Individualisering-En knepig ekvation

En viktig del av vårt uppdrag är att alla våra elever ska utvecklas så långt som möjligt. Jag tycker att det många gånger är problematiskt i klasser med många elever som dessutom inte är så gamla. Just nu är jag mentor i årskurs 1, en klass med 25 elever.

trappa

Jag har genom åren  försökt lösa detta genom att jag tidigt börjar träna eleverna att kunna arbeta relativt självständigt där uppgifterna varierar i svårighetsgrad. Steg 1 i detta arbete är alltid att arbeta fram ett klassrumsklimat där studiero och ömsesidig respekt råder. Jag tränar också eleverna till att bli hjälpresurser för varandra. Om du inte vet hur du ska göra efter att själv noga tänkt efter, fråga en kamrat, vet inte han/hon fråga en till. Har du inte fått svar på din fråga efter att frågat tre kamrater, DÅ frågar du din pedagog! För att denna hjälp ska fungera vill det till att denna hjälp presenteras relativt lågmält. Allt detta för att frigöra tid för mig att arbeta med läsundervisning i smågrupper med 4-6 elever där elevernas läsutveckling är på ungefär samma nivå. Detta sätt att arbeta har jag funnit vara effektivt och ett sätt som passat mig bra. Jag utvecklade detta sätt att arbeta när jag av en slump snubblade över läsmetoden att undervisa enligt “Kiwimetoden”. Kiwimetoden som är en läsinlärningsmetod som kommer från Nya Zeeland,  innehåller så mycket mer än detta sätt att arbeta, men detta är en liten del av arbetat som jag modifierat för att passa mitt sätt att undervisa.

Precis i dagarna har vi kastat oss över att arbeta fullt ut med vad vi kallar Arbetsschemat och jag ser med spänd förväntan fram emot hur arbetet ska fungera i denna klass. Jag har mycket goda, tidigare, erfarenheter av detta sätt att lyckas med ekvationen att så långt som möjligt individualisera undervisningen.

Share Button

En reaktion på ”Individualisering-En knepig ekvation”

  1. Låter som ett bra upplägg. Arbetar själv med Kiwi, men har gjort om till att arbeta i halvklass (ca 10 elever/grupp). Jag får nog prova din variant när jag har en etta nästa gång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *