ju!

Nytt läsår på Spångholmsskolan och ett myller av nya knattar som börjat år 4 i korridorerna och på skolgården. Några ...

Det jobbiga samtalet

Hon ligger i sängen och gråter förtvivlat. Pappa har precis fått veta av skolans rektor att hon lagt ut en ...

Knyt ihop lektionen och börja reflektera!

Under detta läsår har vi på Aggarpsskolan haft differentierad undervisning som utvecklingsarbete. Vi har då, som jag skrivit i tidigare ...

Vi läser skönlitteratur och lär oss om forntiden

Vi har högläst boken ”Pojken och båten” av Robert Fisker. Boken tar oss tillbaka till övergången mellan jägarfolk och odlarfolk ...

Bedömning, ett komplext uppdrag

I vårt utvecklingsarbete på Aggarpsskolan arbetar vi just nu med att utveckla differentierad undervisning. Som jag skrev i min förra ...

I dessa tider…

Jag misstänker att kommunikationen mellan hemmet och skolan har ökat markant I dessa tider…  Frågan är hur många mejl som ...

Använd en lektionsstart som skapar nyfikenhet och engagemang!

När vi skulle påbörja vårt nuvarande utvecklingsarbete på skolan gjorde vi först ett analysarbete. Vi ville veta vad vi lärare ...

Att väcka nyfikenhet och engagemang

I första kapitlet i läroplanen står det “ varje elev i skolan ska få utvecklas, känna växandets glädje och få ...

Uppbyggnad pågår!

I våras lämnade jag min sexa och vid läsårsstarten var det dags för  en ny 4:a!  Det är ju alltid ...

Det som är bra för några är inte alltid bra för alla

”Det som är bra för några är ju ofta bra för alla” brukar det heta när vi diskuterar extra anpassningar ...

Arbeta med massmedia med hjälp av Reporterskolan

Detta läsår undervisar jag två klasser i årskurs 5 i svenska och So. När man har fördelen att undervisa i ...

Talking out of turn – Om besvärande elevbeteende i klassrummet

Ledarskapet i klassrummet är omdiskuterat och innebär ständiga utmaningar. Elever som avbryter lektionen, kommer sent eller inte dyker upp alls ...

Cirkelmodell, stödmallar och checklistor del 2

Som jag skrev i min förra blogg så arbetade vi med ett sagotema i början av terminen. Vi arbetade då ...

Att synliggöra normer, skapa medvetenhet och gå vidare till handling

Nästa steg i det kollegiala arbetet med våra SKA-mål på Baraskolan Under nästa läsår, i det fortsatta SKA-arbete om inkluderande ...

Cirkelmodellen, stödmallar och checklistor

Efter jul påbörjade jag ett arbetsområde kring sagor i min årskurs 4. Varje gång jag planerar ett arbetsområde kring skrivande ...

Att utforma en tillgänglig lärmiljö del 1 – fysisk lärmiljö

Ett klassrum är ett rum för lärande. I rummet sker kunskapsutveckling men det ska också vara ett rum för trygghet ...

Jag måste räcka upp handen mer

Både min mamma och pappa lyssnar uppmärksamt när min chef berättar om vad jag behöver utveckla i min yrkesprofession. De ...

Rast för social utveckling

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Eleverna ska också ges ...

Lågaffektivt bemötande – En proffesionell metod

Den senaste tiden har olika former av kritik riktats mot Lågaffektivt bemötande (LAB). En proffesionell metod för bemötande och hantering ...

Vi skapar samsyn kring tillgängliga lärmiljöer

I skollagen står det i 2 kap, paragraf 35: För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs ...

Sommarlovet är slut – dags att komma igång!

Ett långt lov är slut. Dags att skaka av sig ringrostigheten och komma igång med skolarbetet. Vi har inte träffat ...

“Learning by doing!”

I vårt tematiska arbete “Mitt hållbara liv” på Naverlönnskolan i årskurs 5 i Svedala fokuserade vi först på det sociala ...

En undervisning anpassad för alla, del 2

De senaste veckorna har jag varit handledare åt studenter och då blivit påmind om vilken stor del av vårt yrke ...

Lågaffektivt bemötande – Som grund i mitt pedagogiska arbete

Lågaffektivt bemötande är inte att inte ställa krav, det är att ställa krav som fungerar. En stol faller. Ett skrik ...

Att göra anpassningar för en enskild elev eller för hela gruppen? Del 2

I min förra blogg skrev jag om att vi på skolan arbetar med inkluderande lärmiljöer. I det arbetet läser vi ...

Varierad undervisning med EPA

Varierad undervisning med aktiva elever i årskurs 1 med KL-strukturen EPA Ny läsläxa Under veckan som gått har vi startat ...

En undervisning anpassad för alla

För några veckor sedan såg jag en bild som väckte många tankar hos mig. På bilden ser man hur en ...

FN 3.0

Jag har i tidigare blogginlägg beskrivit ett projekt med FN som jag för några år sedan planerade tillsammans med Sandra ...

Mitt hållbara liv!?

När eleverna återvände från julledigheten var det också starten för vårt nya ämnesövergripande tema “Mitt hållbara liv!?" i åk  5 ...

Muntliga prov i grupp

Nu när terminen är slut är det dags att göra bokslut och se över vad som fungerat bra, mindre bra ...

Tillsammans är vi dubbelt så bra!

Vid avstämningen i oktober månad då alla omdömena skulle sättas fick vi i arbetslaget en tydlig bild av var våra ...

Reflektion över pojkars och flickors påverkan på elevgruppen

Språkintroduktionsdelen av introduktionsprogrammen har ända sedan start varit dominerad av pojkar. De flesta åren har det faktiskt bara varit pojkar ...

Att göra anpassningar för en enskild elev eller för hela klassen?

På min skola har vi börjat arbeta med inkluderande lärmiljöer. I samband med detta har jag bl.a. läst ”Olika är ...

Passa in!?

“Vi ska ta över, vi ska ta över världen, och vi ska aldrig skada varandra mer, vi ska slåss mot ...

Checklistan – Kan det vara en väg mot större ansvar hos eleverna?

Det är många gånger jag ställt mig frågan vad som ska till för att mina elever ska ta mer ansvar ...

Flipgrid – kul och användbart!

I mitt förra inlägg försökte jag lyfta att elevernas upplevelser runt ”rolig undervisning” inte nödvändigtvis måste innebära att läraren har ...

Quizlet gör begreppsträningen roligare!

Till varje arbetsområde oavsett skolämne finns det ett antal begrepp som ska läras in. Jag har haft svårt för att ...

Introducera högläsningsbok med delaktighet och förförståelse

När vi senast skulle påbörja en ny högläsningsbok ville jag att eleverna skulle få vara med och välja bok för ...

Alla ska lyckas, med öppna uppgifter!

För någon vecka sedan höll jag tillsammans med min kollega Sandra en föreläsning för blivande lärare om hur vi tänker ...

Rolig undervisning – men hur?

Jag hade lite idétorka inför det här inlägget och frågade helt enkelt mina elever vad de tyckte kunde vara intressant ...

Dagliga rutiner som uppmärksammar alla elever varje dag

På min arbetsplats följer vi klasserna från årskurs ett till årskurs tre, och i våras lämnade jag ”mina” treor vidare ...

Föränderlighet och flexibilitet

Som jag beskrivit flera gånger förr, är föränderlighet den enda konstanten när man arbetar på introduktionsprogrammen. Detta läsår skiljer sig ...

Hur lyckas man med läsning på mellanstadiet?

Ett samtal med författaren Sara Lövestam För två veckor sedan var jag, som vanligt, på bokmässan i Göteborg och i ...

Lärar-elevrelationen avgörande för skolans mest sårbara elever

I Svedala kommun arbetar man på samtliga skolor mot målet att "alla elever ska lyckas".  På den helt nybyggda Aggarpsskolan,  ...

En likvärdig skola – går det?

Att ett nytt läsår startar är något som ofta syns i olika butiker där det några veckor innan skolstart frontas ...

Skapa goda relationer i klassrummet.

En trygg relation mellan lärare och elev är grunden för att undervisningen ska fungera. Jag arbetar stenhårt för att få ...

Tyst i klassen!?

Skillnaden mellan tyst och tyst Jag sitter och jobbar ensam i arbetsrummet och klockan är några minuter i fyra. Sällskap ...

Vilken tur att jag hade dig!

”Vilken tur att jag hade dig!” Ett mycket speciellt möte i somras med en före detta elev fick mig att ...

Demokrati och samhällskunskap valåret 2018

Nytt skolår, nya elever. Delvis. Vissa elever har jag kvar i elevgruppen från förra läsåret, men en hel del är ...

Person eller resultat? Betygssättningens baksida

Så sitter jag här igen. I de sista skälvande veckorna på terminen. Den tidpunkt som hela läsåret har strävat mot ...

Starta upp ett arbetsområde så nyfikenheten väcks!

I slutet på terminen, när det sker så mycket aktiviteter utanför schemat, solen skiner och det är varmt i klassrummet, ...

Lovskola – Vilken insats ger bäst avkastning???

För de elever som har svårigheter att möta kunskapskraven i olika ämnen har lovskolan för vissa blivit en tillflykt för ...

Spara på orden för en inkluderande studiemiljö!

Om jag i början av min lärarbana hade fått lista mina styrkor som lärare, hade jag nog ganska snabbt skrivit ...

Kreativ teknik

 För 2 år sedan gick jag en fortbildningskurs i teknik, 7,5 hp och  där  fick jag lära och prova på ...

Anpassa undervisningen

Utgångspunkten för min undervisning är att alla elever ska nå målen. En del elever kommer nå målen snabbare än andra ...

Att göra det osynliga synligt

Normer är föreställningar, idéer och oskrivna regler som formar oss som individer, våra relationer till andra människor och hela samhället ...

Att förekomma eleverna redan i planeringen – inkludering

När man pratar om en inkluderande undervisning kan detta med största sannolikhet betyda olika saker för olika lärare. Att arbeta ...

Olika är normen! Att skapa en inkluderande lärmiljö.

Vårterminens första arbetsdag ägnade vi på Röda skolan åt ett av våra utvecklingsmål. Eleverna hade studiedag och vi kunde i ...

Autism och ADHD – Tydliggörande pedagogik

Att undervisa elever med ADHD och autism är en utmaning. Som lärare behöver jag kunskaper, såväl om vad dessa funktionsnedsättningar ...

Bildstöd får elever engagerade i ny text

Barbro Westlund skriver ”Att undervisa i läsförståelse är att undervisa för ett livslångt lärande” och det instämmer jag verkligen i ...

Att stämma upp i klassrummet

I början av förra terminen märkte jag av allt tydligare att en klass i engelska oftast stämdes upp av ett ...

Differentierad undervisning med ord och begrepp som utgångspunkt

 - istället för individanpassningar Grunden för att inkludering ska lyckas är att se svårigheter som uppstår i lärande som en ...

Lågaffektivt bemötande – När och varför

Att vissa elever i skolan kräver ett extra bra bemötande för att inte hamna i bråk och/eller problemskapande beteende är ...

Viktigt att förvärva skolspråket

Elever ska få möjligheten att utvecklas personligt, kunskapsmässigt och språkligt under skoltiden. En förutsättning för detta är att lärarnas undervisning ...

I en allt mer digital värld… (KU-dag om digital metodik)

Hur mycket kan egentligen en dator användas till i skolsammanhang? Om man har deltagit på ett Teachmeet är svaret: nästintill ...

Digitalisering gör undervisningen tillgänglig för alla

Så fantastiskt det är med digitaliseringen. Skolan blir genast mer tillgänglig. Under mina första år som lärare var vi noga ...

”Skrivglädje-hyllan” väcker lust och inspiration

Skrivglädje Vi talar ofta om läslust och i vår klass har vi också infört uttrycket skrivglädje. Vi arbetar med cirkelmodellen och ...

Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier!

Under hösten har #MeToo- kampanjen gjort att ett stort fokus har riktats mot sexuella trakasserier överallt i vårt samhälle och ...

#metoo, vikten av att se genus för att kunna främja jämställdhet

#Metoo, #Tystnadtagning, #Visjungerut, #Närmusikentystnar, #Medvilkenrätt, #Imaktenskorridorer, #Teknisktfel, #Vikokaröver, #Timeout, #Vardeljus, #Tystdansa, #Deadline, #Orosanmälan, #Räckupphanden, #Ickegodkänd, #Tystiklassen... De sista uppropen kommer ...

CPS – Collaborative Proactive Solutions (del 2)

I mitt senaste inlägg här valde jag att belysa grunderna i PhD. Ross W Greenes modell CPS (Collaborative Proactive Solutions - Problemlösning ...

Äntligen rast! Eller…

Rast är ett självklart inslag under skoldagen.  För det mesta fungerar det väl och möjligheten att röra på sig, vara ...

#Modiga elever #metoo

- förebyggande arbete och metodmaterial kring sexualbrott Jag lägger ifrån mig pappret och fylls med en känsla av sorg och ...

En lektionsserie i historia – att lära tillsammans

Det sociokulturella perspektivet på lärande menar att lärande utgår från sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. Utifrån denna grundtes ...

Att växla upp och höja förväntningarna

Vad är ett samhälle? Vad innebär begreppet demokrati? Vad betyder representativ demokrati? Hur styr man ett land? En by? En ...

Det funkar! Funderingar kring framgångsfaktorer

Jag har jobbat i Svedala kommun i snart tre år.  Slumpen(?) har gjort att jag nu har min tredje femteklass ...

Konsten att studera detaljer

Att få sina elever att studera, rita eller beskriva olika saker de upplever så detaljerat som möjligt kan ibland vara ...

Vi tränar förmågor tillsammans

I Lgr 11, i kapitel 1 och 2 finns de mål och förmågor som undervisningen ska sträva mot och som ...

Lyckade grupparbeten

Under min egen skoltid har jag deltagit i mängder av  mindre bra grupparbeten som  ledde till mycket lite lärande. Det ...

Internet en parallellvärld i vuxnas värld

- om betydelsen av att lyssna och utvecklas med eleverna Vad innebär det egentligen att de unga jag möter i klassrummet  ...

Alla ska lyckas… men hur?

Svedala kommun har som slogan för skolan som lyder “alla ska lyckas”. När man arbetar i en kommun med detta ...

Under ytan

I läroplanen står att vår undervisning ska syfta till att främja en hållbar utveckling. Under mina år som lärare har ...

Läsaktiviteter på olika sätt i åk 3

Självständig läsning Varje morgon smyger barnen in i klassrummet, hämtar sina lådböcker och har självständig läsning. Denna aktivitet har olika ...

Aktivera eleverna under genomgång

Ett viktigt moment inom matematikundervisningen är genomgångar, där jag som lärare bland annat går igenom nya moment och begrepp samt ...

Uppstartsutmaning

Nu har det gått nästan en månad sedan höstterminen 2017 började för eleverna. Det är givetvis en spännande förstavecka både ...

Time Timern skapar trygghet och arbetsro

"Hur mycket tid är det kvar?" Den frågan får vi ofta. Det är alltid viktigt att hålla koll på sin ...

Demokrati på riktigt och svåra ämnen

- När demokratins värden krockar Vi närmar oss slutet på partidebatterna för årskurs 9 i kommunhuset. Debattfrågorna har läraren/jag valt ...

Inkluderingens dilemma

Detta inlägg kommer att beröra begreppet och fenomenet inkludering. Begreppet kommer från engelskans inclusion eller inclusive education och dök upp i ...

Delaktighet i skolan

Så här i slutet av terminen vill man så klart göra avslut och stämma av arbetet med eleverna i skolan ...

Delaktiga elever -5 tips på enkla saker som funkar

Alla elever skall delta i undervisningen men målet måste vara att alla även skall vara delaktiga i den meningen att ...

Trygghet, stabilitet och meningsfullhet i en kaotisk tillvaro

Jag har alltid sett mig själv som en lite busig lärare. En lärare som gjorde det oväntade, som hade en ...

1000 etiska ställningstagande om dagen?

Viktiga val i vardagen skapar varaktiga värden! I vår lärargärning måste vi ständigt ta etiska ställningstaganden, inte bara i förhållande till ...

Marbäckskampen – Värdegrundsarbetets Grand finale

Nu börjar det dra ihop sig. Femmorna på Marbäcksskolan arbetar febrilt inför årets Marbäckskamp. De har längtat efter att få ...

Skam motiverar

"Att ni tagit filmsnuttar från Skam tycker jag var smart för det som händer i den serien kan hända och ...

Ärtpåsar skapar studiero!

Att studiero är viktigt för inlärning och måluppfyllelse vet vi. Hur man skapar studiero är däremot inte alltid så lätt ...

Vägen tillbaka till skolan

I mitt förra inlägg skrev jag om min kollegas och mitt arbete i verksamheten Studion på Spångholmsskolan. Jag berörde vårt ...

Bygga broar för framtiden

Vad händer när man låter två femteklasser från helt olika sociokulturella bakgrunder träffas och reflektera och diskutera religion och livsfrågor? ...

Den flerstämmiga undervisningsmiljön

Framgångsfaktorer och utmaningar ur ett svenska som andraspråksperspektiv Jag har under min tid som lärare arbetat medvetet för att skapa ...

Att få eleverna att vara bekväma i det obekväma

Astrid Lindgren är en av våra främsta författare genom tiderna. Det har kommit många visa uttryck från henne. Det finns ...

Vi repeterar likhetstecknets betydelse

Förra läsåret, när klassen var ettor, bloggade jag om när vi jobbade med likhetstecknets betydelse. Då jobbade vi med tecknets ...

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM

I det här blogginlägget tänker jag inte fokusera på att välja sida för eller emot läxor. Jag tycker jag nämligen ...

Vi behövde ett alternativ

I drygt ett år har verksamheten Studion varit igång på Spångholmsskolan. Här arbetar jag tillsammans med en lärarkollega, Tobias, i två ...

Gruppens kraft

- inkludering - tillhörighet och lustfyllt lärande Hen smäller upp dörren, sparkar i väggen, tar upp en bok och kastar ...

Stöttning

Enligt Pauline Gibbons är stöttning den temporära framåtsyftande hjälp som stöttar eleven att utveckla kunskaper, förståelse och färdigheter som de ...

Är det inte fusk?

Att lära är att utmana sig själv mot andras tankar och kunskaper. Ja, det låter klokt, men är det alltid ...

Utmana elever

Alla elever i skolan är inte alltid motiverade att lära eller så tycker de att något är för lätt eller ...

Att våga släppa taget

JANUARI. Måndag morgon i början av november. Utanför fönstret kan vinterns antågande börja skönjas.  Frosten har lagt sig som ett ...

Kollegiala reflektioner om språklig sårbarhet

Inför läsåret  16/17 inledde vi Naverlönnskolans förstelärare ett samarbete med Sätoftaskolan i Höörs kommun. I augusti besökte skolans lärare oss, ...

Jag kan inte! Jag fattar inte! Det är inte lönt!

Jag läste precis Stina Landéns blogginlägg ”Mental träning – en viktig del av lärprocessen” om hur vissa ord i sig ...

Mental träning – en viktig del av lärprocessen

Det finns ord som är förbjudna i mitt klassrum. Nu kan man lätt tro att detta ska handla om värdegrundsarbetet ...

Pokémon skapar förståelse för skrivandet

Pokémon hjälper barnen skapa förståelse för hur man skriver berättande text Så har ännu en lärarstuderande, Isabel, avslutat sin fyraveckorsperiod ...

En saga växer fram…

För er som har läst mina tidigare inlägg  så utgår jag från cirkelmodellen och använder genrepedagogik som grund. Det är ...

Skapande skola skapar möjligheter

Ofta önskar vi att vi hade mer resurser till vårt förfogande i undervisningen, något att tänka på då är att ...

De introverta – en kraft vi missar?

- Tänker du först och talar sen eller talar du först och tänker sen? - Blir du besvärad när expediter ...

Läsa faktatexter

När ska vi jobba med faktatexter igen? Jag hinner inte komma fram till skolan och säga god morgon innan jag ...

Att skapa studiero

Vi får till stor del de elever vi själva skapar. Elever är formbara och de vill lyckas. Men det är ...

Vinster med att handleda lärarstuderande

I ett läraruppdrag ingår många olika saker och i mitt ingår bl a att handleda lärarstuderande. Jag har gjort detta ...

Tankar om mottagande och undervisning av nyanlända

Under hösten 2015 började ett flertal barn som flytt från Syrien och Afghanistan på vår skola. Mötet med dessa elever ...

Pålitlig miljö, förtroende, självkontroll och framgångsrikt lärande

I varje klass sitter en eller flera individer som brottas med livet, slår och fäktar för att klara en kärlekslös ...

Vad hände sedan?

I den lilla skolvardagen är vi med och skapar något som vi oftast inte får ta del av nämligen ”Hur ...

Talpärlor som hjälp att fördela utrymmet i gruppen

På vår skola brukar det komma en pedagog några gånger per termin och i skrivande stund är jag inte säker ...

Ute är inne

Efter några år då mitt fokus på undervisning legat mot svenskan har jag nu återvänt till matematikens värld. För mig ...

Inkludering och involvering – några riktigt bra genomförda idéer

Tittar man snabbt in i ett klassrum idag, kan det te sig som för hundra år sedan. Det mesta är ...

Tydlig planering

Att ha en färdig planering att luta sig mot när lektionerna ska förberedas är fantastiskt skönt. Att redan i förväg ...

Skapande av gemensamma regler för lärande

AUGUSTI. Då är man åter på plats efter ett antal månaders föräldraledighet där fokus har legat på allt annat än ...

Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Det är säkert flera lärare som sitter och laddar inför uppstarten med sina elever. Jag ska ta emot nya elever ...

Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande?

- exempel på och problematisering kring normkritiskt arbete i klassrummet - kön och sexualitet Snart kommer Sveriges skolelever tillbaka efter sommarlovet, ...

The do´s and don´ts of teachers life

Nu stundar snart skolavslutning på min skola. Ett sommarlov väntar. En tid för njutning och vila. Tid till det jag ...

Att lära för hållbar utveckling – metod musikal

“Du kan göra skillnad för vår miljö så sluta snacka och var slö, för du kan spara på vår jords ...

Reflektion över läsåret som gått

Nu är terminen i stort sett slut och det är full aktivitet med betygssättning och kringarrangemang inför avslutningen. Det är ...

Organiserade rastaktiviteter

Det finns de barn som tycker att raster är det roligaste som finns. De sitter på lektionerna och längtar ut ...

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov. Förhoppningsvis får alla lärare tid över för reflektion och utvärdering av ...

Skolan är något för dig!

Du vet vilka jag talar om. Du har förstås mött dem. Eleverna som inte följer dina regler, inte rättar sig ...

Lathund för att förstå – hjälp till självhjälp

Semantik, fonologi, pragmatik, syntax, morfologi och språklig medvetenhet. Prosodisk talstörning, utvecklingsförsening av oralmotorik, generell språkförsening, ospecificerad störning av tal- och ...

Dumma lärare och jobbiga föräldrar

Hen spänner blicken i mig och jag kan tydligt se att kampen är förlorad. Inte en kamp sett genom mina ...

Att låta eleverna möta människan bakom nyhetsrubriker och statistik

“När du berättade hur du tappade din brors hand i kaoset på tågstationen och att du troligen aldrig fått se ...

Skolan måste vara mer tivoli!

För flera år sedan satt jag på ett återkopplingsmöte med en psykolog från BUP. Jag gick därifrån ursinnig och otroligt ...

Att skapa inre bilder

Att få eleverna att använda inre bilder både när de läser och skriver är ett sätt att utveckla deras läs- ...

TAKK – varför det?

Vad är TAKK? När talet inte räcker till för att kunna uttrycka sig eller man har svårigheter att förstå det ...

Tydliga och konkreta lektionsmål

I mitt förra inlägg En inkluderande lektion skrev jag om vilken struktur jag brukar ha på mina lektioner. Jag berättade då att de ...

Värdegrundsarbete med Paddington

Trygghet och välmående tror jag är den absolut viktigaste grunden för en hög måluppfyllelse. Har vi ledsna otrygga barn så ...

O/LIKA – ett ämnesövergripande arbete

Ämnesövergripande arbete om allvarliga saker på ett lustfyllt sätt utifrån "Billy Elliot" Efter vår spännande rundtur bakom scenen på Malmö ...

Sisyfos och jag – Att arbeta med elevråd

Hur var nu den där berättelsen? Minns den från min egen skolgång så den måste ha gjort intryck. Sisyfos fick ...

Serieromanen, en väg till läslust, läsförståelse och inkludering.

För ett antal år sedan stod jag inför utmaningen att under ganska kort tid planera och genomföra ett litteraturhistoriemoment i ...

En hanterbar skoldag

Under de år jag arbetat i skolan har jag träffat många elever som på ett eller annat sätt har svårt ...

Att använda det aktuella i undervisningen

Många av mina elever har följt melodifestivalen med stort intresse. Några av dem var i Malmö när deltävlingen sändes därifrån ...

Inkluderande undervisning

I mitt klassrum och i nästan alla klassrum finns det elever med olika kognitiva, fysiska eller emotionella svårigheter. När jag ...

En inkluderande lektion – En lektion där alla mår bra.

Jag strävar efter att alla vågar, vill och kan göra sitt bästa i skolan, alla efter sin förmåga. Lektioner som känns ...

Religion, politik och nyttan av att använda sig av sin elevgrupp

När jag satte mig vid min dator för att skriva detta blogginlägg, så hade jag som vanligt en handfull mer ...

På spaning med Dr. Ross W Greene – Collaborative Problem Solving

"Barn vill göra rätt om de kan". Det är en av mina grundpelare som lärare och människa. Uttrycket är hämtat ...

Föräldrars reaktion på elevens skolresultat

Jag har ibland undrat var slöjdprocessen slutar. I klassrummet? I hemmet? Eller kanske någon annanstans? Som pedagog har du kontroll ...

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de ...

“Fast du inte lyssnar vet jag att du hör ändå” – Problemskapande beteende

Dagligen går barn till skolan med känslan av att inte passa in, rädda för att bli missförstådda och lämnade utanför ...

Meningsfulla läxor?

Meningsfulla läxor? För några år sedan reflekterade kollegiet på skolan över vad begreppet läxor innebar. Vad syftet med läxor var, ...

Padlet – ett verktyg som skapar delaktighet

Vi inledde terminen med att få Chromebooks i betydligt större mängd än tidigare. Det har lett till att jag den ...

Kommunicera gärna, men bra

Under höstlovsveckan var jag på en utbildningsdag i Lund. Utbildningen vände sig till personer som är i kontakt med människor ...

Språkutvecklande arbete i ettan

Detta läsår arbetar jag i årskurs ett och det är åter dags för det spännande arbetet med den tidiga läs- ...

Är jag en viktig vuxen?

Det inträffar gång på gång katastrofer och kriser runt om i världen. Ett trauma kan drabba ett helt land men ...

Autismspektrumstörning flyttar in – en vanlig dag i ett vanligt klassrum

Augusti, ny termin, nya elever, nya utmaningar. Ännu ett läsår inleds, precis som vanligt, eller…? Inför denna termin kände jag ...

Elevinflytande och delaktighet i klassrummet

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket ...

Allt är ”som vanligt”

När detta läsår inleddes och jag satt vid mitt skrivbord för att planera terminens undervisning så insåg jag ganska omgående ...

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Vilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan?  Vad ska den innehålla? Är min ...

Lust att lära

Visst kan det kännas lite svårt att komma tillbaka efter ett sommarlov. Jag ville starta med något som kändes så ...

Nätmobbningens Deus ex Machina – värdegrunden

Ska skolan lägga sig i vad barnen skriver på nätet på sin fritid? Det är den första frågan som ställs ...

Får jag sämre omdöme på den här om jag får hjälp?

Att få besöka lärarkollegor är mycket lärorikt. En sak jag har lärt mig efter ett sådant besök hos Hanna Claesson ...

Normer, jämställdhet och genus

Denna bloggtext handlar om normer, jämställdhet och genus och är ett utdrag  från min vardag som lärare.  Det är också ...

Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i ...

Pedagog och person, lärare och människa, elev och individ

Detta inlägg är inspirerat av Cornelia Falkentofts text ”Ett Inbjudande Klassrum - Att fånga Studieatmosfären” som handlar om hur vi ...

Skriftlig produktion i pipeline

Hur kan vi i ämnet engelska jobba med att utveckla förmågan i skriftlig produktion och samtidigt få in grammatikundervisning i ...

När tala är silver och tiga är guld

Skriv istället ! En av mina gymnasieelever på NFU har lärt mig mycket om hur vi som pedagoger kan bemöta ...

Hur långt kan man förenkla kunskapskraven innan de förlorar sin betydelse?

Att målen för undervisningen ska vara synliga för och väl kända av eleverna är något som lärare landet över lägger ...

Charlie Hebdo och yttrandefrihet – demokratifrågor i klassrummet

Jullovet 2015 avslutas med en terrorattack mot den franska tidningen Charlie Hebdo. Bland de tolv döda och elva skadade fanns ...

Specialundervisning för alla elever

Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik? ...

Mikrolektioner ett sätt att öka lärande och lärlusten hos elever

Precis som tusentals andra lärare har jag hoppat på den just nu väldigt populära undervisningsmodellen med mikrolektioner. Jag har anpassat ...

Att undervisa om Förintelsen

Nästan alla jag pratar med angående undervisning kring Förintelsen säger samma sak: “Det är viktigare än någonsin!” Det många  menar ...

Dramaturgi i undervisningen

Bara att köra, eller? Som lärare känner du ditt ämne eller ser till att vara påläst inför ett arbetsområde och ...

F…igen!?

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Så lyder rubriken i en artikel som Arbetslag 2 på Naverlönnskolan diskuterade ...

Lärande diskussioner

Ibland måste man som lärare släppa sin lektionsplanering och hoppa på en diskussion när den uppstår spontant bland eleverna. Om diskussionsämnet går ...

Våga att våga

Hur jobbar jag för att få eleverna att våga, våga försöka, våga misslyckas för att lyckas? I mitt yrke som ...

Alternativa verktyg i skolan

Hur får jag elever i behov av alternativa verktyg, som t ex rättstavningsprogram eller talsyntes för uppläsning av text, att använda ...

Mitt i processen – att arbeta med det entreprenöriella lärandet.

Lokalen är bokad, musiken och texterna skrivna, rekvisitan är på gång, alla deltagande inbjudna, ljud, ljus och scen börjar komma ...

När alla pratar och ingen lyssnar

I den läroplan vi har nu trycker man mycket på kommunikation Jag har skrivit om det tidigare i "vad säger ...

Tjat, tjat och lite tjat till!

Så har halva höstterminen gått och jag har på gott och ont börjat lära känna min etta. En brokig och ...

Utvecklingssamtal

Nu är höstens utvecklingssamtal klara. Det har varit de bästa utvecklingssamtal jag haft under mina år som lärare. Av ren ...

Ställa frågor

Häromveckan dök det i tyskboken upp tre texter som var skrivna från olika berättarperspektiv. Det var alla underhållande texter med ...

När normen är varje man för sig själv

Kaos! Jag ska byta skola! Kul! Jag behöver nya utmaningar och få uppleva hur det gungar när man lär sig ...

Det flerstämmiga klassrummet

Jag har läst mycket bra litteratur som hjälpt mig att utveckla min undervisning, en av dem är Olga Dysthe bok ...

Osäker start

Så, då var vi igång igen! Tre veckor sen terminen började för eleverna. Nytt gäng, som varje år. Dock med ...

Göteborgsresan

För ett par veckor sedan åkte jag med min elevgrupp till Göteborg. Detta var en resa som eleverna planerade tillsammans ...

Vad säger man när man inte vet vad man ska säga?

Det senaste året har jag arbetat mycket med resonemang och diskussioner. När Lgr11 kom och jag första gången skulle göra ...

Motivation del 2

Förra gången skrev jag om tre faktorer/strategier som jag tycker är viktiga för att hjälpa eleverna att bli motiverade. Använd ...

Att skapa motivation hos eleverna!

Jag har i tidigare inlägg snuddat vid motivation och just motivation är något jag, precis som säkert många av er ...

Ro eller oro i klassen

I dagarna har regeringen tillsatt en utredning för att göra klassrummen lugnare så att alla elever får möjlighet att fokusera ...

Motivation slår klass

Så här i OS-tider kan man inte låta bli att förundras över dessa fantastiska idrottsmän och idrottskvinnor. Det är också ...

Föreställningen är över…

En viss matthet sprider sig och man känner en tomhet när man står där och eleverna går hem efter den ...
/ / Årskurs F-3, Baraskolan, Inkludering, Stolthet
Share Button

Undervisning och lärande